ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اصطلاحات ترجمه

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۳۵

در این بخش می توانید لیست جامع اصطلاحات جامع ترجمه را مشاهده نمایید. کلید واژه های به کار رفته در این لیست به طور کامل تدوین شده و در صورت افزوده شدن واژه و اصطلاح جدید کارشناسان واحد تحقیق و توسعه موسسه عصر زبان بلافاصله آن را به لیست اضافه خواهند نمود. منبع مورد استفاده اصلی کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه نوشته شاتلورت و کاوی می باشد که به همت خانم دکتر فرزانه فرح زاد، غلامرضا تجویدی و مزدک بلوری ترجمه و معادل نویسی شده است.

مدرسه ترجمه عصر زبان
جایی برای اهالی ترجمه و مترجمی…

از کلیه پژوهشگران حوزه مطالعات ترجمه، مترجمان ایرانی و کلیه علاقمندان این زمینه علمی تقاضا می شود در صورتی که اصطلاحی بجز موارد درج شده را در اختیار دارند از طریق فرم تماس با ما آنها را اعلام نمایند.

ردیفمعادل فارسیبرابر انگلیسی
۱آوانویسیTranscription
۲ابهام زدایی معناییSemantic Disambiguation
۳اثبات پذیریVerifiability
۴اصل (عدم باقیمانده)No Leftover Principle
۵اصل کمینه بیشینهMinimax Principle
۶اطلاعات اضافیHyperinformation
۷اعتراضProtest
۸اقتباسAdaptation
۹امانت داریLoyalty
۱۰امانت داری پویاDynamic Fidelity
۱۱امانت داری تاریخی
Historical Fidelity
۱۲امانت داری تاویلیExegetical Fidelity
۱۳امانت داری تعلیمیDidactic Fidelity
۱۴انتقالTransfer
۱۵انجمن بین المللی مترجمانF.I.T.(International Federation of Translators)
۱۶انجمن بین المللی مترجمان شفاهی همایشیA.I.IC(Association Internationale des Interpretes de Conference)
۱۷انسجامCoherence
۱۸انتطباق/سازگار کردنAdjustment
۱۹انکسارRefraction
۲۰اوبرستزنUbersetzen
۲۱ترجمه کتبیWritten Translation
۲۲بار ارتباطیCommunication Load
۲۳بار اطلاعاتیInformation Load
۲۴بازسازیRestructuring
۲۵گشتارTransformation
۲۶گشتار روساخت گراForward Transformation
۲۷بازگوییRephrasing
۲۸بازنویسیRewriting
۲۹بانک های اصطلاحTerm Banks
۳۰بانک های داده های اصطلاح شناختیTerminological Data Banks
۳۱برج بابلBabel،Tower Of
۳۲برداشتInterpretation
۳۳بسندگیAdquancy
۳۴بن ترجمهTranseme
۳۵بن متن / واحد متنTexteme
۳۶بن مجموعه / واحد مجموعهRepertoreme
۳۷بیانیه نایروبیNairobi declaration
۳۸توصیه نامه نایروبیNairobi Recommendation
۳۹پذیرفتگیAcceptability
۴۰پس ویرایشPost-editing
۴۱پیش متنPrototext
۴۲پیش ویرایشPre-editing
۴۳پیکره هاCorpora(Singular Corpus)
۴۴پیکره های چند زبانهMultilingual Corpora
۴۵پیکره های دو زبانهBilingual Corpora
۴۶پیکره های مقایسه پذیر/ مقایسه ایComparable Corpora
۴۷پیکره های موازیParallel Corporal
۴۸پیکره های دو زبانهBilingual Corpora
۴۹پیوند فرهنگیCultural Transplantation
۵۰تبدیل درون نظامIntra-system Shift
۵۱تبدیل ساختارStructure Shift
۵۲تبدیل سطحLevel Shift
۵۳تبذیل طبقهClass Shift
۵۴تبدیل مقولهCategory Shift
۵۵تبدیل منفیNegative Shift
۵۶تبدیل واحدUnit Shift
۵۷تبدیل هاShifts
۵۸تبدیل های بیانShifts of Expression
۵۹تحلیلAnalysis
۶۰تخصیص(مدلاسیون)Specification or Modulation
۶۱ترجمهTranslation
۶۲ترجمه(Translation (German
۶۳فرایند ترجمهProcess of Translation
۶۴ترجمه آزادFree Translation
۶۵ترجمه آشکارOvert Translation
۶۶ترجمه آینده نگرProspective Translation
۶۷ترجمه ابزاریInstrumental Translation
۶۸ترجمه ارتباطیCommunicative Translation
۶۹ترجمه اصطلاحیIdiomatic Translation
۷۰رویکرد اصطلاحیIdiomatic Approach
۷۱ترجمه افزاییOvertranslation or Over-translation
۷۲ترجمه افقیHorizontal Translation
۷۳ترجمه اولیهPrimary Translation
۷۴ترجمه بدیع زبانیLinguistically Creative Translation
۷۵ترجمه بنیادینRadical Translation
۷۶ترجمه بومی سازDomesticating Translation
۷۷بومی سازیDomestication
۷۸ترجمه به کمک ماشینMachine-aided Translation (MAT)
۷۹ترجمه به کمک رایانهComputer-aided Translation
۸۰ترجمه به یاری رایانهComputer-assisted Translation
۸۱ترجمه انسانی به کمک ماشینMachine aided Human Translation
۸۲ترجمه به یاری ماشینMachine-assisted Translation
۸۳ترجمه به مثابه فرایندی صنعتیIndustrial Process,Translation as
۸۴ترجمه به منزله تصمیم گیریDecision-making,Translation
۸۵ترجمه بی قافیهBlank Verse Translation
۸۶ترجمه بیگانه ساز Foreignizing Translation
۸۷ترجمه اقلیت سازMinoritizing Translation
۸۸ترجمه بینازبانی Interlingual Translation
۸۹ترجمه بینا زمانیIntertemporal Translation
۹۰ترجمه بین زمانیCross-temporal Translation
۹۱ترجمه بینانشانه ایIntersemiotic Translation
۹۲استحاله / ترجمه صامتTransmutation
۹۳ترجمه پذیریTranslatability
۹۴ترجمه پرحاشیهThick Translation
۹۵ترجمه پژوهیTraductology
۹۶ترجمه تاویلیExegetic Translation
۹۷ترجمه تحت اللفظیLiteral Translation
۹۸ترجمه تخصیصیParticularizing Translation or Particularization
۹۹ترجمه تعمیمیGeneralizing Translation
۱۰۰تعمیمGeneralization
۱۰۱ترجمه ثانویهSecondary Translation
۱۰۲ترجمه جدلیPolemical Translation
۱۰۳ترجمه جوهرکلامGist Translation
۱۰۴ترجمه چکیدهAbstract Translation
۱۰۵ترجمه چند مرحله ایMulti-Stage Translation
۱۰۶ترجمه خدماتیService Translation
۱۰۷ترجمه خطی / ترجمه نویسه ایGraphological Translation
۱۰۸ترجمه درون زبانیIntralingual Translation
۱۰۹عبارت بندی مجددRewording
۱۱۰ترجمه دستوریGrammatical Translation
۱۱۱ترجمه دقیقClose Translation
۱۱۲ترجمه دیداریSight Translation
۱۱۳ترجمه زبانیLinguistic Translation
۱۱۴رویکرد زبانیLinguistic Translation
۱۱۵ترجمه زنجیره ایSerial Translation
۱۱۶ترجمه زیبایی شناختی-شعریAesthetic - Poetic Translation
۱۱۷ترجمه شفاهیInterpreting
۱۱۸ترجمه شفاهی امدادیRelay Interpreting
۱۱۹ترجمه شفاهی برای اقلیت هاCommunity Interpreting
۱۲۰ترجمه شفاهی رو در روDialogue Interpreting
۱۲۱ترجمه شفاهی برای خدمات عمومیPublic Service Interpreting
۱۲۲ترجمه شفاهی پیاپیConsecutive Interpreting
۱۲۳ترجمه شفاهی دادگاهیCourt Interpreting
۱۲۴ترجمه شفاهی رابطه مدارLiaison Interpreting
۱۲۵ترجمه شفاهی دو سویهBilateral Interpreting
۱۲۶ترجمه شفاهی زبان اشارهSigned Language Interpreting
۱۲۷ترجمه شفاهی نجواییWhispered Interpreting
۱۲۸ترجمه شفاهی همایشیConference Interpreting
۱۲۹ترجمه شفاهی همزمانSimultaneous Interpreting
۱۳۰ترجمه شناسیTranslatology
۱۳۱ترجمه عمودیVertical Translation
۱۳۲ترجمه غیرمستقیمIndirect Translation
۱۳۳ترجمه واسطه ایIntermediate Translation
۱۳۴ترجمه میانجیMediated Translation
۱۳۵ترجمه مجددRetranslation
۱۳۶ترجمه دست دومSecond-Hand Translation
۱۳۷ترجمه فرهنگیCultural Translation
۱۳۸رویکرد فرهنگیCultural Translation
۱۳۹ترجمه قافیه دارRhymed Translation
۱۴۰ترجمه قوم نگاشتیEthnographic Translation
۱۴۱ترجمه کاذبPseudotranslation
۱۴۲ترجمه کاملFull Translation
۱۴۳ترجمه کاهیUndertranslation
۱۴۴ترجمه کلیTotal Translation
۱۴۵ترجمه کلیدواژه ایKeyword Translation
۱۴۶ترجمه گذشته نگرRetrospective Translation
۱۴۷ترجمه گزینشیSelective
۱۴۸ترجمه گونگیTranslationese
۱۴۹زبان سومThird Language
۱۵۰ترجمه لغویGloss Translation
۱۵۱ترجمه ماشینیMachine Translation
۱۵۲ترجمه خودکارAutomatic Translation
۱۵۳ترجمه ماشینی خواننده-مدارReader-oriented Machine Translation
۱۵۴ترجمه ماشینی نویسنده-مدارWriter-oriented Machine Translation
۱۵۵ترجمه محدودRestricted Translation
۱۵۶ترجمه مستقیمDirect Translation
۱۵۷ترجمه مستندDocumentary Translation
۱۵۸ترجمه مطلقAbsolute Translation
۱۵۹ترجمه معکوسBack-translation
۱۶۰ترجمه معناییSemantic Translation
۱۶۱ترجمه مفهوم به مفهومSense-for-sense Translation
۱۶۲ترجمه مقید-به-مرتبهRank-bound Translation
۱۶۳ترجمه منظور شناختیPragmatic Translation
۱۶۴رویکرد منظور شناختیPragmatic Approach
۱۶۵ترجمه موازیParallel Translation
۱۶۶ترجمه میان خطیInterlinear Translation
۱۶۷ترجمه میان سطریInterlineal Translation
۱۶۸ترجمه نامقیدUnbounded Translation
۱۶۹ترجمه ناموازیOblique Translation
۱۷۰ترجمه نسبیPartial Translation
۱۷۱ترجمه نموداریDiagrammatic Translation
۱۷۲ترجمه نهانCovert Translation
۱۷۳ترجمه واج شناختیPhonological Translation
۱۷۴ترجمه واجیPhonemic Translation
۱۷۵ترجمه هم آواHomophonic Translation
۱۷۶ترجمه وارونهInverse Translation
۱۷۷ترجمه واژگانیLexical Translation
۱۷۸ترجمه واژه به واژهWord-for-word Translation or Word-by-word Translation
۱۷۹ترجمه وزن دارMetrical Translation
۱۸۰ترجمه و نظریه بازیGames,Translation and the Theory of
۱۸۱ترجمه همپوشOverlapping Translation
۱۸۲ترجمه نسبتا همپوشPartially-Overlapping Translation
۱۸۳ترجمه همراه با بازسازیReconstructions, Translation with
۱۸۴ترجمه هنجارشکنAbusive Translation
۱۸۵ترجمه یکپارچهIntegral Translation
۱۸۶تصحیح پذیریCorrectability
۱۸۷تصریحExplicitation
۱۸۸تعادل پویاDynamic Equivalence
۱۸۹تغادلEquivalence
۱۹۰تعادل ترجمه ایTranslation Equivalence
۱۹۱تعادل جانشینیParadigmatic Equivalence
۱۹۲تعادل زبانیLinguistic Equivalence
۱۹۳تعادل سبکیStylistic Equivalence
۱۹۴تعادل ترجمه ایTranslational Equivalence
۱۹۵تعادل صوریFormal Equivalence
۱۹۶تناظر صوریFormal Correspondence
۱۹۷تعادل متنیTextual Equivalence
۱۹۸تعادل نقشیFunctional Equivalence
۱۹۹تعدیلModification
۲۰۰تعمیمGeneralization
۲۰۱مدلاسیون/تعمیمModulation / Generalization
۲۰۲تغییرناپذیریInvariance
۲۰۳تقلیدImitation
۲۰۴تناظرCorrespondance
۲۰۵تناظر صوریFormal Correspondence
۲۰۶توانشCompetence
۲۰۷توفیقSuccess
۲۰۸جابجاییTransposition
۲۰۹جابجایی فرهنگیCultural Transposition
۲۱۰جابه جایی دستوریGrammatical Transposition
۲۱۱جایگزینی فرهنگیCultural Substitution
۲۱۲جبرانCompensation
۲۱۳جهانی های ترجمهUniversals of Translation
۲۱۴جهت ترجمهDirection of Translation
۲۱۵جهت مندی / سویگیDirectionality
۲۱۶جهشMutation
۲۱۷حرف نویسیTransliteration
۲۱۸حرکت هرمنوتیکHermeneutic Motion
۲۱۹حشوRedundancy
۲۲۰حمایتpatronage
۲۲۱خلاء هاVoids
۲۲۲خلاء های معناییSemantic Voids
۲۲۳فضاهای خالیBlank Spaces
۲۲۴جاهای خالیGaps
۲۲۵خود برگردانAutotranslation
۲۲۶خویش برگردانSelf Translation
۲۲۷دامنه افتراقDegree of Differentiation
۲۲۸دامنه دقتDegree of Precision
۲۲۹دگرگوییParaphrase
۲۳۰دوبله (گفتار گردانی)Dubbing
۲۳۱رمز سومThird Code
۲۳۲زبان فرعیSublanguage
۲۳۳زبان کنترل شدهControlled Langauge
۲۳۴زبان گیرنذهReceptor Language
۲۳۵زبان مبدا(Source Language (SL
۲۳۶زبان محوریPivot Language
۲۳۷زبان مقصد / زبان هدف(Target Language (TL
۲۳۸زبان نابPure Language
۲۳۹لوگوسLogos
۲۴۰زبان حقیقیTrue Language
۲۴۱زبان جهانیUniversal Language
۲۴۲زیرنویسیSubtitling
۲۴۳سازگاری بافتیContextual Consistency
۲۴۴سربن ترجمه(Architranseme (ATR
۲۴۵سفارشCommission
۲۴۶سلسله مراتب تناظرهاHierarchy of Correspondences
۲۴۷سنت هاConventions
۲۴۸سنت های تنظیم کننده ترجمه ایRegulative Translational Conventions
۲۴۹سنت های سازنده ترجمه ایConstitutive Translational Conventions
۲۵۰شعر به نثرPoetry into Prose
۲۵۱صحتAccuracy
۲۵۲صورت تقلیدیMimetic Form
۲۵۳صورت قیاسیAnalogical From
۲۵۴صورت مشتق-از-محتواContent-Derivative Form
۲۵۵صورت اندام وارOrganic Form
۲۵۶صورت نامالوفExtraneous Form
۲۵۷صورت های مشتق-از-صورتForm-Derivative Forms
۲۵۸طبیعی بودنNaturalness
۲۵۹طیف خودگردانی / طیف خودمختاریAutonomy Spectrum
۲۶۰عدم تعینIndeterminacy
۲۶۱عرضه اطلاعاتInformation Offer or Offer of Information
۲۶۲علم ترجمهScience of Translation
۲۶۳عمل ترجمه ایTranslatorial Action or Translational Action
۲۶۴همکاری میان فرهنگیIntercultural Cooperation
۲۶۵عناصر بومیRealia
۲۶۶غریب گراییExoticism
۲۶۷فراشعرMetapoem
۲۶۸فرامتنMetatext
۲۶۹فکر گوییThink-Aloud Protocols or Thinking-Aloud Protocols (TAPs
۲۷۰کارگزارAgent
۲۷۱کنشPerformance
۲۷۲کهن گراییArchaism or Archaicism
۲۷۳گرتبه برداریCalque
۲۷۴ترجمه قرضیLoan Translation
۲۷۵گیرنده غیر مخاطبExcluded Receiver
۲۷۶گیرنده مشارکتیParticipative Receiver
۲۷۷گیرنده مشاهده گرObservational Receiver
۲۷۸لفظ گراییLiteralism
۲۷۹لفظ گردانیMetaphrase
۲۸۰ترجمه لفظیVerbal Translation
۲۸۱لوگیمLogeme
۲۸۲متن ترجمه شدهTranslat
۲۸۳متن دوگانهBi-text
۲۸۴متن مبداSource Text
۲۸۵متن زبان مبذاSource-language Text (ST
۲۸۶متن مقصدTarget Text
۲۸۷متن زبان مقصدTarget-language Text (TT
۲۸۸متون اطلاعاتیInformative Texts
۲۸۹متون بیانی -متون توصیفیExpressive Texts
۲۹۰متون ترغیبیOperative Texts
۲۹۱متون چند رسانه ایMulti-media Texts
۲۹۲مجموعه اصطلاحاتTerminology
۲۹۳مدل عملیاتیOperational Model
۲۹۴مدل قومی-زبانی ترجمهEthnolinguistic Model of Translation
۲۹۵مدل های تلاشEffort Models
۲۹۶مدولاسیونModulation
۲۹۷مطالعات انتقال-مدار ترجمهTransfer-oriented Translation Studies
۲۹۸مطالعات تجویزی ترجمهPrescriptive Translation Studies
۲۹۹مطالعات ترجمهTranslation Studies
۳۰۰مطالعات توصیفی ترجمهDescriptive Translation Studies (DTS
۳۰۱مطالعات فراورده-مدار ترجمهProduct-oriented Translation Studies
۳۰۲مطالعات توصیفی فراورده-مدار ترجمهProduct-oriented Descriptive Translation Studies
۳۰۳مطالعات کاربردی ترجمهApplied Translation Studies
۳۰۴مطالعات مبدا-مدار ترجمهSource Text-oriented Translation Studies
۳۰۵مطالعات محض ترجمهPure Translation Studies
۳۰۶مطالعات مقصد-مدار ترجمهTarget Text-oriented Translation Studies
۳۰۷مطالعات نظری ترجمهTheoretical Translation Studies
۳۰۸مطالعات نقش-مدار ترجمهFunction-Oriented Translation Studies
۳۰۹مطالعات توصیفی نقش-مدار ترجمهFunction-oriented Descriptive Translation Studies
۳۱۰معادل صوریFormal Equivalent
۳۱۱معادل نقشیFunctional Equivalent
۳۱۲معادل های اجباریObligatory Equivalents
۳۱۳معادل های اختیاریOptional Equivalents
۳۱۴مقاومتResistancy or Resistance
۳۱۵مکتب دستکاریManipulation school
۳۱۶گروه ممالک سفلیLow Countries Group
۳۱۷مکتب لایپزیکLeipzig School
۳۱۸مکتب نیتراNitra School
۳۱۹منشور دابروونیکDubrovnik Charter
۳۲۰میان زبانTertium Comparationis (Latin) or Interlingua
۳۲۱معنای مورد نظرIntended Meaning
۳۲۲زبان میانجیMediating Language
۳۲۳نسخهVersion
۳۲۴نظامSystem
۳۲۵نظریه اسکوپوسSkopos Theory
۳۲۶نظریه ترجمهTranslation Theory
۳۲۷نظریه تفسیری ترجمهInterpretive Theory of Translation
۳۲۸نظریه تعبیری ترجمهInterpretative Theory of Translation
۳۲۹نظریه مفهومTheory of Sense
۳۳۰نظریه نظام چندگانهPolysystem Theory
۳۳۱نظریه های جامع ترجمهGeneral Theories of Translation
۳۳۲نظریه های محدود-به-زمان ترجمهTime-restricted Theories of Translation
۳۳۳نظریه های محدود-به-مرتبه ترجمهRank-restricted Theories of Translation
۳۳۴نظریه های محدود-به-مشکل خاص ترجمهProblem-restricted Theories of Translation
۳۳۵نظریه های محدود-به-ناحیه ترجمهArea-restricted Theories of Translation
۳۳۶نظریه های محدود-به-نوع ترجمهMedium-restricted Theories of Translation
۳۳۷نظریه های محدود-به-نوع متن ترجمهText-type Restricted Theories of Translation
۳۳۸نظریه های محدود-به-نوع گفتمان ترجمهDiscourse-type Restricted Theories of Translation
۳۳۹نظریه های محدود ترجمهPartial Theories of Translation
۳۴۰نقشه نگاریMapping
۳۴۱نقل / انتقالTransference
۳۴۲واحد ترجمهUnit of Translation or Translation Unit
۳۴۳وامگیریBorrowing
۳۴۴وامگیری فرهنگیCultural Borrowing
۳۴۵وفاداری / امانت داریFaithfulness or Fidelity
۳۴۶همانندیIdentity
۳۴۷هم ریشه های کاذبFalse Friends or Faux Amis
۳۴۸هنجار آغازینInitial Norm
۳۴۹هنجارهاNorms
۳۵۰هنجارهای انتظارExpectancy Norms
۳۵۱هنجارهای چارچوبیMatricial Norms
۳۵۲هنجارهای حرفه ایProfessional Norms
۳۵۳هنجارهای عملیاتیOperational Norms
۳۵۴هنجارهای متنیTextual Norms
۳۵۵هنجارهای متنی - زبانیTextual-linguistic Norms
۳۵۶هنجارهای مقدماتیPreliminary Norms
۳۵۷یکنواختگی لفظیVerbal Consistency
۳۵۸همگامیConcordance
۳۵۹همگامی لفظیVerbal Concordance
۳۶۰مطالعات فرایند-مدار ترجمهProcess-oriented Translation Studies
۳۶۱مطالعات توصیفی فرایند-مدار ترجمهProcess-oriented Descriptive Translation Studies

ترجمه پژوهان
اشخاصی که در حیطه علم و صنعت ترجمه به عنوان مترجم، استاد دانشگاه، مدیر دارالترجمه را هر شخص دیگری مشغول به فعالیت هستند بایستی از آخرین اصطلاحات ترجمه و ترجمه پژوهان آگاهی داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود آخرین بروزرسانی های رشته خود را دانسته و خود را با آنها تطبیق دهند.
مرکز کارآموزی ترجمه
این مرکز با اتکاء به آخرین دستاوردهای علمی مطالعات ترجمه و رشته مترجمی، تامین کننده نیاز افراد نوآوز در رشته مترجمی و مترجمان تازه کار می باشد. با تمرینات و برنامه های این مرکز می توانید بر امر ترجمه تسلط یافته و با کسب مهارت های لازم وارد بازار کار خود شوید.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (6 votes, average: 2,67 out of 5)

نظرات