ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درس دوم – زمان حال ساده Present simple

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۸

به درس دوم یعنی زمان حال ساده Present simple خوش آمدید. در ادامه یادگیری گرامر آسان آیلتس IELTS برای داوطلبان، امروز به این درس رسیده ایم.اگر درس اول را مطالعه نکرده اید ابتدا به این لینک بروید.

زمان حال ساده Present simple

متن زیر را به دقت بخوانید و به زمان افعال حال دقت کنید.

The pie chart shows how an. average American spends their time. The chart is divided into six sections showing activities per hour over one day. Americans are hard-working – they work 8.2 hours a day. They sleep for 7.6 hours, take part in sports and leisure for another 2.5 hours and do other activities for 2.5 hours. Americans do not take a long time for meals; they eat and drink for 1.5 hours each day. What do they do for the rest of the day? Care for others.

کاربرد زمان حال ساده Present simple

از زمان حال ساده در این موارد استفاده می شود:

۱ – واقعی یا رویدادی که(مانند احساسات) به طور منظم یا مکرر رخ می دهد، مثلاً:

They sleep for 7.6 hours, take part in sports and leisure for another 2.5 hours and do other activities for 2.5 hours.

 

۲ – صحبت در مورد وقایع و رخدادها، مثلاً:

she comes from France.

Greengrocers sell vegetables.

۳ – وقایع روزانه یا برنامه ریزی شده، مثلاً:

Every Monday I visit my close friend.

۴ – صحبت در مورد احساسات و نظرات، مثلاً:

I like Jazz music. 

She loves swimming.

My mother fells sick.

۵ – اظهار نظر کردن، مثلاً:

I think he likes his new job.

My father doesn’t understand me.

فرمول ساخت زمان حال ساده Present simple

حالت مثبت Affirmative Form

۱ – برای ساخت جملات مثبت حال ساده از روش زیر استفاده می کنیم:

الف: اگر فعل جمله to be باشد:

I + am + فعل 

I am hard-working.

He/she/it + is + فعل

He/she/it hard-working.

We/you/they + are + فعل

We/you/they are hard-working.

۲ – برای سایر افعال انگلیسی:

I/you/we/they + بقیه جمله + فعل

I/you/we/they work 8 hours a day.

He/she/it + بقیه جمله + فعل سوم شخص

He/she/it eats milk for breakfast.

حالت منفی Negative Form

برای ساخت حالت منفی زمان حال ساده Present simple از فرمول زیر استفاده می شود:

I/you/we/they + do + not + بقیه جمله + فعل

I/you/we/they don’t take a long time for meals.

He/she/it + does + not + بقیه جمله + فعل

He/she/it doesn’t east toast for dinner.

حالت سئوالی Question Form

الف – اگر سئوال به صورت بلی/خیر Yes/No باشد:

Do/does + بقیه جمله + فعل + فاعل

Do Americans have a long time for meals.

I/you/we/they = do

He/she/it = does

اگر سئوال به صورت wh-question باشد:

Wh + do/does/ بقیه جمله / فعل / فاعل

What do you start the day?

I/you/we/they = do

He/she/it = does

نکات املایی ساخت حال ساده

۱ – بعد از افعال عادی s و es بدون تغییر خاصی اضافه می شود.

۲ – بعد از حروف پایانی ch – o – sh – ss به فعل es اضافه می شودف مانند:

he watches – she washes 

۳ – اگر آخرین حرف فعل بی صدا باشد و به y ختم شود، ies به کار می رود، مانند:

I study – She studies

زمان حال ساده Present simple در آزمون آیلتس IELTS

در بخش نوشتاری آزمون آیلتس می توانید برای تشریح جداول و نمودارها از فعل حال ساده استفاده کنید. در این حالت توضیحاتی که عموماً صحیح هستند یا ویژگی های مطلب را شرح می دهید.

تمرین عملی

متن زیر را به دقت بخوانید. از بین دو فعل نوشته شده جلوی هر عدد، یکی را با توجه به زمان فعل انتخاب کنید. سپس پاسخ های خود را در پایین صفحه کنترل نمایید.

The Amazon rainforest

The Amazon rainforest (1) covers / is covering 7,000,000 km2 and (2) is crossing / crosses nine nations. Brazil (3) contains / is containing 60% of the rainforest and Peru (4) has / is having 13%. Rainforests (5) are supporting / support over half of our planet’s plants and trees. Although the Amazon (6) is representing / represents over half of the planet’s remaining rainforests, people (7) are cutting /cut down 16,235 km2 of it every year and (8) are growing / grow soy crops on the land.

*******************

پاسخ تمرین:

۱ covers

۲ crosses

۳ contains

۴ has

۵ support

۶ represents

۷ are cutting

۸ are growing

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات