ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴

کارشناسی زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است. این رشته به دلیل توسعه و رشد جهانی علوم و معارف اسلامی در سراسر کشورهای منطقه و جهان بیش از پیش از سوی ایرانیان مهم جلوه می نماید.

تعریف و هدف

دوره زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی، دوره ای آموزشی است که در آن دانشجویان به مهارت های لازم برای ترجمه آثار فکری دینی، که به زبان فارسی در ایران تولید شده اند می پردازند.دانشجویان این رشته به زبان انگلیسی توانایی نسبی پیدا کرده و می توانند مقالاتی با محتوای تبلیغی به زبان انگلیسی بنویسند. این دانشجویان پس از موفقیت در پایان دوره، مدرک کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی دریافت می نمایند.

اهداف کلی دوره عبارتند از:

  • تسلط نسبی بر مهارت های چهارگانه خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن به زبان انگلیسی
  • تاکید ویزه بر مهارت نگارش عمومی و نگارش علمی به زبان انگلیسی
  • آشنایی با روش و اصول علمی ترجمه از فارسی به انگلیسی
  • ایجاد توانمندی در زبان آموزان به منظور ترجمه متون علوم اسلامی فارسی به انگلیسی

شرط ورود به این رشته: دانشجویان متقاضی حضور در این رشته بایستی سطح یک حوزه های علمیه را گذرانده باشند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: شش نیمسال معادل سه سال

واحدهای درسی: ۱۳۰ واحد درسی در قالب ۴۸ درس به شرح زیر:

  • ۲۰ واحد درس عمومی(معادل سازی شده)
  • ۲ واحد درس عمومی الزامی
  • ۵۸ واحد درس پایه و اصلی
  • ۱۲ واحد درس پایه(معادل سازی شده)
  • ۳۰ واحد درس تخصصی و الزامی
  • ۸ واحد درس اختیاری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱تربیت بدنی ۱۱عمومینداردعملی
۲تربیت بدنی ۲۱عمومینداردعملی
۳دروس عمومی معادل سازی شده۲۰عمومینداردنظری
۴خواندن و درک مفاهیم مقدماتی۴پایه و اصلینداردنظری
۵خواندن و درک مفاهیم متوسطه۴پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم مقدماتینظری
۶خواندن و درک مفاهیم پیشرفته۴پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم متوسطهنظری
۷خواندن و درک مفاهیم علوم انسانی۴پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم پیشرفتهنظری
۸گفت و شنود مقدماتی۴پایه و اصلینداردنظری و عملی
۹گفت و شنود متوسطه۴پایه و اصلیگفت و شنود مقدماتینظری و عملی
۱۰گفت و شنود پیشرفته۴پایه و اصلیگفت و شنود متوسطهنظری و عملی
۱۱گفت و شنود آزاد۴پایه و اصلیگفت و شنود پیشرفتهنظری و عملی
۱۲بیان شفاهی داستان۲پایه و اصلیگفت و شنود متوسطهنظری
۱۳مکالمه موضوعی۲پایه و اصلیگفت و شنود پیشرفتهنظری
۱۴دستور و نگارش مقدماتی۴پایه و اصلینداردنظری
۱۵دستور و نگارش پیشرفته۴پایه و اصلیدستور و نگارش مقدماتینظری
۱۶فنون یادگیری زبان۲پایه و اصلینداردنظری
۱۷آواشناسی۲پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم متوسطه - گفت و شنود متوسطه - دستور و نگارش پیشرفتهنظری
۱۸اصول و روش ترجمه۲پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
۱۹ترجمه متون ساده۲پایه و اصلیاصول و روش ترجمهنظری
۲۰پاراگراف نویسی۲پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
۲۱مقاله نویسی۲پایه و اصلیپاراگراف نویسینظری
۲۲نامه نگاری۲پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
۲۳زبان خارجی ۱-۲-۳-۴۱۲پایه و اصلینداردنظری
۲۴کلیات زبان شناسی ۱۲تخصصی و الزامیدستور و نگارش پیشرفته - خواندن و درک مفاهیم متوسطهنظری
۲۵کلیات زبان شناسی ۲۲تخصصی و الزامیکلیات زبان شناسی ۱نظری
۲۶کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه۲تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمهنظری
۲۷روش تحقیق۲تخصصی و الزامیکلیات زبان شناسی پیشرفنه و مقدمه ای بر ادبیاتنظری
۲۸مقاله نویسی پیرامون مباحث اسلامی۲تخصصی و الزامیمقاله نویسینظری
۲۹شیوه های ارائه سخنرانی۲تخصصی و الزامیگفت و شنود آزاد - بیان شفاهی داستان مقدماتینظری
۳۰خواندن متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانی۲تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
۳۱خواندن متون و اصطلاحات تاریخی و سیره۲تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
۳۲خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیری۲تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
۳۳ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانی۲تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانینظری
۳۴ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات تاریخی و سیره۲تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیرینظری
۳۵ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات قرآن و تفسیری۲تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیرینظری
۳۶بررسی ترجمه های قرآن۲تخصصی و الزامینداردنظری
۳۷بررسی ترجمه های ادبیات دینی۲تخصصی و الزامینداردنظری
۳۸اصول و مبانی نظری ترجمه ۲تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمهنظری
۳۹بررسی مقابله ای ساخت جمله۲اختیاریکلیات زبان شناسی ۲نظری
۴۰واژه شناسی۲اختیاریساخت زبان فارسی - کلیات زبان شناسی ۲نظری
۴۱درآمدی بر ادبیات انگلیسی۲اختیاریدروس خواندن متوسطه - دستور و نگارش پیشرفته - گفت و شنود پیشرفتهنظری
۴۲کاربرد علوم اجتماعی در تاریخ۲اختیارینداردنظری
۴۳کاربرد رایانه در قرائت و ترجمه متون اسلامی۲اختیارینداردنظری
۴۴فرهنگ نگاری۲اختیارینداردنظری
۴۵نگارش مقاله مروری۲اختیاریمقاله نویسینظری
۴۶خواندن متون و اصطلاحات فقهی۲اختیاریخواندن پیشرفتهنظری
۴۷آشنایی با ادبیات معاصر ایران۲اختیارینداردنظری
۴۸ترجمه پیشرفته۲اختیاریترجمه متون سادهنظری
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (1 votes, average: 1,00 out of 5)

نظرات