کلاسهای آنلاین مهارت حرف زدن به انگلیسی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته زبان شناسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته زبان شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته زبان شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

با توجه به گسترش کاربرد دانش زبان شناسی در ایران به ویژه  در دو دهه ی اخیر و شناخت نیاز به استفاده از کارشناسان این رشته در نهادهای آموزشی کشور برای ویرایش کتاب های درسی بر مبنای اصول زبانشناسی جدید و نیز تدریس دروسی چون زبان فارسی، دستور زبان فارسی، نگارش فارسی و جز آن که بخشی از دروس دوره های تحصیلی پیش از دانشگاه را تشکیل می دهند، این برنامه با توجه به نیازهای زیر تنظیم شده است:

الف- نیاز به تربیت کارشناسان ذیصلاح برای نظارت بر تدوین کتاب های آموزشی زبان فارسی در سطوح راهنمایی تحصیلی و دبیرستان.

ب- نیاز به تربیت دبیران متخصص برای تدریس دروس زبان فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی پیش از دانشگاه.

پ- نیاز به تربیت کارشناسان متخصص برای خدمت در نهادهای مجری مطالعات گویش شناسی به ویژه ثبت گویش های ایرانی.

این برنامه با توجه به اهداف زیر پی ریزی شده است:

الف- تربیت متخصصان ذیصلاح برای رفع نیازهای فوق الذکر

ب- امکان بازبینی و تخصصی سازی دروس ارائه شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته زبان شناسی، با توجه به گشترش روزافزون شاخه های تخصصی کنونی دانش زبانشناسی.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال معادل ۴ سال

واحدهای درسی: ۱۳۵ واحد در قالب ۶۲ درس به شرح زیر:

  • ۱۹ واحد درس عمومی
  • ۶۰ واحد درس اصلی
  • ۵۶ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱معارف اسلامی ۱۲عمومینداردنظری
۲معارف اسلامی ۲۲عمومینداردنظری
۳تاریخ اسلام۲عمومینداردنظری
۴تربیت بدنی ۱۱عمومینداردعملی
۵تربیت بدنی ۲۱عمومینداردعملی
۶اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومینداردنظری
۷انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومینداردنظری
۸متون اسلامی۲عمومینداردنظری
۹فارسی عمومی۳عمومینداردنظری
۱۰جمعیت و تنظیم خانواده۲عمومینداردنظری
۱۱مبانی زبان شناسی ۱۲اصلینداردنظری
۱۲مبانی زبان شناسی ۲۲اصلیمبانی زبان شناسی ۱نظری
۱۳تاریخ ایران ۱۲اصلینداردنظری
۱۴تاریخ ایران ۲۲اصلیتاریخ ایران ۱نظری
۱۵ریاضیات و آمار۲اصلینداردنظری
۱۶تاریخ علم۲اصلینداردنظری
۱۷آشنایی با کامپیوتر۲اصلینداردنظری
۱۸زبان انگلیسی تخصصی ۱۴اصلینداردنظری
۱۹زبان انگلیسی تخصصی ۲۴اصلیزبان انگلیسی تخصصی ۱نظری
۲۰زبان انگلیسی تخصصی ۳۴اصلیزبان انگلیسی تخصصی ۲نظری
۲۱زبان انگلیسی تخصصی ۴۴اصلیزبان انگلیسی تخصصی ۳نظری
۲۲ادبیات فارسی ۱۲اصلیفارسی عمومینظری
۲۳ادبیات فارسی ۲۲اصلیادبیات فارسی ۱نظری
۲۴مبانی آواشناسی۲اصلیمبانی زبان شناسی ۱نظری
۲۵نگارش فارسی۲اصلیفارسی عمومینظری
۲۶مبانی فلسفه۲اصلینداردنظری
۲۷مبانی منطق جدید۲اصلیریاضیات و آمار - مبانی فلسفهنظری
۲۸ساخت زبان فارسی۲اصلیمبانی زبان شناسی ۲ - مبانی آواشناسینظری
۲۹تاریخ زبان های ایرانی۲اصلیمبانی زبان شناسی ۲نظری
۳۰آشنایی با زبان فارسی باستان۲اصلیتاریخ زبان های ایرانینظری
۳۱تاریخ ادبیات فارسی۲اصلیادبیات فارسی ۲نظری
۳۲آشنایی با ادبیات معاصر ایران۲اصلیادبیات فارسی ۲نظری
۳۳آشنایی با زبان فارسی میانه۲اصلیآشنایی با زبان فارسی باستاننظری
۳۴کارگاه ویرایش۲اصلیساخت زبان فارسینظری و عملی
۳۵مبانی فرهنگ نگاری۲اصلیکارگاه ویرایشنظری و عملی
۳۶سبک شناسی ادب فارسی۲اصلیتاریخ ادبیات فارسی - آشنایی با ادبیات معاصر ایراننظری
۳۷مبانی واج شناسی۲تخصصیمبانی آواشناسینظری
۳۸کاربرد رایانه در پژوهش های زبان شناختی۲تخصصیآشنایی با کامپیوترنظری
۳۹روش تحقیق و مرجع شناسی در زبان فارسی۲تخصصیریاضیات و آمارنظری
۴۰آشنایی با زبان شناسی تاریخی - تطبیقی۲تخصصیکاربرد رایانه در پژوهش های زبان شناختینظری
۴۱واج شناسی زبان فارسی۲تخصصیمبانی واج شناسینظری
۴۲آشنایی با تاریخ زبان شناسی۲تخصصیروش تحقیق و مرجع شناسی در زبان فارسینظری
۴۳نظام های نوشتاری۲تخصصیتاریخ زبان های ایرانینظری
۴۴مبانی صرف۲تخصصیساخت زبان فارسینظری
۴۵مبانی نحو۲تخصصیمبانی صرفنظری
۴۶اصول و مبانی نظری ترجمه۲تخصصیزبان انگلیسی تخصصی ۴نظری
۴۷اصول جامعه شناسی زبان۲تخصصیمبانی زبان شناسی ۲نظری
۴۸اصول آموزش زبان۲تخصصیمبانی زبان شناسی ۲نظری
۴۹آشنایی با معنی شناسی۲تخصصیمبانی نحونظری
۵۰مبانی زبان شناسی کاربردی۲تخصصیمبانی نحونظری
۵۱آشنایی با گویش های ایرانی۲تخصصیتاریخ زبان های ایرانینظری
۵۲آشنایی با مکاتب زبان شناسی۲تخصصیآشنایی با تاریخ زبان شناسینظری
۵۳آشنایی با روان شناسی زبان۲تخصصیاصول آموزش زبان - مبانی زبان شناسی کاربردینظری
۵۴زبان انگلیسی تخصصی ۵۴تخصصیزبان انگلیسی تخصصی ۴نظری
۵۵توصیف ساختمان دستوری زبان عربی۴تخصصیواژه شناسی زبان فارسینظری
۵۶آزمون سازی۲تخصصیاصول آموزش زباننظری
۵۷واژه شناسی زبان فارسی۲تخصصیمبانی صرفنظری
۵۸مبانی کاربرد شناسی زبان۲تخصصیآشنایی با معنی شناسینظری
۵۹ادبیات تطبیقی۲تخصصیادبیات فارسی ۲نظری
۶۰گونه های زبان فارسی۲تخصصیاصول جامعه شناسی زباننظری
۶۱مبانی زبان شناسی مقابله ای۲تخصصیمبانی نحونظری
۶۲پژوهش میدانی در زبان شناسی۲تخصصیروش تحقیق و مرجع شناسی در زبان فارسینظری
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (2 votes, average: 2,00 out of 5)

نظرات