ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۵

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تاریخ تصویب: بهمن ۱۳۸۷

تاریخ بروزرسانی: تیر ۱۳۹۹

تعریف و هدف

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی با توجه به نظام آموزشی جامعه و نحوه نگرش کلی به رشته های علوم انسانی به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی و با تاکید بر اصل سودمندی، ارتباط درسها با یکدیگر، انطباق درسها با خواست دانشجویان، عدم تکرار درسها، توالی منطق آنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر در نظر گرفته شده است:

الف- کسب مهارت های چهارگانه(درک مطلب – حرف زدن – خواندن – نوشتن) زبان انگلیسی

ب- آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال – ۴ سال

واحدهای درسی: ۱۳۵ واحد به شرح زیر:

  • دروس عمومی: ۱۸ واحد ۹ درس
  • دروس پایه و اصلی مشترک: ۷۶ واحد ۳۰ درس
  • دروس تخصصی: ۴۱ واحد ۱۹ درس

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحد و آموزشپیش نیاز
۱اندیشه اسلامی ۱۲عمومی - نظریندارد
۲اندیشه اسلامی ۲۲عمومی - نظریاندیشه اسلامی ۱
۳تاریخ تحلیل صدر اسلام۲عمومی - نظریندارد
۴آشنایی با اندیشه سیاسی،اجتماعی امام خمینی۲عمومی - نظریندارد
۵ادبیات فارسی۳عمومی - نظریندارد
۶تربیت بدنی۲عمومی - نظریندارد
۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۲عمومی - نظریندارد
۸تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی - نظریندارد
۹تنظیم خانواده۱عمومی - نظریندارد
۱۰گفت و شنود و آزمایشگاه ۱۴اصلی - نظریندارد
۱۱دستور و نگارش ۱۴اصلی - نظریندارد
۱۲خواندن و درک مفاهیم ۱۴اصلی - نظریندارد
۱۳فنون یادگیری زبان۴اصلی - نظریندارد
۱۴گفت و شنود و آزمایشگاه ۲۴اصلی - نظریگفت و شنود ۱
۱۵دستور و نگارش ۲۴اصلی - نظریدستور و نگارش ۱
۱۶خواندن و درک مفاهیم ۲۴اصلی - نظریخواندن و درک مفاهیم ۱
۱۷درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱۲اصلی - نظریدستور و نگارش ۲-خواندن ۲-گفت و شنود ۲
۱۸پروژه کارورزی۲اصلی-الزامی - نظریاصول و روش تحقیق
۱۹اصول و روش ترجمه
۲اصلی - نظریدستور و نگارش ۲-خواندن ۲
۲۰نگارش پیشرفته۲اصلی - نظریدستور و نگارش ۲
۲۱آواشناسی۲اصلی - نظریندارد
۲۲بیان شفاهی داستان۲اصلی - نظریدستور و نگارش ۲- خواندن ۲- گفت و شنود ۲
۲۳درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲۲اصلی - نظریهم نیاز درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱
۲۴مقاله نویسی۲اصلی - نظرینگارش پیشرفته
۲۵کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه۲اصلی - نظریاصول و روش ترجمه
۲۶ترجمه متون ساده۲اصلی - نظریاصول و روش ترجمه
۲۷نمونه های نثر ساده۲اصلی - نظریخواندن ۲
۲۸بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱۲اصلی - نظریاصول و روش ۲
۲۹کلیات زبانشناسی ۱۲اصلی - نظریدستور ۲ - خواندن ۲- آواشناسی
۳۰اصول و روش تحقیق۲اصلی - نظریمقاله نویسی - فنون یادگیری
۳۱نمونه های شعر ساده۲اصلی - نظریخواندن و درک مفاهیم ۲
۳۲خواندن متون مطبوعاتی۲اصلی - نظریخواندن و درک مفاهیم ۲
۳۳کلیات زبان شناسی ۲۲اصلی - نظریکلیات زبانشناسی ۱
۳۴اساطیر یونان و روم۲اصلی - نظریدرآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ و ۲
۳۵روش تدریس زبان خارجی۴اصلی - نظریزبان شناسی ۲
۳۶ادبیات جهان۲اصلی - نظریسیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲
۳۷آزمون سازی زبان۲اصلی - نظریروش تدریس زبان خارجی
۳۸ادبیات معاصر۲اصلی - نظریسیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲
۳۹ادبیات آمریکا۲اصلی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲-فنون و صناعات
۴۰زبان دوم ۱(فرانسه/آلمانی)۳اختصاصی - نظریندارد
۴۱زبان دوم ۲(فرانسه/آلمانی)۳اختصاصی - نظریزبان دوم ۱
۴۲فنون و صناعات ادبی۲اختصاصی - نظریدستور و نگارش ۲ - خواندن ۲ -گفت و شنود ۲
۴۳داستان کوتاه۲اختصاصی - نظریدستور و نگارش ۲ - خواندن ۲ -گفت و شنود ۲
۴۴زبان دوم ۳ (فرانسه/آلمانی)۳اختصاصی - نظریزبان دوم ۲
۴۵سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱۴اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - فنون و صناعات
۴۶ترجمه متون ادبی ۱۲اختصاصی - نظریکاربرد اصطلاحات - ترجمه متون ساده
۴۷سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲۴اختصاصی - نظریسیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱
۴۸بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲۲اختصاصی - نظریبررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱
۴۹ترجمه متون ادبی ۲۲اختصاصی - نظریترجمه متون ادبی ۱
۵۰متون برگزیده نثر ادبی۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲
۵۱شعر انگلیسی۲اختصاصی - نظریشعر ساده - درآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - اصول تحقیق
۵۲رویکردهای نقد ادبی۲اختصاصی - نظریسیری در تاریخ ۲ - فنون و صناعات
۵۳مکتب های ادبی۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۲ -سیری در تاریخ ادبیات ۲
۵۴نمایشنامه کلاسیک و رنسانس۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - اصول و روش تحقیق
۵۵رمان قرن ۲۰۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - اصول و روش تحقیق
۵۶تاریخ نقد ادبی۲اختصاصی - نظریسیری در تاریخ ۲ - فنون و صناعات
۵۷نمایشنامه قرون ۱۷ تا ۲۰۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - اصول و روش تحقیق
۵۸رمان قرون ۱۸ و ۱۹۲اختصاصی - نظریدرآمدی بر ادبیات ۱ و ۲ - اصول و روش تحقیق

مشاغل دارای ظرفیت استخدام
فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات انگلیسی می توانند پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مشاغل مختلفی اعم از دبیر درس زبان انگلیسی مدارس، رایزن و کارمند سفارت ایران در کشورهای مختلف، کارمند وزارت امور خارجه و مشاغل مشابه به کار مشغول شود. داشتن تبحر و توانایی و تسلط به دروسی که فرد در طول تحصیل بایستی آنها را مطالعه نماید شرط اساسی برای کسب آمادگی در این زمینه می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (57 votes, average: 1,88 out of 5)

نظرات