مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم پایه

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم پایه

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم پایه را برای این بخش در نظر گرفته ایم. این لیست استخراج شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D) است. هر ساله بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بروزرسانی انجام خواهد شد.(تاریخ بروزرسانی: فروردین-۱۳۹۷) لیست رشته های بر اساس شماره ردیف در دفترچه راهنمای انتخاب رشته است.رشته های مختص دانشگاه آزاد موجود در دفترچه انتخاب رشته این دانشگاه نیز مشخص شده اند.

لیست رشته های دکتری Ph.D گروه علوم پایه

مجموعه زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
علوم زمین گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی
مجموعه زمین شناس نفت
علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
مجموعه زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
علوم زمین گرایش رسوب شناسی
مجموعه زمین شناسی آب های زیرزمینی
علوم زمین گرایش آب های زیرزمینی
مجموعه زمین شناسی مهندسی
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
مجموعه زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
مجموعه زمین شناسی پترولوژی
علوم زمین گرایش پترولوژی
مجموعه زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
مجموعه زمین شناسی تکنوتیک
علوم زمین گرایش تکنوتیک
مجموعه شیمی – شیمی فیزیک
شیمی گرایش شیمی فیزیک
مجموعه شیمی – شیمی آلی
شیمی گرایش شیمی آلی
مجموعه شیمی – شیمی تجزیه
شیمی گرایش شیمی تجزیه
شیمی ـ شیمی معدنی
شیمی گرایش شیمی معدنی
مجموعه شیمی کاربردی
شیمی کاربردی
شیمی – شیمی پلیمر
شیمی گرایش شیمی پلیمر
مجموعه فیتو شیمی
فیتوشیمی
مجموعه هواشناسی
هوانشناسی
مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
مجموعه زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی – سیتماتیک و بوم شناسی

زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک(مختص دانشگاه آزاد)

زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
مجموعه زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
مجموعه زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
زیست شناسی سامانه ای(سیستم بایولوژی)
مجموعه زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجموعه بیوشیمی
بیوشیمی
مجموعه ژنتیک مولکولی
ژنتیک مولکولی
میکروبیولوژی
مجموعه بیوفیزیک
بیوفیزیک
ریست فناوری میکروبی
زیست فناوری میکروبی
مجموعه آمار
آمار
بیم سنجی
مجموعه ریاضی محض
ریاضی محض
ریاضی گرایش جبر
ریاضی گرایش آنالیز
ریاض گرایش هندسه(توپولوژی)
مجموعه ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی گرایش رمز
ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی
ریاض کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

آموزش ریاضی(مختص دانشگاه آزاد)
مجموعه فیزیک دریا
فیزیک دریا
مجموعه زیست شناسی دریا
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا
زیست شناس دریا گرایش بوم شناسی دریا
مجموعه علوم و فناوری نانو – نانو فیزیک
علوم و فناوری نانو – نانو فیزیک گرایش نانو فیزیک
علوم وفناوری نانو – نانو فیزییک گرایش نانو ساختار ها
مجموعه فیزیک
فیزیک
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
فیزیک گرایش فیزک آماری و سامانه های پیچیده
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
پلاسمای پزشکی
مجموعه فتونیک
مهندسی پلاسما گرایش پلاسمای تجربی
فتونیک
مهندسی پلاسما
مجموعه ژئوفیزیک – لرزه شناسی
ژئوفیزیک گرایش لزره شناسی
مجموعه ژئوفیزیک – زلزله شناسی
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
مجموعه ژئوفیزیک – گرانی سنجی
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
مجموعه علوم و فناوری نانو – نانو شیمی
علوم و فناوری نانو – نانو شیمی
علوم و فناوری نانو – نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
علوم و فناوری نانو – نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
مجموعه ریز زیست فناوری
ریز زیست فناوری(نانوبیوتکنولوژی)
مجموعه بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیک گرایش طراحی الگوریتم و مدل سازی ریاضی
بیوانفورماتیک
مجموعه علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
مجموعه علوم شناختی
علوم شناختی – مدل سازی شناختی
علوم شناختی – زبان شناسی
علوم شناختی – علوم اعصاب و شناختی گرایش مغز و شناخت
علوم شناختی – روان شناسی گرایش روان شناسی شناختی
علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی
علوم شناختی – روان شناسی گرایش شناخت اجتماعی

نظرات