ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی

به روز شده در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۰۱ در این بخش می توانید سرفصل دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد زبان شناسی به […]

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری زبان شناسی

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۹ در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری زبان شناسی به شرح زیر […]

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته زبان شناسی

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته زبان شناسی

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴ در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته زبان شناسی به […]

سرفصل دروس دکتری آموزش زبان انگلیسی

سرفصل دروس دکتری آموزش زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۵ دکتری آموزش زبان انگلیسی و دروس مربوط به آن را در این بخش مشاهده می فرمایید. این لیست به صورت تفصیلی بوده و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی مقطع دکتری به شرح […]

سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۵ در این بخش می توانید سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی […]

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۵ در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته آموزش زبان […]

رشته کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۵ در این بخش می توانید جزئیات رشته کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی رشته کارشناسی تربیت دبیر زبان […]

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۶ در این بخش می توانید سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی این رشته به شرح زیر […]

سرفصل کاردانی تربیت معلم زبان انگلیسی

سرفصل کاردانی تربیت معلم زبان انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۲ سرفصل کاردانی تربیت معلم زبان انگلیسی را در این بخش می توانید مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته تربیت معلم زبان انگلیسی در مقطع […]

دکتری زبان و ادبیات انگیسی

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۱ دکتری زبان و ادبیات انگیسی را در این بخش به طور کامل تفصیل کرده ایم. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در […]

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۷ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و کلیه توضیحات آن را در این بخش تشریح کرده ایم. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلیاین رشته به شرح […]

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

به روز شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۵ در این بخش می توانید سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است. توضیح کلی رشته زبان و ادبیات انگلیسی […]