کلاسهای آنلاین مهارت حرف زدن به انگلیسی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۲

رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی

رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی را در این صفحه برای شما آماده کرده ایم. این لیست بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است. آمار رشته های کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی در جدول زیر آمده است.

تاریخ بروزرسانی: تیر ۱۳۹۸

۲۲ مجموعه در گروه کشاورزی و منابع طبیعی۷۳ رشته گرایش در گروه کشاورزی و منابع طبیعی
مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری۷ رشته گرایش
مجموعه علوم و مهندسی آب۶ رشته گرایش
مجموعه زراعت و اصلاح نباتات۶ رشته گرایش
مجموعه اقتصاد کشاورزی۴ رشته گرایش
مجموعه علوم و مهندسی باغبانی۵ رشته گرایش
مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی۷ رشته گرایش
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک۴ رشته گرایش
مجموعه علوم دام و طیور۵ رشته گرایش
مجموعه علوم و مهندسی شیلات۴ رشته گرایش
مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی۵ رشته گرایش
مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی۳ رشته گرایش
مجموعه حشره شناسی کشاورزی۱ رشته گرایش
مجموعه بیماری شناسی گیاهی۱ رشته گرایش
مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست۳ رشته گرایش
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم۳ رشته گرایش
مجموعه مدیریت و کنترل بیابان۱ رشته گرایش
مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی۳ رشته گرایش
مجموعه اکوهیدرولوژی۱ رشته گرایش
مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی۱ رشته گرایش
مجموعه توسعه روستایی۱ رشته گرایش
مجموعه مدیریت کشاورزی۱ رشته گرایش
مجموعه مهندسی فضای سبز۱ رشته گرایش

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آبخیزداری شهری
علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع
علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع
علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی

مجموعه علوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
علوم و مهندسی آب گرایش هیدروانفورماتیک
علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی

مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
ژنتیک و به نژادی گیاهی
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
اگرو اکولوژی

مجموعه اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

مجموعه علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای

مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل
علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگل
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی

مجموعه علوم دام و طیور

علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
علوم دامی گرایش تغذیه دام
علوم دامی گرایش تغذیه طیور
علوم دامی گرایش زنبور عسل

مجموعه علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان
علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان

مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی گرایش صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی موادغذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی

مجموعه حشره شناسی کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی

مجموعه بیماری شناسی گیاهی
بیماری شناسی گیاهی

مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
علوم و مهندسی محیطزیست گرایش آلودگیهای محیط زیست

مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس ازبرداشت

مجموعه مدیریت و کنترل بیابان
مدیریت و کنترل بیابان

مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند

مجموعه اکوهیدرولوژی
اکوهیدرولوژی

مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی

مجموعه توسعه روستایی
توسعه روستایی

مجموعه مدیریت کشاورزی
مدیریت کشاورزی

مجموعه مهندسی فضای سبز
مهندسی فضای سبز

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (2 votes, average: 3,00 out of 5)

نظرات