ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گرامر درس اول زبان پایه یازدهم

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۱

گرامر درس اول زبان پایه یازدهم

گرامر درس اول زبان پایه یازدهم را در این بخش به طور کامل و دقیق فرا خواهید گرفت. دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که برای فراگیری مطلوب کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم بایستی به کتاب سال دهم کاملاً مسلط باشند.


موضوع گرامر درس اول

صفحات ۲۸ تا ۳۳ کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم به دو بخش تقسیم بندی شده است که به ترتیب هر کدام از این صفحات را با هم فرا خواهیم گرفت:

  • بخش Grammar (صفحات ۲۸ تا ۳۱)
  • بخش See Also (صفخات ۳۲ و ۳۳)

به طور کلی، گرامر این درس به مبحث شمارش (اسامی مفرد، اسامی جمع، قابل شمارش، غیرقابل شمارش و اصطلاحات شمارشی) اختصاص دارد.


صفحه ۲۸ زبان یازدهم

متن‌های زیرا را بخوانید:

متن اول:

An endangered language is a language that has very few speakers. Nowadays, many languages are losing their native speakers. When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. A lot of endangered languages are in Australia and South America. Some of them are in Asia and Africa. The number of live languages of the world is around 7000, and many of them may not exist in the future. Many researchers are now trying to protect endangered languages. This can save lots of information and cultural values of people all around the world.

ترجمه متن اول:

زبان در حال نابودی به زبانی گفته می‌شود که تعداد کمی گویشور داشته باشد. امروزه، بسیاری از زبانها در حال از دست دادن گویشوران بومی خود هستند. وقتی که یک زبان می‌میرد، دانش و فرهنگ نیز همراه آن نابود می‌شود. بسیاری از زبانهای نابود شده در استرالیا و آمریکای جنوبی قرار دارند. برخی از آنها در آسیا و آفریقا هستند. تعداد زبانهای زنده جهان حدود ۷۰۰۰ مورد است و بسیاری از آنها در آینده وجود نخواهند داشت. بسیاری از پژوهشگران هم اکنون در حال تلاش برای حفاظت از زنبانهای در حال نابودی هستند. این تلاش می‌تواند باعث حفظ بسیاری از اطلاعات و ارزش‌های فرهنگی مردم سراسر جهان گردد.

متن دوم:

There are many uncountable words for food in English. Native speakers often use words such as ‘a bag of, ‘two slices of’, or ‘a piece of’ with uncountable nouns. This usually happens when they go shopping. They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or two kilos of meat. In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. If a foreign learner uses uncountable words wrongly, English speakers may not understand them well. So when you learn English, be very careful about this important point.

ترجمه متن دوم:

تعداد زیادی واژگان غیرقابل شمارش برای غذا در انگلیسی وجود دارد. گویشوران بومی اغلب از واژگانی مانند یک کیسه، دو تکه یا یک قطعه به همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنند. این مسئله معمولاً زمانی رخ می‌دهد که آنها برای خرید می‌روند. انگلیسی ژبانها ممکن است تقاضای دو بطری آب، یک کیسه شکر، یک قرص نان یا دو کیلو گوشت داشته باشند. در یک کافی شاپ، آنها ممکن است یک فنجان چای، یک تکه کیک یا یک لیوان آبمیوه سفارش دهند. اگر یک زبان آموز خارجی به اشتباه از واژگان غیرقابل شمارش استفاده کند، گویشوران انگلیسی ممکن نیست بتوانند منظور آنها را بخوبی درک کنند؛ بنابراین زمانی که انگلیسی یاد می‌گیید در خصوص این نکته دقت خیلی زیادی کنید.


صفحه ۲۹ زبان یازدهم

B – نمونه‌های زیر را بخوانید. ستون‌ها را با هم مقایسه کنید.

جدول بالای صفحه 29 کتاب زبان یازدهم

همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید، اسامی در زبان انگلیسی دو حالت خواهند داشت:

  • اسامی قابل شمارش Countable Nouns
  • اسامی غیرقابل شمارش Uncountable Nouns

یادگیری این اسامی حالت حفظی دارد و بایستی اسم مربوطه را از نظر شمارش یا غیرقابل شمارش بودن به خاطر بسپارید. به عنوان نمونه در جدول بالا اسامی car – book – bird – man قابل شمارش هستند و اسامی traffic – information – chicken soup – bread غیرقابل شمارش هستند. بنابراین برای هر کدام از جمع کننده خاصی باید استفاده کنیم؛ در نتیجه:

جمع کننده اسامی قابل شمارش:

اعداد مانند two – three – four

جمع کننده اصطلاحی مانند موارد زیر:

تعدادی: some – many

تعداد زیادی: a lot of – lots of

تعداد کمی: few – a few

جمع کننده اسامی غیرقابل شمارش:

جمع کننده عددی ندارند.

جمع کننده اصطلاحی مانند موارد زیر:

مقداری: some – much

مقدار زیادی: a lot of – lots of

مقدار کمی: little – a little

تذکر مهم: اسامی بعد از گرفتن واژه یا عبارت جمع کننده بایستی در حالت قابل شمارش، جمع بسته شوند.

پرسش کردن در خصوص تعداد و مقدار:

اگر به جدول پایین صفحه ۲۹ کتاب دقت کنید، برای پرسشی کردن نیز از دو حالت استفاده خواهیم کرد:

  • اسامی قابل شمارش با how many
  • اسامی غیرقابل شمارش با how much

تذکر مهم: برای ترجمه عبارت how many از چه تعداد و ترجمه how much از چه مقدار معمولاً استفاده می‌شود. مثال:

How many cars are there in the street?

چه تعداد خودرو در خیابان وجود دارد؟

How much information does your teacher need?

چه مقدار اطلاعات، معلم شما نیاز دارد؟

تذکر مهم: برای پاسخ به این دسته پرسش‌ها نیز کافیست، جمله را به صورت زمان مناسب با پرسش بیاوریم و جمع کننده ررا پیش از اسم مربوطه به کار بریم. مثال:

There are two cars in the street.

تعداد دو خودرو (دو دستگاه) در خیابان وجود دارند.


صفحه ۳۰ زبان یازدهم

شمارش واژگان با اسامی غیرقابل شمارش در جدول آورده شده است. همانطور که دقت می‌کنیم، تمامی اسامی ستون سمت راست غیرقابل شمارش (uncountable) هستند. بنابراین برای آنها از جمع کننده اصطلاحی استفاده می‌کنیم.

جدول صفحه 30 کتاب زبان یازدهم


صفحه ۳۱ زبان یازدهم

در این صفحه به جهت تسلط به مطالب آموزش داده شده، تمریناتی برای شما دانش آموز عزیز پایه یازدهم در نظر گرفته شده است. تمرین شماره E را به عنوان نمونه با همدیگر انجام خواهیم داد.

Choose appropriate words to complete the following sentences.

جملات زیر را با واژگان مناسب کامل کنید.

The students need to read (many/much) books about history.

دانش آموزان نیاز به مطالعه کتابهای زیادی درباره تاریخ دارند.

Please buy (a loaf of/a bottle of) bread for breakfast.

لطفاً برای صبحانه یک قرص نان بخرید.

Children should drink (a lot of/a few) milk.

کودکان بایستی مقدار زیادی شیر بنوشند.

We did not have (much/many) visitors this week.

ما این هفته ملاقات کننده زیادی نداریم.

Could you please bring me (a glass of/a piece of) water?

ممکن است لطفاً یک لیوان آب برایم بیاورید؟


صفحه ۳۲ زبان یازدهم

در جدول صفحه ۳۲ گرامر درس اول زبان پایه یازدهم که مربوط به شمارش اعداد انگلیسی از ۱ تا ۹۹ است، می‌توانید شیوه بکار بردن اعداد پیش از اسامی قابل شمارش را فرا بگیرید.

اعداد انگلیسی از یک تا نود و نه

تذکر مهم: اسامی بعد از این اعداد از عدد two (دو و بیشتر) بایستی به شکل جمع آورده شود.


صفحه ۳۳ زبان یازدهم

در جدول بالای صفحه می‌توانید اعداد انگلیسی از عدد ۱۰۰ تا میلیارد را یاد بگیرید. دقت داشته باشید که اسامی بعد از این اعداد بایستی به شکل جمع آورده شود. ضمناً تمامی این اسامی قابل شمارش هستند. بایستی به خاطر داشته باشیم برای ملیارد از واژه billion در انگلیسی استفاده می‌شود.

اعداد انگلیسی از صد تا میلیارد

فرمول بکار بردن اعداد پیش از صفت و موصوف:

در اخرین جدول قرار داده شده در انتهای صفحه ۳۳ گرامر درس اول زبان پایه یازدهم، با استفاده از قرمول زیر می‌توانید از اعداد پیش از صفت و موصوف استفاده کنید:

عدد صفت موصوف
one small car

  یک ماشین کوچک one small car

تذکر مهم: برای اعداد ۲ و بیشتر بایستی موصوف را به حالت جمع بنویسیم، مانند:

 دو ماشین کوچک two small cars


در صورتی که در فراگیری گرامر درس اول زبان پایه یازدهم پرسشی برای شما باقی مانده است، از فرم زیر برای طرح آنها استفاده کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (66 votes, average: 2,97 out of 5)

نظرات