مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

رشته های مصوب گروه علمی کاربردی

رشته های مصوب گروه علمی کاربردی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه علمی کاربردی در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت […]

رشته های مصوب گروه علوم انسانی

رشته های مصوب گروه علوم انسانی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه علوم انسانی در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت […]

رشته های مصوب گروه فنی مهندسی

رشته های مصوب گروه فنی مهندسی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه فنی مهندسی در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت […]

رشته های مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی

ر این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از […]

رشته های مصوب گروه علوم اجتماعی

رشته های مصوب گروه علوم اجتماعی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه علوم اجتماعی در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت […]

رشته های مصوب گروه هنر

گروه هنر

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه هنر در تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت علوم، […]

رشته های مصوب گروه علوم پایه

علوم پایه

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه علوم پایه ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت […]

رشته های مصوب گروه علوم حوزه ای

علوم حوزه ای

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه علوم حوزه ای ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی […]

رشته های مصوب گروه فناوری های نوین

فناوری های نوین

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه فناوری های نوین ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی […]

رشته های مصوب گروه دامپزشکی

گروه دامپزشکی

در این بخش می توانید لیست رشته های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مشاهده نمایید.رشته های مصوب گروه دامپزشکی ذر تمامی مقاطع تحصیلی درج شده اند. این بخش به طور مداوم بروزرسانی شده و در صورت هر گونه تغییر از سوی وزارت علوم، […]