مشاوره و ثبت سفارش در تلگرام

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

لیست رشته های کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی

لیست رشته های کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی

لیست رشته های کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی را در زیر می توانید مشاهده فرمایید. این لیست استخراج شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی است. هر ساله بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بروزرسانی انجام خواهد شد.(تاریخ بروزرسانی: مرداد ۱۳۹۶) لیست رشته های بر اساس شماره ردیف در دفترچه راهنمای انتخاب رشته است.

پزشکی
داروسازی
دندانپزشکی
دامپزشکی
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد
آموزش ابتدایی
آموزش زیست شناسی
آموزش شیمی
آموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثنایی
اتاق عمل *
ادیان و عرفان
ادیان و مذاهب
اعضای مصنوعی *
اقتصاد
اقتصاد اسلامی
اقتصاد کشاورزی
اقیانوس شناسی
امنیت اطلاعات
امنیت اقتصادی
امنیت بینالملل
امنیت نرم
بهداشت عمومی
بهداشت مواد غذایی
بهداشت و بازرسی گوشت
بینایی سنجی *
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
پرستاری
پژوهشگری امنیت
تاریخ اسلام
تربیت مروج سیاسی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
تکنولوژی پرتو درمانی
تکنولوژی پرتوشناسی *
تکنولوژی پزشکی هستهای
جهانگردی
حسابداری
حفاظت اطلاعات
روانشناسی
زبان و ادبیات عربی
زمین شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی گیاهی
زیست فناوری
شنوایی شناسی *
شیعه شناسی
شیمی کاربردی
شیمی محض
ضد تروریسم
علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم انتظامی
علوم آزمایشگاهی *
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتی
علوم تغذیه *
علوم فنی امنیت
علوم قرآن و حدیث
علوم و صنایع غذایی
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم ورزشی
فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
فناوری اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فیزیوتراپی *
کاردرمانی *
کتابداری در شاخه پزشکی
گفتار درمانی
گیاه پزشکی
مامایی
مددکاری اجتماعی *
مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی *
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی
مربیگری عقیدتی
مربیگری ورزشی
معارف اسلامی
معارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریت
مهندسی بهداشت حرفهای
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعت
مهندسی علوم دامی
مهندسی فضای سبز
میکروبیولوژی
هتلداری
هوشبری *
کاردانی اتاق عمل
کاردانی امور اراضی
کاردانی امور بانکی
کاردانی امور دولتی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی بهداشت حرفهای
کاردانی بهداشت عمومی )گرایشهای مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده(
کاردانی بهداشت محیط
کاردانی بیمه
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
کاردانی تکنسین سلامت دهان
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی محیط زیست
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر
کاردانی تولید و فرآوری خرما
کاردانی جهانگردی
کاردانی حسابداری
کاردانی دامپزشکی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی علوم انتظامی
کاردانی علوم آزمایشگاهی
کاردانی علوم ورزشی
کاردانی فوریتهای پزشکی
کاردانی مامایی
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی هتلداری
کاردانی هوشبری