مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم انسانی

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم انسانیلیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم انسانی را برای این بخش در نظر گرفته ایم. این لیست استخراج شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D) است. هر ساله بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بروزرسانی انجام خواهد شد.(تاریخ بروزرسانی: فروردین-۱۳۹۷) لیست رشته های بر اساس شماره ردیف در دفترچه راهنمای انتخاب رشته است. رشته های مختص دانشگاه آزاد موجود در دفترچه انتخاب رشته این دانشگاه نیز مشخص شده اند.

مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
مجموعه جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی
مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغافیا و برنامه ریزی شهری
مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مجموعه ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی
مجموعه آب و هواشناسی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی )
مجموعه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
مجموعه زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات عرب
مطالعات ترجمه عربی
مجموعه علوم اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهادگرا
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
مجموعه اقتصاد نفت و گاز
اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و قرارداد های نفت و گاز
اقتصاد نفت و گاز گرایش بازار ها و مالیه نفت و گاز
مجموعه تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مجموعه تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
مجموعه تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر وزشی
مجموعه تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
روان شناسی ورزشی
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی

رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتی(مختص دانشگاه آزاد)
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
بیومکانیک ورزشی
مجموعه تاریخ – تاریخ اسلام
تاریخ گرایش تاریخ اسلام
تاریخ تشیع اثنی عشری
فرقه های تشیع
تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
تاریخ انقلاب اسلامی
ایران شناسی
مجموعه تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام

مجموعه تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام(مختص دانشگاه آزاد)
تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام(مختص دانشگاه آزاد)
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی(مختص دانشگاه آزاد)

مجموعه علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش محیط زیست
سیاست گذاری اجتماعی
جامعه شناسی ورزشی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی گرایش توسعه اجتماعی – روستایی
رفاه اجتماعی
سیاست گذاری فرهنگی
دانش اجتماعی مسلمین
مردم شناسی

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه جمعیت شناسی
جمعیت شناسی ریاضی
جمعیت شناسی
مجموعه مددکاری اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی
مجموعه علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
علوم و معارف نهج البلاغه
تفسیر تطبیقی
مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خصوصی
مذاهب فقهی

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه ادیان و عرفان
ادیان و عرفان
تصوف و عرفان اسلامی
مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیح
عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
ادیان غیر ابراهیمی
مجموعه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مجموعه فلسفه و کلام
حکمت متعالیه
کلام گرایش کلام اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
مذاهب کلامی
شیعه شناسی
دین پژوهی
کلام امامیه
کلام شیعه گرایش امامت
وهابیت شناسی
فلسفه اسلامی

کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه فقه شناسی
فقه شناسی

مجموعه فقه شافعی(مختص دانشگاه آزاد)
فقه شافعی(مختص دانشگاه آزاد)

مجموعه فلسفه
فلسفه گرایش فلسفه معاصر
فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
فلسفه دین
فلسفه اخلاق
فلسفه تطبیقی
فلسفه حقوق
حکمت هنرهای دینی
فلسفه علوم اجتماعی

فلسفه اسلامی(مختص دانشگاه آزاد)
فلسفه هنر(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه فلسفه منطق
منطق با رویکرد فلسفی
مجموعه فلسفه علم
فلسفه علم وفناوری
فلسفه فناوری

فلسفه علم(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه فلسفه تعلیم و تربیت
فلسفه تعلیم و تربیت
مجموعه برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزش از راه دور
مجموعه مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
مجموعه روان شناسی تربیتی
روان شناسی مدرسه
روان شناسی تربیتی
مجموعه تکنولوژی آموزشی
آموزش و پرورش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
مجموعه آموزش عالی
آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی
آموزش عالی گرایش اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
آموزش عالی گرایش فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
مجموعه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
مجموعه مشاوره
مشاوره
مجموعه سنجش و اندازه گیری
سنجش و اندازه گیری
مجموعه روان شناسی
روان شناسی صنعتی و سازمانی
روان شناسی
روان شناسی بالینی
روان شناسی سلامت
خانواده و سلامت جنسی
مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
علم اطلاعات گرایش علوم داده
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
مجموعه حقوق عمومی
حقوق عمومی
مجموعه حقوق جزا جزم شناسی
حقوق جزا و جرم شناسی
مجموعه حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل آب
حقوق بین الملل عمومی
مجموعه حقوق خصوصی
حقوق مالکیت فکری
حقوق خصوصی
مجموعه حقوق نفت و گاز
حقوق نفت و گاز
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
علوم سیاسی گرایش سیاسی گذاری عمومی
روابط بین الملل
مطالعات منطقه ای
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
مطالعات آمریکای شمالی
مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی
مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مدیریت راهبردی
مجموعه مدیریت دولتی
مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه مدیریت صنعتی
مدیرت صنعتی گرایش تولید و عملیات
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
مدیریت صنعتی گرایش مالی

مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی(مختص دانشگاه آزاد)
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی(مختص دانشگاه آزاد)
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه(مختص دانشگاه آزاد)
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری(مختص دانشگاه آزاد)

مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات
مدیریت رسانه ای
مجموعه مدیریت پیشگیری از جرم،جرم یابی و ایمنی ترافیک
مدیریت پیشگیری از جرم
مدیریت ایمنی ترافیک
جرم یابی
مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری
مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
مجموعه کارآفرینی،آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
کارآفرینی
آینده پژوهی گرایش محیط زیست و انرژی
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه
آینده پژوهی
سیاست گذاری علم و فناوری
مجموعه گردشگری
گردشگری
مجموعه مالی
مالی گرایش مهندسی مالی
مالی گرایش بانکداری
مالی گرایش مالی بین الملل
مالی گرایش مهندسی مالی

مالی گرایش بیمه(مختص دانشگاه آزاد)
مالی گرایش حقوق مالی(مختص دانشگاه آزاد)

مجموعه حسابداری
حسابداری
مجموعه علوم ارتباطات
رسانه های جدید
روزنامه نگاری و چند رسانه ای
علوم ارتباطات
فرهنگ و ارتباطات

علوم ارتباطات(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه باستان شناسی
باستان شناسی گرایش باستان شناسی مولکولی
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
مجموعه محیط زیست
محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

مدیریت محیط زیست گرایش مدیریت محیط زیست(مختص دانشگاه آزاد)
مدیریت محیط یست گرایش اقتصاد محیط زیست(مختص دانشگاه آزاد)
مدیریت محیط زیست گرایش حقوق محیط زیست(مختص دانشگاه آزاد)

مجموعه مطالعات زنان
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
مجموعه مدرسی معارف اسلامی
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن اسلامی
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

نظرات