ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۵

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

هدف دوره کارشناسی آموزش زبان انگلیسی تربیت دبیرانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان برآیند و دانش آموزان را به فراگیری زبان انگلیسی علاقمند سازند.شروط زیر جزء تواناییها و صلاحیتهای دانشجو می باشد:

الف- تسلط کافی بر مهارت های زبان شامل: درست گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن

ب- داشتن تسلط بر زبان و شیوه های تدریس زبان با توجه به مهارتهای مختلف زبان

ج- برخورداری از شوق دانش آموزی و ادامه مطالعات در زبان انگلیسی

د- توانایی تشویق و راهنمایی دانش آموزان به فراگیری زبان انگلیسی

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: هشت نمیسال معادل چهار سال

واحدهای درسی: ۱۳۴ واحد در قالب ۵۸ درس به شرح زیر:

  • ۱۸ واحد درس عمومی
  • ۴۰ واحد درس پایه و اصلی
  • ۷۶ واحد دروس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱معارف اسلامی ۱۲عمومینداردنظری
۲فارسی عمومی۳عمومینداردنظری
۳تربیت بدنی ۱ عملی۱عمومینداردنظری
۴معارف اسلامی ۲۲عمومیمعارف اسلامی ۱نظری
۵اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومیمعارف اسلامی ۱نظری
۶تربیت بدنی ۲ عملی۱عمومیتربیت بدنی ۱نظری
۷تاریخ اسلام۲عمومیمعارف اسلامی ۲نظری
۸انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیردهم۲عمومیتاریخ اسلامنظری
۹متون اسلامی (آیات و احادیث)۲عمومیتاریخ اسلامنظری
۱۰تنظیم خانواده (جمعیت)۱عمومینداردنظری
۱۱خواندن و درک مطلب ۱۴پایه و اصلینداردنظری
۱۲دستور و نگارش ۱۴پایه و اصلینداردنظری
۱۳گفت و شنود ۱۴پایه و اصلینداردنظری
۱۴فنون یادگیری۲پایه و اصلینداردنظری
۱۵خواندن و درک مطلب ۲۴پایه و اصلیخواندن ۱نظری
۱۶دستور و نگارش ۲۴پایه و اصلیدستور و نگارش ۱نظری
۱۷گفت و شنود ۲۴پایه و اصلیگفت و شنود ۱نظری
۱۸آواشناسی۲پایه و اصلیفنون یادگیرینظری
۱۹روانشناسی تربیتی۲پایه و اصلینداردنظری
۲۰خواندن و درک مطلب ۳۴پایه و اصلیخواندن ۳نظری
۲۱دستور زبان پیشرفته۲پایه و اصلیدستور و نگارش ۲نظری
۲۲گفت و شنود ۳۴پایه و اصلیگفت و شنود ۲نظری
۲۳کلیات زبان شناسی ۱۲تخصصیآواشناسینظری
۲۴اصول روش ترجمه۲تخصصینداردنظری
۲۵نمونه های نثر ساده انگلیسی۲تخصصیخواندن ۳نظری
۲۶کاربرد اصطلاحات۲تخصصیخواندن ۳نظری
۲۷نگارش پیشرفته۲تخصصیدستور زبان پیشرفتهنظری
۲۸مکالمه موضوعی۲تخصصیگفت و شنود ۳نظری
۲۹کلیات زبان شناسی ۲۲تخصصیکلیات زبان شناسی ۱نظری
۳۰جامعه شناسی آموزش و پرورش۲تخصصیاصول و روش ترجمهنظری
۳۱ترجمه متون ساده۲تخصصینمونه های نثر سادهنظری
۳۲نامه نگاری۲تخصصینگارش پیشرفتهنظری
۳۳بیان شفاهی داستان ۱۲تخصصینمونه های نثر سادهنظری
۳۴درآمدی بر ادبیات ۱۲تخصصینمونه های نثر سادهنظری
۳۵زبان شناسی مقابله ای و تحلیل خطاها۲تخصصیکلیات زبان شناسی ۲نظری
۳۶روش تحقیق۲تخصصیکلیات زبان شناسی ۲نظری
۳۷واژه شناسی۲تخصصیکلیات زبان شناسی ۲نظری
۳۸شعر ساده۲تخصصینمونه های نثر سادهنظری
۳۹ترجمه پیشرفته۲تخصصیترحمه متون سادهنظری
۴۰بیان شفاهی داستان ۲۲تخصصیبیان شفاهی داستان ۱نظری
۴۱درآمدی بر ادبیات ۲۲تخصصیدرآمدی بر ادبیات ۱نظری
۴۲مقاله نویسی۲تخصصینامه نگارینظری
۴۳اصول و فلسفه آموزش و پرورش۴تخصصیجامعه شناسی آموزش و پرورشنظری
۴۴روش های تدریس زبان انگلیسی۴تخصصیدرآمدی بر ادبیات ۱نظری
۴۵تهیه مطالب درسی راهنمایی۲تخصصیروش های تدریس زباننظری
۴۶تدریس عملی ۱ راهنمایی۲تخصصیروش های تدریس زباننظری
۴۷تهیه مطالب کمک آموزشی۲تخصصیمقاله نویسینظری
۴۸بررسی کتابهای درسی راهنمایی۲تخصصیروشهای تدریس زباننظری
۴۹روشهای تدریس مهارتهای زبان۴تخصصیروشهای تدریس زباننظری
۵۰خواندن متون مطبوعاتی۲تخصصیدرآمدی بر ادبیات ۲نظری
۵۱سنجش و ارزیابی۲تخصصیروشهای تدریس زباننظری
۵۲تهیه مطالب درسی(دبیرستان)۲تخصصیتدریس عملی ۱ راهنمایینظری
۵۳آزمون سازی۲تخصصیسنجش و ارزیابینظری
۵۴تدریس عملی ۲ (دبیرستان)۲تخصصیتدریس عملی ۱ راهنمایینظری
۵۵بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان۲تخصصیبررسی کتابهای درسی راهنمایینظری
۵۶کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان۲تخصصیروشهای تدریس مهارتهای انگلیسینظری
۵۷دو زبانگی۲تخصصیروشهای تدریس مهارتهای انگلیسینظری
۵۸ترجمه متون مطبوعاتی۲تخصصیخواندن متون مطبوعاتینظری
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (8 votes, average: 1,88 out of 5)

نظرات

    حسن احمد نژاد

    ممنون ازبابت اطلاع رسانی خوب شما وبا آرزوی سعادت وخوشوقتی