مشاوره و ثبت سفارش در تلگرام

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

رشته های مصوب گروه دامپزشکی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه دامپزشکی ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بلافاصله بروزرسانی انجام خواهد شد.

 

گروه دامپزشکی-کاردانی ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
1علوم دارویی دامپزشکی1381/09/16قدیمی
2بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک1381/09/16قدیمی
3بهداشت و بیماریهای گاونامشخصمنسوخ شده
4بهداشت و بیماریهای طیورنامشخصمنسوخ شده
5بهداشت و بیماریهای آبزیاننامشخصمنسوخ شده
6دامپزشکی1361/08/09قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی پیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
1علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1389/06/06منسوخ شده
2بهداشت مواد غذایی1389/06/06قدیمی
3بهداشت و بازرسی گوشت1389/06/06مصوب جدید
4علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1394/05/11بازنگری شده
5علوم اسب و اسبداری1375/06/18قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
1بهداشت مواد غذایی1388/11/17قدیمی
2بهداشت و بازرسی گوشت1388/11/17قدیمی
3علوم آزمایشگاهی1370/04/16قدیمی

 

گروه دامپزشکی-کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
1انگل شناسی دامپزشکی1385/04/31قدیمی
2پیشگیری بیماری های دامی1381/09/16قدیمی
3فیزیولوژی 1386/08/19 قدیمی
4بافت شناسی دامپزشکی1386/04/02قدیمی
5قارچ شناسی1388/04/27قدیمی
6ایمنی شناسی1388/04/27قدیمی
7باکتری شناسی1388/04/27قدیمی
8بیوشیمی بالینی1389/02/11مصوب جدید
9بهداشت آبزیان1391/10/10مصوب جدید
10بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی1390/11/08مصوب جدید
11پیشگیری از بیماریهای دامی1375/08/27قدیمی
12سم شناسی1393/04/15مصوب جدید

 

گروه دامپزشکی-دکتری تخصصی

ردیفرشتهسال تصویبنوع تصویب
1فارماکولوژی دامپزشکی1379/03/08قدیمی
2بهداشت آبزیان1386/08/19قدیمی
3آسیب شناسی دامپزشکی1387/08/11قدیمی
4فناوری های تولید مثل در دامپزشکی1388/02/26قدیمی
5بهداشت مواد غذایی1388/11/17قدیمی
6آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی1379/10/04منسوخ شده
7بیوتکنولوژی دامپزشکی1381/09/16قدیمی
8فیزیولوژی دامپزشکی1386/12/11قدیمی
9انگل شناسی دامپزشکی1384/08/07قدیمی
10قارچ شناسی دامپزشکی1379/06/13قدیمی
11بافت شناسی مقایسه ای1386/12/11قدیمی
12دامپزشکی1366/08/16قدیمی
13کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی1367/03/05منسوخ شده
14بهداشت و مواد غذایی1372/04/13منسوخ شده
15رادیولوژی دامپزشکی1373/04/12قدیمی
16بیوشیمی دامپزشکی1379/10/18منسوخ شده
17اپیدمیولوژی دامپزشکی1379/10/18منسوخ شده
18میکروبیولوژی دامپزشکی1367/03/05منسوخ شده
19فیزیولوژی دامپزشکی1372/04/13قدیمی
20انگل شناسی دامپزشکی1367/03/05قدیمی
21پاتولوژی دامپزشکی1365/04/07قدیمی
22علوم تشریحی دامپزشکی1365/04/07منسوخ شده
23جراحی دامپزشکی1365/04/07قدیمی
24بیماریهای داخلی دامهای کوچک1366/03/27قدیمی
25بیماریهای داخلی دامهای بزرگ1366/03/27قدیمی
26مامایی و بیماریهای تولید مثل دام1366/08/12منسوخ شده
27بیماریهای طیور1366/03/27منسوخ شده
28بهداشت و بیماریهای آبزیان1372/04/13منسوخ شده
29سم شناسی 1386/08/19 قدیمی
30آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای1394/06/29بازنگری شده
31اپیدمیولوژی1391/11/15بازنگری شده
32ایمنی شناسی1384/10/13قدیمی
33باکتری شناسی1384/10/13قدیمی
34بهداشت خوراک دام1389/04/22مصوب جدید
35بهداشت و بیماریهای آبزیان1394/06/29بازنگری شده
36بهداشت و بیماریهای پرندگان1394/06/29بازنگری شده
37بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی1395/03/22مصوب جدید
38بیوشیمی1391/10/10بازنگری شده
39مامایی وبیماریهای تولید مثل دام1392/03/26بازنگری شده
40ویروس شناسی1384/10/13قدیمی
41کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی1394/06/29بازنگری شده