ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درس اول – زمان حال استمراری Present Continues

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۰

در این درس زمان حال استمراری Present Continues را با همدیگر یاد خواهیم گرفت. توصیه می شود درس را به دقت از ابتدا تا انتها مطالعه نموده و تمرینات به طور کامل انجام دهید.

زمان حال استمراری Present Continues

متن زیر را به دقت بخوانید. به افعالی که در آنها ing به کار رفته است یا حالت تداوم دارند دقت نمایید.

Japan’s changing demography
In Japan, the average population is getting older. People are living longer, and they are not having so many children. The number of people who work is falling, but the number of retired people is growing. This is having an effect on the economy, as fewer people are paying taxes, while the number of people they have to support is increasing. Why is this happening? People are living to a very old age because medical care is improving, and more women are joining the workforce, so they are waiting longer to have a family and the birth rate is slowing.

زمان حال استمراری Present Continues

در دو حالت زیر به طور کلی از زمان حال استمراری استفاده می کنیم:

۱ – وقتی که عملی در حال حاضر یا تقریباً اکنون انجام می شود.

۲ – وقتی می خواهیم زمان آینده را بیان کنیم.

نکته: افعال حالتی stative verbs در حالت استمراری بکار برده نمی شوند. 

شیوه ساختن زمان حال استمراری Present Continues

حالت مثبت Affirmative Form:

فاعل + am/is/are + فعل + ing + بقیه جمله.

مثلا:

People are living longer.
The number o f retired people is growing.

حالت منفی Negative Form:

فاعل + am/is/are + not + فعل + ing + بقیه جمله.

مثلا:

They are not having so many children.

حالت سئوالی Question Form:

اگر سئوال به صورت بلی/خیر Yes/No باشد:

am/is/are + فعل + حالت سوم ing دار فعل

مثلا:

Are they living longer?

اگر سئوال به صورت wh question باشد:

am/is/are/ + wh + فاعل + حالت سوم ing دار فعل

مثلا:

Why is this happening?

نکات املایی در زمان حال استمراری Present Continues

۱ – اگر آخر فعلی به حرف e ختم شود در این صورت e حذف و ing به آخر فعل اضافه می شود مانند: live – living

۲ – اگر فعلی یک سیلاب داشته باشد، حرف آخر آن بی صدا باشد و قبل از آن تنها یک حرف با صدا باشد در این صورت حرف آخر فعل دو بار تکرار می شود مانند: get – getting

۳ – اگر فعلی به حرف y ختم شود این حرف به i تبدیل می شود مانند: hurry – hurring

استفاده از زمان حال استمراری در آزمون آیلتس IELTS

در بخش نوشتاری آزمون آیلتس می توانید برای تشریح نمودارهای خطی Line Graph از زمان حال ساده استمراری استفاده کنید. در این صورت روند رشد یک پدیده تشریح می شود.

تمرین عملی

متن زیر با به دقت بخوانید و یکی از افعال لیست زیر را در جای مناسب قرار دهید. سپس پاسخ های خود را با جواب های زیر کنترل نمایید.

increase – hunt – believe – cause – develop – result – poison – disappear – happen – sell – not adapt

Some people (1) ………………. that we are in the middle of a mass extinction of animal life. Why (2)………………… this…………………..? Global warming may be one reason, but many other factors (3)……………….. difficulties for wild animals. In many countries, poachers (4)………………….rare animals for money. They (5)……………….. the animal parts for traditional medicine. As the human race (6) ………………… , natural habitats (7)………………….and the animals (8) ……………….. to the new environment. Chemicals used by farmers (9) ………………….the land, and this (10) ………………….in imbalances between the species. However, extinction of certain species may also be part of a natural process, as new species (11) ……………….. to replace those which are lost.

**********************

پاسخ تمرین:

۱ believe (stative verb) چون این فعل جزء افعال حالتی می باشد به استمراری نمی شود.

۲ is (this) happening 

۳ are causing

۴ are hunting

۵ are selling

۶ is increasing

۷ are disappearing

۸ are not adapting

۹ are poisoning

۱۰ is resulting

۱۱ are developing

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات