مشاوره و ثبت سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

عصرزبان - تاسیس 1388

مرکز ترجمه و زبانهاي خارجي

رشته های مصوب گروه دامپزشکی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه دامپزشکی ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بلافاصله بروزرسانی انجام خواهد شد.

 

گروه دامپزشکی-کاردانی ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
۱علوم دارویی دامپزشکی۱۳۸۱/۰۹/۱۶قدیمی
۲بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک۱۳۸۱/۰۹/۱۶قدیمی
۳بهداشت و بیماریهای گاونامشخصمنسوخ شده
۴بهداشت و بیماریهای طیورنامشخصمنسوخ شده
۵بهداشت و بیماریهای آبزیاننامشخصمنسوخ شده
۶دامپزشکی۱۳۶۱/۰۸/۰۹قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی پیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
۱علوم آزمایشگاهی دامپزشکی۱۳۸۹/۰۶/۰۶منسوخ شده
۲بهداشت مواد غذایی۱۳۸۹/۰۶/۰۶قدیمی
۳بهداشت و بازرسی گوشت۱۳۸۹/۰۶/۰۶مصوب جدید
۴علوم آزمایشگاهی دامپزشکی۱۳۹۴/۰۵/۱۱بازنگری شده
۵علوم اسب و اسبداری۱۳۷۵/۰۶/۱۸قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
۱بهداشت مواد غذایی۱۳۸۸/۱۱/۱۷قدیمی
۲بهداشت و بازرسی گوشت۱۳۸۸/۱۱/۱۷قدیمی
۳علوم آزمایشگاهی۱۳۷۰/۰۴/۱۶قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
۱انگل شناسی دامپزشکی۱۳۸۵/۰۴/۳۱قدیمی
۲پیشگیری بیماری های دامی۱۳۸۱/۰۹/۱۶قدیمی
۳فیزیولوژی ۱۳۸۶/۰۸/۱۹ قدیمی
۴بافت شناسی دامپزشکی۱۳۸۶/۰۴/۰۲قدیمی
۵قارچ شناسی۱۳۸۸/۰۴/۲۷قدیمی
۶ایمنی شناسی۱۳۸۸/۰۴/۲۷قدیمی
۷باکتری شناسی۱۳۸۸/۰۴/۲۷قدیمی
۸بیوشیمی بالینی۱۳۸۹/۰۲/۱۱مصوب جدید
۹بهداشت آبزیان۱۳۹۱/۱۰/۱۰مصوب جدید
۱۰بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی۱۳۹۰/۱۱/۰۸مصوب جدید
۱۱پیشگیری از بیماریهای دامی۱۳۷۵/۰۸/۲۷قدیمی
۱۲سم شناسی۱۳۹۳/۰۴/۱۵مصوب جدید

 

گروه دامپزشکی-دکتری تخصصی

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
۱فارماکولوژی دامپزشکی۱۳۷۹/۰۳/۰۸قدیمی
۲بهداشت آبزیان۱۳۸۶/۰۸/۱۹قدیمی
۳آسیب شناسی دامپزشکی۱۳۸۷/۰۸/۱۱قدیمی
۴فناوری های تولید مثل در دامپزشکی۱۳۸۸/۰۲/۲۶قدیمی
۵بهداشت مواد غذایی۱۳۸۸/۱۱/۱۷قدیمی
۶آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی۱۳۷۹/۱۰/۰۴منسوخ شده
۷بیوتکنولوژی دامپزشکی۱۳۸۱/۰۹/۱۶قدیمی
۸فیزیولوژی دامپزشکی۱۳۸۶/۱۲/۱۱قدیمی
۹انگل شناسی دامپزشکی۱۳۸۴/۰۸/۰۷قدیمی
۱۰قارچ شناسی دامپزشکی۱۳۷۹/۰۶/۱۳قدیمی
۱۱بافت شناسی مقایسه ای۱۳۸۶/۱۲/۱۱قدیمی
۱۲دامپزشکی۱۳۶۶/۰۸/۱۶قدیمی
۱۳کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی۱۳۶۷/۰۳/۰۵منسوخ شده
۱۴بهداشت و مواد غذایی۱۳۷۲/۰۴/۱۳منسوخ شده
۱۵رادیولوژی دامپزشکی۱۳۷۳/۰۴/۱۲قدیمی
۱۶بیوشیمی دامپزشکی۱۳۷۹/۱۰/۱۸منسوخ شده
۱۷اپیدمیولوژی دامپزشکی۱۳۷۹/۱۰/۱۸منسوخ شده
۱۸میکروبیولوژی دامپزشکی۱۳۶۷/۰۳/۰۵منسوخ شده
۱۹فیزیولوژی دامپزشکی۱۳۷۲/۰۴/۱۳قدیمی
۲۰انگل شناسی دامپزشکی۱۳۶۷/۰۳/۰۵قدیمی
۲۱پاتولوژی دامپزشکی۱۳۶۵/۰۴/۰۷قدیمی
۲۲علوم تشریحی دامپزشکی۱۳۶۵/۰۴/۰۷منسوخ شده
۲۳جراحی دامپزشکی۱۳۶۵/۰۴/۰۷قدیمی
۲۴بیماریهای داخلی دامهای کوچک۱۳۶۶/۰۳/۲۷قدیمی
۲۵بیماریهای داخلی دامهای بزرگ۱۳۶۶/۰۳/۲۷قدیمی
۲۶مامایی و بیماریهای تولید مثل دام۱۳۶۶/۰۸/۱۲منسوخ شده
۲۷بیماریهای طیور۱۳۶۶/۰۳/۲۷منسوخ شده
۲۸بهداشت و بیماریهای آبزیان۱۳۷۲/۰۴/۱۳منسوخ شده
۲۹سم شناسی ۱۳۸۶/۰۸/۱۹ قدیمی
۳۰آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای۱۳۹۴/۰۶/۲۹بازنگری شده
۳۱اپیدمیولوژی۱۳۹۱/۱۱/۱۵بازنگری شده
۳۲ایمنی شناسی۱۳۸۴/۱۰/۱۳قدیمی
۳۳باکتری شناسی۱۳۸۴/۱۰/۱۳قدیمی
۳۴بهداشت خوراک دام۱۳۸۹/۰۴/۲۲مصوب جدید
۳۵بهداشت و بیماریهای آبزیان۱۳۹۴/۰۶/۲۹بازنگری شده
۳۶بهداشت و بیماریهای پرندگان۱۳۹۴/۰۶/۲۹بازنگری شده
۳۷بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی۱۳۹۵/۰۳/۲۲مصوب جدید
۳۸بیوشیمی۱۳۹۱/۱۰/۱۰بازنگری شده
۳۹مامایی وبیماریهای تولید مثل دام۱۳۹۲/۰۳/۲۶بازنگری شده
۴۰ویروس شناسی۱۳۸۴/۱۰/۱۳قدیمی
۴۱کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی۱۳۹۴/۰۶/۲۹بازنگری شده

تاریخچه آموزش عالی دامپزشکی در ایران
آموزش عالی نوین در ایران با برنامه ریزی های اولیه برای تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۱ عملاً وارد مرحله جدیدی شده بود. تاریخچه دامپزشکی در ایران نشان می دهد قدمت این گروه و رشته در ایران فراتر از آموزش عالی نوین نیز می باشد. در سال ۱۳۰۷ خورشیدی و در زمان پهلوی اول گروهی از دانشجویان از سوی ارتش برای فراگیری علوم دامپزشکی به خارج اعزام شدند. این گروه پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۱ خورشیدی مدرسه عالی دامپزشکی را تاسیس نمودند. مرحوم عبداله حامدی نیز ۷ سال بعد دبیرستان دامپزشکی را بنیانگذاری کرد. این روند آموزشی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۲۴ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز آغاز به کار کرد. گروه آموزش عالی دامپزشکی و رشته های مصوب گروه دامپزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد.

نظرات