ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری زبان شناسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۹

دکتری زبان شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری زبان شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است. علم زبانشناسی که به طور مفصل و دقیق با روشهای علمی و بر مبنای نظریات آکادمیک به مطالعه زبان انسان می پردازد قدمتی ۲۰۰ ساله دارد. این رشته به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی در مطالعات دانشگاهی و علوم آکادمیک به حساب می آید.

تعریف و هدف

هدف اصلی از تاسیس دوره کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، با توجه به مصوب مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ ، تربیت زبان شناس برای خدمت در زمینه های آموزشی، پژوهشی و کاربردی در نظر گرفته شده است و در بازنگری حاضر نیز همین هدف عمده مدنظر قرار می گیرد. با این تفاوت که در این بازنگری، توجه به شرایط کنونی گسترش علوم و ویژگی های بومی این رشته از اهمیت ویزه ای برخوردار خواهد بود.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: حداقل ۳.۵ و حداکثر ۴.۵ سال

واحدهای درسی: ۳۶ واحد در قالب ۳۹ درس به شرح زیر:

  • ۸ واحد دروس الزامی
  • ۱۰ واحد دروس اختیاری
  • ۱۸ واحد رساله دکتری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱نظریه های واج شناسی۲الزامینداردنظری
۲نظریه های صرف۲الزامینداردنظری
۳نظریه های نحوی۲الزامینداردنظری
۴نظریه های معنی شناسی۲الزامینداردنظری
۵رساله۱۸الزامینداردنظری
۶فلسفه ی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۷رده شناسی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۸کاربرد شناسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۹بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۰زبان شناسی نقش گر۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۱زبان شناسی در جهان اسلام۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۲نشانه شناسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۳زبان و منطق۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۴روان شناسی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۵آواشناسی آکوستیکی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۶زبان ها و گویش های ایرانی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۷عصب شناسی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۸تحقیق آزاد۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۱۹تحلیل گفتمان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۰زبان شناسی متن۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۱واج شناسی پیشرفته۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۲زبان شناسی آزمایشگاهی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۳زبان شناسی زبان های اشاره ای۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۴جامعه شناسی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۵معنی شناسی واژگانی و باز نمایی موضوع ها۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۶مسائل میان رشته ای۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۷زبان شناسی شناختی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۸صرف پیشرفته۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۲۹نحو زبان فارسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۰نحو پیشرفته۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۱مردم شناسی زبان۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۲مطالعات ناشنوایی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۳زبان شناسی رایانشی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۴فرهنگ نگاری۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۵اصطلاح شناسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۶زبان شناسی تاریخی و تطبیقی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۷ادبیات از دیدگاه زبان شناسی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۸زبان شناسی قضایی۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
۳۹درس آزاد۲اختیارینظریه های صرف - نظریه های نحوی - نظریه های معنی شناسینظری
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات