آموزش مکالمه انگلیسی در 3 ماه

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

عصرزبان - تاسیس 1388

مرکز جامع زبان و اطلاعات

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

لیست کامل رشته های گروه علوم پایه مقطع کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه: بروزرسانی تیر ماه ۱۳۹۷

لیست کامل رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه را در این صفحه برای شما آماده کرده ایم. این لیست بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است. آمار تحلیلی رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه در جدول وجود دارند.

تعداد کل مجموعه هاتعداد کل رشته/گرایش
۱۵ مجموعه رشته۱۱۳ رشته/گرایش
نام مجموعهتعداد رشته/گرایش
مجموعه علوم زمین۱۱
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی۶
مجموعه شیمی۱۵
مجموعه فیزیک۱۹
مجموعه فوتونیک۵
مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی۱۱
مجموعه آمار۴
مجموعه ریاضی۱۲
مجموعه علوم کامپیوتر۸
مجموعه زیست شناسی گیاهی۳
مجموعه زیست شناسی جانوری۵
مجموعه زیست شناسی دریا۳
مجموعه اقیانوس شناسی فیزیکی۲
مجموعه تاریخ و فلسفه علم۷
مجموعه علوم اطلاعاتی۲

مجموعه علوم زمین

علوم زمین گرایش پترولوژی
علوم زمین گرایش زمینشناسی اقتصادی
علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکتونیک)
علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
علوم زمین گرایش چینهنگاری و دیرینهشناسی
علوم زمین گرایش رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی
علوم زمین گرایش زمینشناسی نفت
علوم زمین گرایش زمینشناسی مهندسی
علوم زمین گرایش زمینشناسی زیست محیطی
علوم زمین گرایش زمین شیمی
علوم زمین گرایش سنجش از دور زمینشناختی
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

ژئوفیزیک گرایش لرزهشناسی
ژئوفیزیک گرایش زلزلهشناسی
ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیس
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریک
هواشناسی
مجموعه شیمی

شیمی گرایش شیمی فیزیک
آموزش شیمی
شیمی گرایش شیمی آلی
شیمی گرایش شیمی پلیمر
شیمی گرایش شیمی دارویی
فیتوشیمی
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
شیمی گرایش شیمی معدنی
شیمی گرایش شیمی تجزیه
شیمی گرایش شیمی کاربردی
شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس
شیمی گرایش پیشرانه
شیمی گرایش شیمی کاتالیست
شیمی گرایش شیمی دریا
نانوشیمی
مجموعه فیزیک

فیزیک
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
فیزیک گرایش فیزیک هستهای
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
فیزیک گرایش نجوم و اخترفیزیک
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
فیزیک گرایش گرانش و کیهانشناسی
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
مهندسی هستهای گرایش کاربرد پرتوها
مهندسی هستهای گرایش گداخت هستهای
مهندسی هستهای گرایش راکتور
مهندسی هستهای گرایش پرتوپزشکی
مهندسی هستهای گرایش مهندسی فیزیک بهداشت
فناوری پلاسما
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیطز زیست
نانو فیزیک
آموزش فیزیک
مجموعه فوتونیک
فوتونیک
الکترواپتیک گرایش اپتوالکترونیک
الکترواپتیک گرایش لیزر
زیست شناسی سلولی و مولکولی
ریززیست فناوری
مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک
آموزش زیستشناسی
میکروبیولوژی گرایش میکروبهای بیماریزا
میکروبیولوژی گرایش صنعتی
میکروبیولوژی گرایش محیطی
بیوشیمی
بیوفیزیک
زیست فناوری گرایش میکروبی
زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست
زیست فناوری گرایش دریا
نانوبیوممتیک(نانوزیست الهام)
مجموعه آمار
آمار گرایش آمار ریاضی
آمار گرایش بیمسنجی
آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی
آمار رسمی
مجموعه ریاضی
ریاضی محض
ریاضی محض گرایش جبر
ریاضی محض گرایش آنالیز
ریاضی محض گرایش هندسه(توپولوژی)
آموزش ریاضی
محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقی
ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
ریاضی کاربردی گرایش بهینهسازی
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل وسیستمهای دینامیکی
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد
مجموعه علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستمها
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش
بیوانفورماتیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بومشناسی
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
مجموعه زیست شناسی جانوری

زیستشناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
مجموعه علوم محیطزیست
محیط زیست دریا
علوم محیط زیست
مجموعه زیست شناسی دریا
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا
مجموعه اقیانوس شناسی فیزیکی
اقیانوس شناسی فیزیکی
اقیانوس شناسی فیزیکی گرایش دینامیک اقیانوسی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم
فلسفه علم
تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلام
تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلام
مجموعه علوم شناختی
علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت
علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
علوم شناختی گرایش توانبخشی شناختی
مجموعه علوم اطلاعاتی
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی

نظرات