مشاوره و ثبت سفارش در تلگرام

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی خاک

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی خاک در این قسمت قرار داده ایم. رشته های زیرگروه کشاورزی و منابع طبیعی، بسیار مهم و پیچیده هستند. علوم و مهندسی خاک یکی از رشته های زیر مجموعه گروه کشاورزی است. ترجمه این دسته متون ومقالات نیاز به تسلط کافی دارد. دانستن لغات تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی و آشنایی با فرهنگ لغات علوم کشاورزی از نیازهای این کار است.

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی خاک بر اساس یک مقاله تخصصی ارسالی به همایشی جهانی انجام شده است. این مقاله از روی متن انگلیسی به فارسی انجام شده است. 

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی خاک

متن انگلیسی

The effects of crude oil contamination on geotechnical properties of
Bushehr coastal soils in Iran
MASHALAH KHAMEHCHIYAN1, AMIR HOSSEIN CHARKHABI2 & MAJID
TAJIK3

Abstract: The southern coasts of Iran adjacent to the Persian golf are encountering oil pollution due to increases in exploitation activities, the loading of and leakage from tankers and marine accidents. This paper describes a study of oil pollution affects on Bushehr province coast.
Determination of the type and distribution pattern of pollution and their relationships to coastal sediment characteristics were the aim of the site investigations. Fourteen hypothetical transects were selected for the design of a regular sampling system. The distance between the transects was at least three kilometre. The transects were orientated perpendicular to the coast line on the tidal limit.
There were a maximum of three sampling points in each transect. Each sampling point consisted of a thirty centimeter diameter borehole from which were taken three samples for chemical analyses.
In the investigation the affect of petroleum pollution on the density, grain size distribution, pH and electrical conductivity was evaluated.
The geotechnical influence of crude oil on coastal sediments was studied by use of a series of soil mechanics tests, such as, grain size distribution, Atterberg limits, compressibility, direct shear test, uniaxial compression strength and permeability.
Three classes of sediment (CL, SM and SP) were selected in the transects. The different parameters measuring for each class of sediment are shown in the diagrams.
Keywords: contaminated land, geotechnical engineering, laboratory tests, soils, properties.
INTRODUCTION
An oil spill in most cases is accidental – during transportation both on land and sea, as leakage from storage tanks, or during the oil drilling process. Also, there are some cases where oil was spilled purposely as in the Gulf War in 1991. When an oil spill or leakage occurs, soils around the sources of leakage are contaminated. Some major tasks need to be performed for remediation and reclamation of the contaminated area.
Several proposals were made by companies for remediation of heavily polluted soils after the oil lakes are drained of liquid crude. These included conversion of oily soil to road base material or a topping layer for car parks and roads after mixing with aggregate or consolidation agent. Other methods include containment in large burial sites, incineration, biological methods, absorption methods, soil washing methods, and vacuum extraction and separation by centrifuge and screen systems. The latter method is attractive in treating the oil sludge remaining in the areas presently
covered by standing oil.
The extent of contamination depends on the chemical composition of the contaminant and the properties of the soil (Fine et al., 1997). Also, in connection with the cleanup works, and for any possible applications of contaminated soils, a knowledge of the geotechnical properties and behaviour of contaminated soil is required. This information is also required when oil leakage from storage tanks and processing plants cause oil contamination in the surrounding
soils. In this case it is necessary to determine the effect of oil contamination on existing structures. Very few studies that deal with geotechnical properties of contaminated soils are available in the literature (Al-Sanad et al., 1995 &1997; Aiban, 1998; Meegoda and Rotnaweera, 1994).
This paper presents the results of a laboratory testing program carried out to determine of crude oil contamination on geotechnical properties on three soil type (CL, SP, and SM) of Bushehr beaches, south of Iran. These properties include permeability and strength parameters (uniaxial compressive strength and direct shear tests), and compaction characteristics.
SCOPE OF THE PROBLEM
A joint research work between Tarbiat Modares University and Soil Conservation and Watershed Management Research Center has been done to monitor oil contamination of soils in the beaches of Bushehr Province, south of Iran. This research was performed by sampling from 14 points through beaches and analyzing the samples. The results showed that the oil contamination is very low in this area, in the range of ppb, part per billion (Tajik, 2004).
Therefore, it was decided to select some samples for making artificially oil contaminated soils. The sampling was done in a manner that satisfies two criteria: a) different soil type, b) from the area with higher oil contamination. Finally, three soil types from three locations in the area were selected for this research.

متن ترجمه شده فارسی

تأثیر آلودگی نفت خام بر خواص ژنوتکنیک خاکهای ساحلی بوشهر در ایران

مرکز تحقیقات و حفاظت خاک در آب
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
سواحل جنوبی ایران که هم مرز با خلیج فارس می باشند به دلیل افزایش فعالیت های استخراج نفت، بارگیری و نشت نفت از تانکرها و حوادث دریایی با آلودگی نفتی مواجه است. این پژوهش به بررسی تأثیرات آلودگی نفتی بر سواحل استان بوشهر می پردازد.
هدف از این مطالعه، تعیین نوع و الگوی توزیع آلودگی و روابط آن با ویژگی های رسوبات ساحلی می¬باشد. در این راستا ۱۴ ترانسکت برای نمونه برداری انتخاب شدند. فاصله ی میان این ترانسکت ها حداقل ۳ کیلومتر بود. این ترانسکت ها عمود بر خط ساحلی بر کرانه¬ی جزر و مد قرار داشتند. در هر ترانسکت حداکثر سه نقطه ی نمونه برداری وجود داشت. در هر نقطه حفره ای به قطر ۳۰ سانتیمتر ایجاد شد که از هر کدام ۳ نمونه برای تحلیل های شیمیایی تهیه گردید.
در این تحقیق تأثیر آلودگی نفتی بر چگالی، دانه بندی ، PH و رسانندگی الکتریکی محاسبه شد. تأثیر ژنوتکنیکی نفت خام بر رسوبات ساحلی از طریق مجموعه ای از آزمون¬های مکانیک خاک از قبیل دانه بندی، حدود اتربرگ ، تراکم پذیری، آزمایش برش مستقیم ، مقاومت فشاری تک محور و نفوذپذیری مورد بررسی قرار گرفت.
در ترانسکت ها ۳ گروه از رسوبات (SP، SM، CL) انتخاب شدند. پارامترهای مختلف اندازه گیری برای هر گروه از رسوبات در نمودارها نشان داده شده است.
کلید واژگان: زمین آلوده، مهندسی ژنوتکنیک، آزمونهای آزمایشگاهی، خاک ها، خواص
۱- مقدمه
لکه ی نفتی در بیشتر موارد پدیده ای است تصادفی؛ پدیده ای که طی حمل و نقل بر زمین و دریا از طریق نشت از تانکرها و یا هنگام فرآیند استخراج نفت رخ می¬دهد. البته مواردی هم وجود دارد که نفت عامدانه نشت پیدا می کند، مانند آن که در نبرد خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ رخ داد. هنگام ایجاد لکه یا نشت، خاک اطراف منبع نشت آلوده میگردد. برای پاکسازی و بازیابی مناطق آلوده میبایست اقدامات اساسی صورت گیرد.
شرکت¬های زیادی پیشنهاداتی مبنی بر پاکسازی مناطق بسیار آلوده پس از خالی شدن مخازن نفتی ارائه دادند. ای راه حل ها شامل تبدیل خاک آلوده به مواد زیر سطحی جاده ها یا یک لایه ی فوقانی برای پارکینگ خودروها و جاده ها پس از مخلوط کردن آن با مصالح دانه ای یا استحکامی بوده است. محدودسازی در مکان های دورافتاده، خاکسترسازی، روش های بیولوژیکی، روش های جذب، روش های خاک شویی و استخراج خلاء و جداسازی از طریق سانتریفیوژ و سیستم های غربال از دیگر روش های پیشنهادی می باشند. روش آخر در تصفیه ی لجن های نفتی باقیمانده در مناطقی که با نفت غلیظ پوشیده شده است بسیار پرطرفدار است.
میزان آلودگی بر ترکیبات شیمیایی آلودگی و خواص خاک بستگی دارد (فاین و هم پژوهان، ۱۹۹۷). البته در مورد فعالیت های پاکسازی و هرگونه عملیات بر خاک آلوده، اطلاع از خواص ژنوتکنیکی و رفتار خاک ضروری میباشد. این اطلاعات در مواقع نشست نفت از تانکرهای ذخیره و کارخانه های پالایش که سبب آلودگی نفتی در زمین های اطراف می شوند نیز لازم است. در این موارد، می بایست حتماً اثر آلودگی نفتی بر سازه های موجود را بررسی کرد. پژوهش های بسیار اندکی به بررسی خواص ژنوتکنیکی خاک های آلوده پرداخته اند (السند و هم پژوهان، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷؛ آیبان ، ۱۹۹۸؛ میگودا و رتناویر ، ۱۹۹۴). این پژوهش حاوی نتایج حاصل از آزمایش تجربی انجام شده برای تعیین تأثیر آلودگی نفت خام بر خواص ژنوتکنیکی ۳ نوع خاک (SP، SM، CL) سواحل بوشهر در ایران می باشد. این ویژگی ها شامل نفوذپذیری پارامترهای مقاومت (مقاومت فشاری تک محوره و آزمایش برش مستقیم) و خواص تراکم می باشد.

۲- دامنه¬ی مشکل
طی پروژه ای مشترک میان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و مدیریت آبخیزداری آلودگی نفتی زمین های ساحلی استان بوشهر در جنوب ایران بررسی شده است. طی این پژوهش از ۱۴ نقطه از این سواحل نمونه برداری و آزمایش شد. نتایج حاکی از این بود که میزان آلودگی در این نواحی در مقیاس بخش در میلیارد (ppb) بسیار پایین بود (تاجیک، ۲۰۰۴). بنابراین تصمیم بر آن شد تا نمونه¬هایی جهت آلوده سازی مصنوعی جمع آوری گردد. نمونه گیری بر دو معیار انجام گرفت: الف) انواع مختلف خاک و ب) مناطق دچار آلودگی بالا. در نهایت، ۳ نوع خاک از ۳ ناحیه در این منطقه برای نمونه انتخاب شد.