ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ترجمه درس اول زبان انگلیسی هشتم

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۲

ترجمه درس اول زبان انگلیسی هشتم را در این قسمت فرا خواهید گرفت. ترجمه کتاب درسی زبان انگلیسی به شما کمک می کند علاوه بر توجه به واژگان ضروری و مهم، معادل دقیق فارسی آنها را به خوبی بدانید. علاوه بر اینها می توانید با تسلط بر کتاب، در امتحانات کلاسی، پایان سال و کنکور سراسری سرعت عمل بالاتری داشته باشید.
با کلیلک بر روی هر کدام از صفحات درخواستی به همان قسمت جهش کنید.

ترجمه صفحه ۱۲
ترجمه صفحه ۱۳
ترجمه صفحه ۱۴
ترجمه صفحه ۱۵
ترجمه صفحه ۱۶
ترجمه صفحه ۱۷

 

فهرست مطالب درس اول زبان هشتم

در درس اول زبان انگلیسی پایه هشتم مطالب زیر به شما آموزش داده خواهد شد. طبق فهرست کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم مطالب به چهار دسته تقسیم می شود. مطالب را به صورت صفحه به صفحه با هم کار کرده و برایتان ترجمه می کنیم

ترجمه درس اول زبان انگلیسی هشتم

 • Theme and Function – موضوع و کاربرد
 • spelling and Pronunciation – املاء و تلفظ
 • Vocabulary – واژگان
 • Key Language – زبان کلیدی


ترجمه صفحه ۱۲ درس اول

Lesson 1
درس ۱
Conversation
مکالمه
.Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher
به مکالمه گوش دهید. شایان در حال معرفی پسر عمو/پسر دایی خود به معلم اش است.
.Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian
شایان: آقای چایچی ایشان پسرعمو/پسر دایی من سَم است. او به فرانسوی، انگلیسی و کمی هم فارسی صحبت می کند.
.Teacher: Oh, nice to meet you, Sam
معلم: بله، از ملاقات شما خوشوقتم، سَم.
.Sam: Nice to meet you, too
سَم : من هم از ملاقات شما خوش وقتم.
؟Teacher: Are you from Iran
معلم: شما اهل ایران هستید؟
.Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France
سَم: بله من اصالتاً ایرانی هستم اما در فرانسه زندگی می کنم.
؟Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran
معلم: به کلاس ما خوش آمدید. نظر شما درباره ایران چیست؟
.Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country
سَم: ایران عالی است. من دوست اش دارم. ایران کشور زیبایی است.ترجمه صفحه ۱۳ درس اول

Practice 1 Talking about Nationalities (1)
تمرین ۱ صحبت درباره ملیت ها
Are you from Iran?
آیا شما اهل ایران هستید؟

Yes, I am. / Yes, we are.
بله من هستم. / بله ما هستیم.

*****
Are you from France?
آیا شما اهل فرانسه هستید؟

No, I’m not. / No, we’re not.
نه، من نیستم. / نه، ما نیستیم.

*****
Is she/he from England?
آیا او(مرد/زن) اهل انگلستان است؟

Yes, she/he is.
بله او(مرد/زن) هست.

*****
Is she/he from China?
آیا او(مرد/زن) اهل چین است؟

No, she/he isn’t.
نه، او(مرد/زن) نیست

*****
Are they from Spain?
آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟

Yes, they are.
بله، آنها هستند.

*****
Are they from Brazil?
آیا آنها اهل برزیل هستند؟

No, they aren’t.
نه، آنها نیستند.

Practice 2 Talking about Nationalities (2)
تمرین ۲ صحبت درباره ملیت ها

Are you Iranian?
شما ایرانی هستید؟

Yes, I am. / Yes, we are.
بله من هستم. / بله ما هستیم.

*****
Are you French?
آیا شما فرانسوی هستید؟

No, I’m not. / No, we’re not.
نه، من نیستم. / نه، ما نیستیم.

*****
Is she/he British?
آیا او(مرد/زن) انگلیسی هست؟

Yes, she/he is.
بله او(مرد/زن) هست.

*****
Is she/he Chinese?
آیا او(مرد/زن) چینی هست؟

No, she/he isn’t.
نه، او(مرد/زن) نیست

*****
Are they Spanish?
آیا آنها اسپانیایی هستند؟

Yes, they are.
بله، آنها هستند.

*****
Are they Brazilian?
آیا آنها برزیلی هستند؟

No, they aren’t.
نه، آنها نیستند.ترجمه صفحه ۱۴ درس اول

Practice 3 Talking about Nationalities (3)
تمرین ۳ صحبت کردن درباره ملیت ها
Where are you from?
شما اهل کجا هستید؟

(I’m /We’re from) Iran.
من/ما اهل ایران هستیم.

*****
Where is Mary /she from?
او/مری اهل کجاست؟

(She’s from) England.
او اهل انگلستان است.

*****
Where is Mark /he from?
مارک/او اهل کجاست؟

(He’s from) France.
او اهل فرانسه است.

*****
Where are they from?
آنها اهل کجا هستند؟

(They’re from) Spain
آنها اهل اسپانیا هستند.ترجمه صفحه ۱۵ درس اول

Spelling and Pronunciation
املاء و تلفظ
Listen to two students doing a crossword puzzle.
به دو دانش آموزی گوش دهید که در حال حل کردن جدول کلمات متقاطع هستند.
Student 1: How do you spell “chair”?
دانش آموز ۱: کلمه chair را هجی کن؟
Student 2: That’s C-H-A-I-R.
C – H – A – I – R.
Student 1: And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?
کدامیک برای معادل کفش در انگلیسی درست است، S-H-O-O-S یا S-H-O-E-S؟
Student 2: S-H-O-E-S.
دانش آموز ۲: S-H-O-E-S
Student 1: Thanks.
دانش آموز ۱: ممنونم.
Now do the rest of the puzzle in pairs.
حالا شما مابقی جدول را تکمیل کنید.
Talk To Your Teacher!
با معلم تان صحبت کنید؟
Which is correct?
کدامیک درست است؟ترجمه صفحه ۱۶ درس اول

جدول کلمات متقاطع طبق تصویر زیر:

جدول کلمات متقاطع صفحه 16 زبان هشتم

ردیف افقی:

۱ – یک میوه

۲ – چادر در انگلیسی

۳ – اهل اسپانیا

۴ – اهل فرانسه

۵ – کفش در انگلیسی

۶ – صندلی در انگلیسی

ردیف عمودی:

۲ – اهل چین

۶ – جوجه در انگلیسی

۷ – ماهی در انگلیسی

۸ – شما اهل … هستید.

*****

Listening and Writing
گوش دادن و نوشتن
Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمات گوش داده و جدول زیر را کامل کنید.

مکالمه – نام – ملیت

جدول صفحه شانزده کتاب زبان انگلیسی پایه هشتمترجمه صفحه ۱۷ درس اول

Reading, Speaking and Writing
خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Pair Work
کار دو نفره
Student A:
دانش آموز الف:
Look at the card on Page 64 and answer student B’s questions.
به کارت صفحه ۶۴ نگاه کرده و به سئوالات دانش آموز ب پاسخ دهید.
Student B:
دانش آموز ب:
Look at the card on Page 92 and answer student A’s questions.
به کارت صفحه ۹۲ نگاه کرده و به سئوالات دانش آموز الف پاسخ دهید.
Ask and answer about the people and fill out the cards.
در مورد افراد پرس و جو کنید و کارت ها را تکمیل نمایید.

*****

Role Play
ایفای نقش
Group Work
کار گروهی
Student A:
دانش آموز الف:
Introduce one of your relatives/friends to your classmate.
یکی از دوستان/اقوام خود را به همکلاسی هایتان معرفی کنید.
Student B:
دانش آموز ب:
Greet your classmate and his/her guest.
با همکلاسی خود و مهمان(زن/مرد) او احوالپرسی کنید.
Student C:
دانش آموز پ:
You are a guest from another country.
شما مهمانی از یک کشور دیگر هستید.
Then change roles.
سپس نقشه های خود را جابجا کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (111 votes, average: 2,05 out of 5)

نظرات

  🧢MANI🧢

  عالی هستش
  ممنونم

  سازمان بسیج مستعضعفین انقلاب اسلامی

  این مطلبتون بسیار جذاب بود

  امیر مهدی

  عالی بود لف کنید یکم منظم تر بنویسید

  فرشته عباسی

  خیلی عالی _