مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری علوم شناختی زبان شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری علوم شناختی زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری علوم شناختی زبان شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

علوم شناختی زبان شناسی یا علوم شناختی زبان Cognitive Science of Language به حوزه ای از علوم شناختی اطلاق می گردد که به بررسی زبان به عنوان یکی از قوای شناختی می پردازد.

علوم شناختی زبان از چهار هسته مرتبط به یکدیگر تشکیل می گردد که عبارتند از: زبان شناسی شناختی – روان-زبان شناسی و علوم اعصاب زبان – زبان شناسی رایانشی – زبان شناسی بالینی. از این رو توسعه علم و فناوری در حوزه علوم شناختی زبان منوط به ارایه دوره های آموزش عالی در زمینه چهار هسته یاد شده است و راه اندازی دوره دکتری تخصصی علوم شناختی زبان شناسی یکی از این راهکارها است.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی.مرحله آموزشی مربوط به پذیرفته شدن داوطلب و مرحله پژوهشی با دفاع از رساله دکتری

واحدهای درسی: ۳۶ واحد درسی در قالب ۳۰ درس به شرح زیر:

  • ۱۲ واحد درس الزامی
  • ۶ واحد درس اختیاری
  • ۱۸ واحد رساله دکتری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1اصول علوم شناختی2درس های جبرانینداردنظری
2علوم اعصاب شناختی2درس های جبرانینداردنظری
3روش های تحقیق در علوم شناختی2درس های جبرانینداردنظری
4روش های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی2درس های جبرانینداردنظری
5آواشناسی2درس های جبرانینداردنظری
6واج شناسی2درس های جبرانینداردنظری
7ساختواژه2درس های جبرانینداردنظری
8معنی شناسی2درس های جبرانینداردنظری
9تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی2درس های جبرانینداردنظری
10دستور زایشی (گشتاری)2درس های جبرانینداردنظری
11مکاتب جدید زبان شناسی2درس های جبرانینداردنظری
12روش های پژوهش در علوم شناختی زبان2درس های الزامینداردنظری و عملی
13مبانی زبان شناسی شناختی2درس های الزامینداردنظری
14زبان،مغز و شناخت2درس های الزامیروش های پژوهش در علوم شناختی زباننظری
15استعاره و تلفیق و شناخت2درس های الزامیمبانی زبان شناسی شناختینظری
16زبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل ها2درس های الزامیمبانی زبان شناسی شناختینظری
17علوم اعصاب شناختی زبان2درس های الزامیزبان،مغز و شناختنظری
18زبان شناسی بالینی2درس های اختیاریزبان،مغز و شناختنظری و عملی
19رشد زبانی و شناختی2درس های اختیاریزبان،مغز و شناختنظری
20بازشناسی الگو2درس های اختیارینداردنظری
21مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن2درس های اختیاریاصول علوم شناختینظری
22زبان قرآن از منظر زبان شناسی شناختی2درس های اختیاریاستعاره و تلفیق و شناختنظری
23سمینار مسایل متاخر در علوم شناختی زبان2درس های اختیاریزبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل هانظری
24همگانی های زبان و رده شناسی زبان2درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
25نظریه های فراگیری و یادگیری زبان اول و دوم2درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
26سمینار بررسی روابط بینابینی نحو و معنی شناسی2درس های اختیاریزبان شناسی شناختی پیشرفته :نظریه ها و مدل هانظری
27موضوعات متاخر درباره زبان و ذهن 2درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
28مسائل نحو شناختی2درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
29زبان،شناخت و فرهنگ2درس های اختیاریبه تشخیص گروه آموزشینظری
30رساله18رسالهگذراندن آزمون جامعنظری

نظرات