ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۷:۵۱

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی نوشته احمدحسین مدیری می باشد. چاپ اول این کتاب در اسفندماه ۱۳۵۶ وارد بازار نشر شد. انتشارات امیرکبیر در سالهای بعد از آن نیز بارها این کتاب را تجدید چاپ کرد تا جایی که تا سال ۱۳۸۶ به چاپ شانزدهم رسید. شمارگان این کتاب ۵۰۰۰ نسخه می باشد. کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی از منابع موثق و معتبر حوزه آموزش زبان انگلیسی می باشد.

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

طبق اعلام نویسنده کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی، تمامی مباحث مربوط به حوزه دستور زبان در این کتاب پوشش داده شده است.فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد. می توانید کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی را از فروشگاه عصرزبان تهیه نمایید. در ادامه قصد داریم فهرست جامع مطالب گرامر کامل زبان انگلیسی را برایتان قرار دهیم. لازم به ذکر است گرامر کامل زبان انگلیسی به عنوان یک کتاب مرجع در کار تمامی مدرسان و مترجمان زبان انگلیسی کارآمد خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه چاپ نهم
مقدمه چاپ هفتم
مقدمه چاپ پنجم
مقدمه چاپ چهارم
مقدمه چاپ سوم
مقدمه چاپ اول
منشا و منابع زبان انگلیسی

۱.کلیات
زبان
دستور زبان
کلمه
حروف الفبا
الف – حروف کتابی (چاپی) بزرگ
ب – حروف کتابی (چاپی) کوچک
پ – حروف خطی بزرگ
ت – حروف خطی کوچک
تقسیمات الفبا
الف – حروف باصدا
ب – حروف بی صدا
مختصری درباره ی حروف الفبای زبان فارسی
تلفظ در زبان انگلیسی
آواهای حروف
الف – آواهای حروف باصدا
ب – آواهای حروف ترکیبی
پ – آواهای حروف بی صدا
فشار صوت در الفاظ (تجوید)
الف – تعریف
ب – قواعد
آهنگ الفاظ،یعنی تغییر انها به صورت زیر و بم در جمله
الف – جملات اظهاری یا خبری
ب – جملات پرسشی
پ – جملات امری
ت – جملات ندایی و صوتی
تمرینها

۲.قواعد املایی

موارد اختلاف املای زبان انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی امریکایی
ضمائم املای زبان انگلیسی

۳.اسم
اسم ذات،اسم معنی
الف – اسم عام
ب – اسم خاص
پ – اسم جمع
ت – اسم جنس
ث – اسم مرکب
نکات برجسته در مورد اسم معنی
جنس اسم
الف – جنس مذکر
ب – جنس مونث
پ – جنس عام
ت – جنس خنثی
نکاتی در مورد جنس خنثی
طرز تشکیل مونث از مذکر
تمرینها
تعداد اسم
اسم مفرد
اسم جمع
قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی
اسم مصغر
الف – ریشه انگلوساکسون
ب – ریشه لاتین
تمرینها
اسم و انواع آن در زبان فارسی
مذکر و مونث در زبان فارسی
نحوه تشکیل جمع و کاربرد آن در زبان فارسی
الف – (ات)
ب – (ین)
پ – (ون)
ت – جمع مکسر
حالات اسم
الف – حالت فاعلی
ب – حالت مفعولی
پ – حالت ندایی
ت – حالت ملکی
اضافه ملکی
موارد استعمال حالت اضافه برای تشکیل اضافه ملکی
اضافه تخصیصی
موارد استعمال حرف اضافه of برای تشکیل اضافه تخصیصی
تمرینها
حالات اسم در زبان فارسی
اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
الف – اسامی قابل شمارش
ب – اسامی غیرقابل شمارش
تمرینها

۴.ضمیرها
انواع ضمیر
الف – ضمایر شخصی
موارد استعمال دقیق ضمایر فاعلی
تمرینها
ب – ضمایر انعکاسی و تاییدی
نکات مهم در مورد ضمایر انعکاسی و تاییدی
تمرینها
پ – ضمایر ملکی
تمرین
ت – ضمایر اشاره
۱.ضمایر اشاره معین
موارد استعمال ضمایر اشاره معین
۲. ضمایر اشاره نامعین
تمرین
ث – ضمایر موصولی
طرز استعمال صحیح ضمایر موصولی
وظایف دیگر ضمایر موصولی
موصولهای رابط
قیدهای موصولی
سایر موارد استعمال ضمیر موصولی that
تمرینها
د – ضمایر استهفامی
ذ – ضمایر مبهم یا نامعین
موارد استعمال صحیح ضمایر مبهم
تمرینها
تمرینهای کلی برای ضمایر
ضمیر و انواع آن در زبان فارسی
۱.ضمایر شخصی یا خاص
۲.ضمایر مشترک یا عام
۳.ضمایر اشاره
۴.ضمایر موصولی
۵.ضمایر استهفامی یا پرسشی
۶.ضمایر مبهم یا نامعین

۵.صفت
الف – صفات مستقیم
ب – صفات غیرمستقیم یا خبری
انواع صفت
الف – صفت خاص
ب – صفت توصیفی یا کیفی
پ – صفت کمی یا مقداری
ت – صفت شماره یا عددی
۱.صفات شماره معین
نکات مهم در مورد صفات شماره اصلی
نکات مهم در مورد صفات شماره ترتیبی
۲.صفات شماره نامعین
ث – صفت اشاره
۱.صفات اشاره معین
موارد استعمال صفات اشاره معین
۲.صفات اشاره نامعین
موارد استعمال صفات اشاره نامعین
ج – صفت استهفامی
چ – صفت تفکیکی یا صفت مبهم فردی
ح – صفت ملکی
نکات مهم در مورد صفات ملکی
جای صحیح صفات و طرز کاربرد صفات مختلف با موصوف
تمرینها
حروف تعریف
الف – حرف تعریف معین
موارد استعمال حرف تعریف the
مواردی که حرف تعریف the به کار نمی رود
ب – حروف تعریف نامعین
موارد استعمال حروف تعریف نامعین
تمرینها
مقایسه صفات
الف – صفت مطلق
درجه مطلق
ب – صفت تفضیلی
درجه تفضیلی
پ – صفت عالی
درجه عالی
شکل مخصوص صفات تفصیلی و عالی
صفاتی که از زبانهای دیگر وارد شده اند
نکات برجسته و سودمند در مقایسه صفات
تمرینها
موارد استعمال صفات
تمرینها
اشتباه در استعمال پاره ای از صفات مختوم به (ly)
تمرینها
استعمال اسم به عنوان صفت
استعمال صفت به جای اسم
صفت و اقسام آن در زبان فارسی
صفت و اقسام آن
۱.صفت نسبی
۲.صفت ساده و مفعولی
۳.صفت کمی و مقداری
۴.صفت اشاره
۵.صفت پرسشی
۶.صفت مبهم
مقایسه صفات در زبان فارسی
۱.صفت مطلق
۲.صفت تفضیلی
۳.صفت عالی
۴.صفت عالی
۵.صفت مفعولی
۶.صفت نسبی

۶.فعل
الف – افعال مفعولی
۱.افعال لازم
۲.افعال متعدی
طرز ساختن فعل متعدی از لازم
اشکال مختلف مفعول در افعال متعدی
افعال دو مفعولی و طرز قرار گرفتن مفعولها
تمرینها
ب – افعال معین
افعال معین (کمکی)
موارد استعمال افعال معین
۱.تشکیل منفی و استهفامی و تاکید در بعضی زمانها
۲.تشکیل زمانها
۳.تشکیل وجوه مختلف
افعال ناقص
تمرین
زمان
الف – زمان حال ساده
موارد استعمال (زمان حال ساده)
ب – زمان حال استمراری
موارد استعمال (زمان حال استمراری)
تمرین
پ – زمان حال کامل (ماضی نقلی)
موارد استعمال (حال کامل)
ت – زمان حال کامل استمراری
موارد استعمال (حال کامل استمراری)
تمرینها
ث – زمان گذشته ساده یا ماضی مطلق
موارد استعمال (گذشته ساده)
ج – زمان گذشته استمراری
موارد استعمال (گذشته استمراری)
کاربرد دقیق since با زمانها
چ – زمان گذشته کامل (ماضی بعید)
موارد استعمال (ماضی بعید)
ح – زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری)
موارد استعمال (گذشته کامل استمراری)
مقایسه کاربرد زمانهای حال کامل و گذشته ساده با گذشته کامل
۱.مقایسه زمان گذشته کامل با حال کامل
۲.مقایسه گذشته کامل با گذشته ساده
تمرین
خ – زمان آینده ساده
موارد استعمال (آینده ساده)
د – آینده قطعی
موارد استعمال (آینده قطعی)
ذ – آینده نزدیک
موارد استعمال (آینده نزدیک)
تمرینها
ر – زمان آینده استمراری
موارد استعمال (آینده استمراری)
مقایسه آینده ساده و آینده استمراری
سایر موارد مقایسه
تمرین
ز – زمان آینده کامل
موارد استعمال (آینده کامل)
ژ – زمان آینده کامل استمراری
موارد استعمال (آینده کامل استمراری)
تمرین
س – زمان آینده در گذشته ساده
موارد استعمال (آینده در گذشته ساده)
ش – زمان آینده در گذشته استمراری
موارد استعمال (آینده در گذشته استمراری)
ص – زمان آینده در گذشته کامل
موارد استعمال (آینده در گذشته کامل)
ض – زمان آینده در گذشته کامل استمراری
موارد استعمال (آینده در گذشته کامل استمراری)
تمرین
تمرینها
افعال مخصوص
افعال معین
To be (طرز صرف کردن)
الف – موارد کاربرد be به صورت فعل معین (کمکی)
ب – موارد کاربرد be به صورت فعل معمولی
To have (طرز صرف کردن)
الف – موارد کاربرد have به عنوان فعل معین (کمکی)
ب – موارد کاربرد have به عنوان فعل معمولی
To do (طرز صرف کردن)
الف – موارد کاربرد do به عنوان فعل معین
ب – موارد کاربرد do به عنوان فعل معمولی
may (اشکال مختلف)
موارد کاربرد فعل may
will,shall
الف – موارد استعمال should
ب – موارد استعمال would
موارد استعمال افعال ناقص
Can
موارد استعمال can (اجازه،امکان،توانایی یا استعداد)
Must
موارد استعمال must
مقایسه افعال must ،have to
افعال مخصوص must، (couldn’t)can’t برای نتیجه گیری مثبت و منفی
کاربرد افعال must،might،should،could به صورت مصدر کامل
Ought to
موارد استعمال ough to
مقایسه ought با have to،must،should
Need

الف – موارد استعمال need به عنوان فعل ناقص و مخصوص
ب – موارد استعمال need به عنوان فعل معمولی
اختلاف در مفاهیم افعال need not و must not
اختلاف در مفاهیم افعال need I? و must I?
جدول کاربرد افعال need و have to و must
Dare
الف – موارد استعمال dare به عنوان فعل ناقص
ب – موارد استعمال dare به عنوان فعل معمولی
Used to
موارد استعمال used to
تمرینها
فعل معلوم و مجهول
طرز تبدیل جمله معلوم به مجهول
تبدیل جملات سوالی از حالات معلوم به مجهول
نکات سودمند و مهم درباره فعل مجهول
حروف اضافه با افعال مجهول
کاربرد ساختمان مصدری بعد از افعال مجهول
تشخیص حالت معلوم و مجهول در پاره ای از افعال
موارد استعمال فعل مجهول
تمرینها
وجه
الف – وجه اخباری
ب – وجه امری
موارد استعمال وجه امری
پ – وجه التزامی
موارد استعمال وجه التزامی
جملات شرطی
اقسام شرط
جملات شرطی ممکن
الف – جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی
ب – جملات شرطی ممکن با امکان وقوع ضعیف
پ – جملات شرطی ممکن با امکان وقوع خیلی ضعیف
جملات شرطی غیرممکن
الف – شرط غیرممکن مربوط به آینده
ب – شرط غیرممکن مربوط به گذشته
نکات سودمند و مهم درباره جملات شرطی
تمرینها
I wish (he wishes)
تمرینها
ت – وجه مصدری
موارد استعمال مصدر بدون علامت مصدری to
موارد استعمال مصدر با علامت مصدری to
نکات سودمند و قابل توجه درباره مصدر
اسم مصدر
وظایف و موارد استعمال اسم مصدر
تمرین
ج – وجه وصفی
وظایف وجه وصفی
موارد استعمال اسم فاعل
موارد استعمال اسم مفعول
موارد استعمال صفت فاعلی
موارد استعمال صفت مفعولی
نکات مهم و سودمند درباره وجه وصفی
افعال جداشدنی
افعال جدانشدنی
تمرینها
مطابقت زمانها
تمرینها
مطابقت فعل با فاعل
مطابقت اسامی،ضمایر و صفات ملکی(سوم شخص)
تمرینها
فعل و انواع آن در زبان فارسی
الف – تقسیم فعل از نظر معنی
ب – تقسیم فعل از نظر ساختمان
فعل ماضی
افعال زمان حال
فعل آینده
پ – تقسیم فعل از نظر زمان
معلوم و مجهول در زبان فارسی
الف – فعل مجهول
ب – فعل مجهول
طرز ساختن فعل مجهول
وجوه افعال در فارسی
الف – وجه اخباری
ب – وجه التزامی
پ – وجه امری
ت – وجه شرطی
ث – وجه مصدری
ج – وجه وصفی
صفت فاعلی یا اسم فاعل
صفت مفعولی یا اسم مفعول
اسم مصدر
مطابقت فعل با فاعل در زبان فارسی
مطابقت زمانها در زبان فارسی
۷.نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
الف – نقل قول مستقیم
ب – نقل قول غیرمستقیم
نکاتی که در نقل قول مستقیم باید رعایت شود
تبدیل سخن مستقیم به غیرمستقیم
الف – جمله های خبری(اظهاری)
تمرین
ب – جمله های استهفامی
تمرین
پ – جمله های امری
تمرینها
ت – جمله های صوتی یا ندایی و آرزو
تمرین
نقل قول های مختلط و تبدیل حالت مستقیم به غیرمستقیم
تبدیل جمله های غیرمستقیم به مستقیم
نکات سودمند و مهم در نقل قول
الف – جملات خبری
ب – جملات سوالی
پ – جملات امری
ت – جملات ندایی و آرزویی
۱.کاربرد say در نقل قول
۲.کاربرد tell در نقل قول
۳.کاربرد ask در نقل قول
الف – must و طرز تبدیل آن در حالت غیرمستقیم
ب – needn’t و طرز تبدیل آن در حالت غیرمستقیم
Could و طرز تبدیل آن در نقل قول غیر مستقیم
تمرین
تمرینهای چهار جوابی برای نقل قول
شکل سببی
موارد استعمال فرمول اول
موارد استعمال فرمول دوم
نکات مهم و سودمند درباره وجه سببی
تمرین
نقل قول در زبان فارسی
۸.جمله
الف – مبتدا
ب – خبر
قضیه
عبارت
تقسیمات جمله
الف – از نظر طرز بیان
۱.جملات اظهاری
۲.جملات استهفامی
۳.جملات ندایی
۴.جملات امری
ب – از نظر ساختمان
۱.جمله ساده
۲.جمله مرکب
۳.جمله پیچیده یا مختلط
قضایای تبعی اسم
قضایای تبعی وصفی
قضایای تبعی قیدی
۱.مکان
۲.زمان
۳.قصد
۴.نتیجه
۵.علت
۶.مقایسه
۷.شرط
۸.تضاد
بررسی کامل ساختمان انواع قضایای تبعی
الف – قضایای تبعی قصد و مقصود
ب – قضایای تبعی مقایسه
تبدیل انواع جملات
تبدیل جمله های ساده به مرکب
تبدیل جمله های مرکب به ساده
تبدیل جمله های ساده به مختلط
تبدیل جمله مختلط به ساده
تمرینها
جمله در زبان فارسی
الف – از نظر نقص و کمال
ب – از نظر فعل جمله
پ – از نظر مطلق و مقید بودن
ت – از نظر ساده و مرکب بودن
ث – از نظر معنی
ج – از نظر جای اجزای جمله
سایر انواع جمله
علامت مشخصه جمله
۹.قید
الف – قیود ساده
۱.قیود زمان (معین و نامعین)
محل قید زمان در جمله
۲.قیود مکان
محل قید مکان در جمله
۳.قیود کیفیت یا حالت
محل قید حالت در جمله
۴.قیود کیفیت یا مقدار
۵.قیود علت
۶.قیود ربط
۷.قیود عدد
۸.قیود تایید و انکار
۹.قیود تاکید
نکات سودمند درباره قید
ب – قیود استهفامی (پرسشی)
پ – قیود موصولی
انواع قیود موصولی
مقایسه قیود
افعال ترکیبی با قیود
محل ترکیب (فعل-قید)در جمله
تمرینها
موارد استعمال برخی از قیود و تفاوت انها
الف – (صفت)good،well
ب – enough،too
نکات مهم و سودمند درباره enough،too
پ – finally،already
تمرین
ت – much،very
تمرین
ث – still،yet
موارد استعمال صحیح yet،still در جمله
تمرین
ج – too،also،well،as،either،so
تمرینها
چ – rather،fairly
نکات سودمند در مقایسه قیدهای rather،fairly
ح – quite
تمرین
خ – no،not
موارد کاربرد و مقایسه no،not
د – none
تمرین
ذ – recently،mostly،most،lately،late،hardly،hard
ر – barely،scarcely،hardly
تمرین
ز – almost،about،nearly
ژ – so that،so as
تمرین
س – certainly،surely
تمرین
ش – as though،as if
تمرین
ص – would rather،would just as well،might just as soon
ض – else،or else
تمرین
سوالهای کلی
قید در زبان فارسی
الف – از نظر لفظ
ب – از نظر معنی

۱۰.حرف اضافه
الف – از نظر ظاهر و ساختمان
۱.حروف اضافه ساده
۲.حروف اضافه مرکب
۳.حروف اضافه به شکل وجه وصفی
ب – از نظر مفهوم و معنی
۱.حروف اضافه ویژه بیان مکان و حالت
۲.حروف اضافه ویژه بیان زمان
پ – از نظر کاربرد
۱.حروف اضافه نشان دهنده حالت و علت که بیانگر معنی عادی خود هستند
۲.حروف اضافه رابط بین زمان و مکان
حروف اضافه زمانی
At
In
On
For،since
Until،by
During
تمرینها
حروف اضافه مکانی
In
At
On
By
For
Into
To
Among،between
نکات سودمند و مهم درباره حروف اضافه
اختلاف در کاربرد پاره ای از حروف اضافه مکانی از نظر تشابه معنی
اشتباه در کاربرد حروف اضافه ای که معانی مشابهی دارند
۱.at،in به طور متفاوت
۲.at،in به طور مشترک
۳.نکات مهم و مفید در مورد in،at،on
۴.at و for (از نظر مبلغ)
۵.from،since
۶.for،during
۷.with،by
۸.off،of
۹.on،upon
۱۰.beside،besides
۱۱.of،from
۱۲.inside،in،within
۱۳.to،until،till،as far as،by
۱۴.across،along
۱۵.round،around
کاربرد اسم مصدر بعد از حروف اضافه
تمرین
۳.حروف اضافه رابط بین فعل،اسم،صفت،قید با اجزای دیگر جمله
الف – افعال متدوال با حروف اضافه
ب – صفات متدوال با حروف اضافه به صورت قراردادی یا اصطلاحی
۴.افعال متدوال با حروف اضافه و ادات قیدی به صورت قراردادی و اصطلاحی
افعال بدون حرف اضافه
تمرینها
حرف اضافه در زبان فارسی
الف – حروف اضافه ساده
ب – حروف اضافه مرکب
۱۱.حرف ربط
الف – حروف ربط همپایه
۱.حروف ربط عطفی (افزاینده)
۲.حروف ربط متضاد
۳.حروف ربط علت و نتیجه
۴.حروف ربط اختیاری
۵.حروف ربط توضیحی
ب – حروف ربط تبعی
۱.موصولها
۲.حروف ربط تبعی قیدی(زمان،مکان،قصد و نیت،امتیاز،شرط …)
نکات سودمند و مهم درباره حروف ربط
تمرین
حروف ربط در زبان فارسی
الف – حروف ربط مفرد
ب – حروف ربط مرکب
۱۲.حرف ندا و صوت
الف – اصوات حقیقی
ب – اصوات مرکب
پ – اصواتی که با یکی از وجه ها یا یکی از اجزای کلام تشکیل می شوند
اصوات در زبان فارسی
۱۳.علامت گذاری
علایم مهمی که در زبان انگلیسی به کار می روند
الف – نقطه
عدم کاربرد نقطه در برخی کلمات اختصاری(تبصره ۴)
ب – کاما (ویرگول)
پ – سمی کالن یا نقطه و کاما
ت – کالن یا دو نقطه
ث – علامت سوال
ج – علامت تعجب و ندا
چ – دش یا تیره بزرگ یا خط تیره
ح – هایفن یا تیره کوچک یا نشان وصل و پیوند
خ – علامت نقل قول
د – پرانتز یا دو هلال
ذ – بر کتس یا کروشه یا دوبند یا دوقلاب
ر – آپاستروفی
ز – اکلاد یا ابرو
ژ – علامت حذف و انداختگی
س – ستاره
ش – چند نقطه
کاربرد حروف بزرگ
تمرینها
نقطه گذاری و علایم آن در زبان فارسی
الف – علامتهای نقطه گذاری اصلی
ب – علامتهای نقطه گذاری فرعی
۱.نقطه
۲.بند
۳.نقطه بند
۴.دونقطه
۵.علامت استهفام
۶.علامت تعجب
۷.نقاط تعلیق
۸.پرانتز
۹.خط فاصله
۱۰.علامت نقل قول
۱۱.دوبند یا دوقلاب
۱۴.ادوات استهفام(صفات،ضمایر و قیود استهفام)
الف – ضمایر و صفات استهفامی
ب – قیود استهفامی
نکات سودمند در مورد الفاظ استهفام
طرز قرارگرفتن کلمات بعد از الفاظ استهفام
تمرینها
ادوات استهفام در زبان فارسی
شکل و بیان تعجب و تحسین
تمرین
سوالات کوتاه انتهای جملات
تمرین
۱۵.اجتناب از تکرار
تمرین
شکل تاکید
تمرین
تقاضای مودبانه
تمرین
جوابهای کوتاه به سوالات کامل
تمرین
جملات کوتاه با پاره ای از افعال ویژه
تمرین
کاربرد so،not به عنوان خبر
تمرین
جملات منفی تاکیدی
تمرین
۱۶.موارد استعمال There،It
الف – موارد استعمال There
ب – موارد استعمال It
تمرین
۱۷.واژه شناسی
الف – کلمات ساده
ب – کلمات مشتق
پیشوندها
الف – پیشوندهای لاتین یا فرانسوی
ب – پیشوندهای یونانی
پ – پیشوندهای انگلوساکن
تمرینها
پسوندها
الف – پسوندهای اسم ساز
ب – پسوندهای صفت ساز
پ – پسوندهای فعل ساز
ت – پسوندهای قیدساز
تمرینها
مختصری درباره پیشوندها و پسوندها در زبان فارسی
الف – پیشوندها
ب – پسوندها
۱۸.اشکالهای ویژه
کلماتی که معمولا از نظر کاربرد در معنی یا شباهت ظاهری با هم اشتباه می شوند
۱.tell،say
۲.do،make
تمرین
۳.get used to،be used to،used to
۴.lay،lie
تمرینها
۵.voice،sound
۶.raise،rise
۷.seat،sit،set
۸.rob،steal
۹.clothe،wear،dress،put on
۱۰.invent،discover
۱۱.beat،win
۱۲.repair،mend،correct
۱۳.bring،fetch
۱۴.deny,refuse
۱۵.lend،borrow
۱۶.drown،sink
۱۷.remember،remind
۱۸.hire،let،rent
۱۹.avenge،revenge
۲۰.pour،spill
۲۱.effact،affect
۲۲.advice،advise
۲۳.would rather،had better
۲۴.take،get
۲۵.too،much،very،so
۲۶.somewhat،some
۲۷.just now،presently
۲۸.ago،before
۲۹.last،letest
۳۰.scenery،scene
۳۱.as… as،the same… as
۳۲.middle،centre
۳۳.shadow،shade
۳۴.client،customer
۳۵.journey،travel
۳۶.game،play
۳۷.dress،suit
۳۸.value،cost،price
۳۹.reason،cause
۴۰.another،others،other
۴۱.afterwards،after
۴۲.past،passed
۴۳.similar،alike،like
۴۴.later،latter
۴۵.in spite،despite
تمرین
۱۹.مترادف،متضاد و متشابه
کلمات مترادف
کلمات متضاد
کلمات متشابه
۲۰.درک مطلب و خلاصه نویسی
درک مطلب
هدفهای اساسی در درک مطلب
دستور کلی برای درک مطلب
خلاصه نویسی
تمرینها
۲۱.هجابندی
۲۲.افعال با قاعده و بی قاعده
افعال با قاعده
افعال بی قاعده
الف – افعالی که دارای سه قسمت (مصدر،گذشته،اسم مفعول) متفاوتی هستند
ب – افعالی که دارای دو قسمت (گذشته و اسم مفعول) متشابه هستند
پ – افعالی که دارای سه قسمت (مصدر،گذشته،اسم مفعول) یکسان هستند
ت – افعالی که دارای گذشته با قاعده و دو اسم مفعول هستند
نکات مفید و ضروری در مورد پاره ای از اسم مفعولهای افعال بی قاعده
۲۳.آیین نگارش
شروط لازمه برای نگارش صحیح
الف – واژگان
ب – رعایت اصول و قوانین دستوری
پ – آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان
ت – داشتن اطلاعات کلی
فرهنگ لغت و واژگان یا عبارات معین
واژگان محاوره ای
واژگان عامیانه
۱.واژگان بیسوادان
۲.واژگان متروک
۳.واژگان قدیمی
۴.واژگان محلی
انواع نگارش
جمله
پاراگراف (بندنویسی)
نکاتی در طرز تنظیم پاراگراف
نمونه
تمرین ۱
تمرین ۲
تمرین ۳
تمرینها
بسط و توسعه
نمونه
تفسیر و توضیح
نکاتی در طرز تفسیر
نمونه ۱
نمونه ۲
تمرینها
مکالمه (محاوره) نویسی یا پرسش و پاسخ نویسی
نکاتی در طرز مکالمه نویسی
نمونه
تمرینها
داستان نویسی
الف – بازنویسی
نکاتی در طرز بازنویسی
نمونه
تمرینها
ب – تنظیم نکات اصلی ارائه شده داستانی در قالب جملات مناسب
نمونه
تمرینها
پ – ارائه موضوع خاص برای نوشتن داستان
نمونه
تمرینها
خلاصه نویسی
نامه نگاری
انواع نامه
نامه های دوستانه و خصوصی
نامه های اداری (رسمی) و تجاری
دعوتهای رسمی
۱.آدرس و تاریخ
۲.شروع و آغازنامه
۳.متن و پیام نامه
۴.ختم و پایان نامه
سایر ویژگیهای نامه های خصوصی و رسمی و تجارتی
طرز تنظیم پاکت نامه
نمونه نامه های دوستانه و خصوصی
تمرینها
نمونه نامه های رسمی (اداری) و تجاری
تمرینها
دعوتهای رسمی
نمومه ۱
نمونه ۲
تمرینها
مقاله نویسی
صنایع بدیعی
۱.تشبیه
۲.استعاره
۳.ذم و طنز
۴.تجسم و شخصیت دادن
۵.کنایه
۶.ذکر جزء به جای کل
۷.اوج
۸.بیان قهقرایی
۹.تمثیل
۱۰.تناقض یا تضاد
۱۱.هجویه
۱۲.گریز،خطاب
۱۳.مبالغه،غلو
۱۴.جناس
۱۵.تجنیس
۱۶.صنعت انتقال یافته
۱۷.تاکید
انواع مقاله
بررسی دقیق انواع مقاله
مقاله داستانی
مقاله تحقیقی
ت – مقاله تخیلی
نکاتی در طرز تنظیم یک مقاله
مقاله های نمونه
تمرینها
آیین انشانگاری یا نگارشهای مدرسه ای در زبان فارسی
ابزار نگارش
اجزای نوشته
فنون و صنایع معمول در نگارش
انواع نگارش
۲۴.ضرب المثلها و اصطلاحات معروف و معمول زبان انگلیسی و معادل
۲۵.اختصارات عادی و معمول در زبان انگلیسی که در نوشته ها
۲۶.واژگان و عبارات خارجی معمول در زبان انگلیسی
واژگان و عبارات فرانسه
راهنمای علائم فونتیک در این کتاب
۲۷.علم صوت شناسی یا فونتیک در زبان انگلیسی
روشهایی که در بیان تلفظ صحیح موثر و سودمند هستند
هدفهای علم صوت شناسی
تئوری واحد صوتهای گفتاری
نکات جالب و توصیه های ضروری به فارسی زبانان در آموزش صحیح تلفظ انگلیسی
الفبای صوت شناسی جهانی و علایم آن
دستورالعمل های سودمند در رفع مشکلات تلفظ انگلیسی
راههای بهبود تلفظ انگلیسی
تصویر اندامهای گفتاری
ویلها/مصوتها/واگها
جدول طبقه بندی ویلهای انگلیسی
ویلهای دوتایی
ویلهای سه تایی
هجا یا سیلاب
شرح کامل ویلهای ساده انگلیسی
ویلهای دوتایی
کنسون ها
طبقه بندی کنسون ها
۱.جای ادای کنسون
۲.طرز ادای کنسون
خصوصیت کنسون ها
الف – محل برخورد با اعضای گفتار
ب – طرز ادای صوت
جدول کنسون های انگلیسی
شرح کامل کنسون ها
رعایت نکات مهم در تلفظ
الف – همانندی
ب – ابدال
پ – حذف
ت – کشش یا کمیت
تغییرات در خصوصیت و مقدار کشش
ث – تاکید
قواعد کلی تاکید
ج – فاصله یا مکث
علایم و انواع مکث
چ – آهنگ
روشهای نمایش آهنگ
انواع آهنگ در انگلیسی
الف – آهنگ با طنین افتان
ب – آهنگ با طنین خیزان
اختلاف تلفظ انگلیسی با آمریکایی
الف – اختلاف تلفظ در مورد ویل ها
ب – اختلاف تلفظ در مورد کنسون ها
راهنمای تلفظ پاره ای از واژگان متداول انگلیسی
لیست واژگان و اصطلاحات معمول در زبان شناسی
۲۸.سوالات کلی (تافل)
الف – فهم و درک از طریق گوش دادن
ب – گرامر و ساختمان جمله
پ – واژگان (اطلاعات لغوی)
۱.قسمت اول
۲.قسمت دوم
ت – قدرت فهم و درک از طریق خواندن
ث – قدرت صحیح نوشتن
۱.قسمت اول
۲.قسمت دوم
۲۹.جواب تمرینها و پرسشهای کتاب
جواب کامل درک مطلبها
پاسخ سوالات کلی (تافل)
۳۰.پرچمهای خطر
۳۱.واژگانی که غالبا از نظر تلفظ مورد اشتباه قرار می گیرند
۳۲.واژگانی که عموما اشتباه نوشته می شوند
منابع و ماخذی که در تهیه و تنظیم گرامر کامل زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (1 votes, average: 2,00 out of 5)

نظرات