ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرفصل دروس دکتری علوم شناختی زبانشناسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۳

سرفصل دروس دکتری علوم شناختی زبانشناسی

سرفصل دروس دکتری علوم شناختی زبانشناسی را در این قسمت مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری علوم شناختی زبان شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

علوم شناختی زبان شناسی یا علوم شناختی زبان Cognitive Science of Language به حوزه ای از علوم شناختی اطلاق می گردد که به بررسی زبان به عنوان یکی از قوای شناختی می پردازد.

علوم شناختی زبان از چهار هسته مرتبط به یکدیگر تشکیل می گردد که عبارتند از: زبان شناسی شناختی – روان-زبان شناسی و علوم اعصاب زبان – زبان شناسی رایانشی – زبان شناسی بالینی. از این رو توسعه علم و فناوری در حوزه علوم شناختی زبان منوط به ارایه دوره های آموزش عالی در زمینه چهار هسته یاد شده است و راه اندازی دوره دکتری تخصصی علوم شناختی زبان شناسی یکی از این راهکارها است. سرفصل دروس دکتری علوم شناختی زبانشناسی در ادامه جهت اطلاع آورده شده اند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی.مرحله آموزشی مربوط به پذیرفته شدن داوطلب و مرحله پژوهشی با دفاع از رساله دکتری

واحدهای درسی: ۳۶ واحد درسی در قالب ۳۰ درس به شرح زیر:

  • ۱۲ واحد درس الزامی
  • ۶ واحد درس اختیاری
  • ۱۸ واحد رساله دکتری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱اصول علوم شناختی۲درس های جبرانینداردنظری
۲علوم اعصاب شناختی۲درس های جبرانینداردنظری
۳روش های تحقیق در علوم شناختی۲درس های جبرانینداردنظری
۴روش های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی۲درس های جبرانینداردنظری
۵آواشناسی۲درس های جبرانینداردنظری
۶واج شناسی۲درس های جبرانینداردنظری
۷ساختواژه۲درس های جبرانینداردنظری
۸معنی شناسی۲درس های جبرانینداردنظری
۹تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی۲درس های جبرانینداردنظری
۱۰دستور زایشی (گشتاری)۲درس های جبرانینداردنظری
۱۱مکاتب جدید زبان شناسی۲درس های جبرانینداردنظری
۱۲روش های پژوهش در علوم شناختی زبان۲درس های الزامینداردنظری و عملی
۱۳مبانی زبان شناسی شناختی۲درس های الزامینداردنظری
۱۴زبان،مغز و شناخت۲درس های الزامیروش های پژوهش در علوم شناختی زباننظری
۱۵استعاره و تلفیق و شناخت۲درس های الزامیمبانی زبان شناسی شناختینظری
۱۶زبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل ها۲درس های الزامیمبانی زبان شناسی شناختینظری
۱۷علوم اعصاب شناختی زبان۲درس های الزامیزبان،مغز و شناختنظری
۱۸زبان شناسی بالینی۲درس های اختیاریزبان،مغز و شناختنظری و عملی
۱۹رشد زبانی و شناختی۲درس های اختیاریزبان،مغز و شناختنظری
۲۰بازشناسی الگو۲درس های اختیارینداردنظری
۲۱مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن۲درس های اختیاریاصول علوم شناختینظری
۲۲زبان قرآن از منظر زبان شناسی شناختی۲درس های اختیاریاستعاره و تلفیق و شناختنظری
۲۳سمینار مسایل متاخر در علوم شناختی زبان۲درس های اختیاریزبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل هانظری
۲۴همگانی های زبان و رده شناسی زبان۲درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
۲۵نظریه های فراگیری و یادگیری زبان اول و دوم۲درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
۲۶سمینار بررسی روابط بینابینی نحو و معنی شناسی۲درس های اختیاریزبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل هانظری
۲۷موضوعات متاخر درباره زبان و ذهن ۲درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
۲۸مسائل نحو شناختی۲درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
۲۹زبان،شناخت و فرهنگ۲درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
۳۰رساله۱۸رسالهگذراندن آزمون جامعنظری
علوم شناختی چیست؟
علوم شناختی دانشی نوپاست که به بررسی ذهن و مغز در انسان می پردازد. در واقع این علم، دانش بررسی ذهن و ذهن شناسی تلقی می گردد. در حیطه علم زبانشناسی نیز نیاز به بررسی های شناختی cognitive بسیار احساس می گردد. در واقع در بررسی های زبانشناختی مقوله تفکر و ذهن جایگاه ویژه ای را دارد و در مباحثی همچون روانشناسی زبان و عصب شناسی زبان این بحث ها نیز مطرح می باشد.

بررسی مقالات زبانشناسی شناختی شما را با زمینه های علمی این رشته بیشتر آشنا خواهد کرد.

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات