ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۲

کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است. تامین نیروی انسانی موردنیاز در بخش ترجمه رسمی، تربیت نیروهای موردنیاز روزنامه ها و جراید انلگیسی زبان، فعالیت و اشتغال در سفارت و وزارت امو خارجه از اهداف این دوره است.

کلیه فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی می توانند علاوه بر موارد فوق، در بخش ترجمه شرکتها و موسسات خصوصی، بخش ترجمه و ارتباطات شرکتهای صادرات و واردات و ترجمه کنفرانسی نمایشگاه های داخلی و خارجی فعالیت داشته باشند. مترجمی در شرکتها و کارخانجات خارجی فعال در ایران، ترجمه کاتالوگ، ترجمه بازرگانی و اداری و بخشهای علمی پژوهشی نیز از دیگر حوزه های کاری فارغ التحصیلان این رشته می باشد.

تعریف و هدف

محتوی واحدهای اصلی و تخصصی رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی عبارت است از:

تدریس چگونگی برگردان ساختهای مختلف دستوری

آشنایی با مقدمات و اصطلاحات ادبی و سیری در آثار بزرگان ادب

بحث و بررسی تحلیل-انتقادی آثار ترجمه شده

ارائه معیارها و اصولی که رعایت آنها در ترجمه آثار مختلف علمی و ادبی به انسجام و انتظام فعالیت های ترجمه کمک خواهد کرد.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال معادل ۴ سال

واحدهای درسی: ۱۴۵ واحد در قالب ۵۲ درس به شرح زیر:

  • ۱۹ واحد درس عمومی
  • ۷۶ واحد درس اصلی
  • ۵۰ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
۱معارف اسلامی ۱۲عمومینداردنظری
۲فارسی ۱۲عمومینداردنظری
۳زبان خارجی ۱ (نظری و عملی)۲عمومینداردنظری و عملی
۴تربیت بدنی ۱ (عملی)۱عمومینداردعملی
۵معارف اسلامی ۲۲عمومینداردنظری
۶اخلاق و تربیت اسلامی ۱ و ۲۳عمومینداردنظری
۷فارسی ۲۲عمومینداردنظری
۸زبان خارجی ۲ (عملی و نظری)۲عمومینداردنظری و عملی
۹تربیت بدنی ۲ (عملی)۱عمومینداردعملی
۱۰تاریخ اسلام۲عمومینداردنظری
۱۱انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم۲عمومینداردنظری
۱۲متون اسلامی (آیات و احادیث)۲عمومینداردنظری
۱۳زیست شناسی۲عمومینداردنظری
۱۴خواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳۱۲اصلینداردنظری
۱۵نگارش ۱-۲۸اصلینداردنظری
۱۶نگارش پیشرفته۲اصلینگارش ۱-۲نظری
۱۷گفت و شنود ۱-۲۸اصلی(ظرفیت کلاس ۲۵ نفر)نظری
۱۸مکالمه موضوعی۲اصلیگفت و شنود ۱-۲نظری
۱۹آواشناسی انگلیسی۲اصلینداردنظری
۲۰کلیات زبان شناسی ۱-۲ (به زبان انگلیسی)۴اصلینگارش ۱-۲ - خواندن ۱-۲نظری
۲۱درآمدی بر ادبیات ۱-۲۴اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳ - نگارش ۱-۲ - گفت و شنود ۱-۲ - نمونه های نثر ساده (انگلیسی) - نمونه های شعر انگلیسی (ساده)نظری
۲۲فنون یادگیری زبان۲اصلینداردنظری
۲۳اصول و روش ترجمه۲اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳ - نگارش ۱-۲نظری
۲۴نمونه های نثر ساده (انگلیسی)۲اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳ - نگارش ۱-۲نظری
۲۵نمونه های شعر انگلیسی (ساده)۲اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳نظری
۲۶ترجمه متون ساده۲اصلیاصول و روش ترجمهنظری
۲۷کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه۲اصلیاصول و روش ترجمهنظری
۲۸اصول و روش تحقیق ۱-۲۴اصلیکلیات زبان شناسی ۱-۲ (به زبان انگلیسی) - درآمدی بر ادبیات ۱-۲نظری
۲۹بیان شفاهی داستان ۱-۲۴اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳ - نگارش ۱-۲ - گفت و شنود ۱-۲نظری
۳۰نامه نگاری۲اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳ - نگارش ۱-۲ - گفت و شنود ۱-۲نظری
۳۱روش تدریس زبان خارجی۴اصلیکلیات زبان شناسی ۱-۲ (به زبان انگلیسی) - (بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد)نظری
۳۲آزمون سازی زبان۲اصلیروش تدریس زبان خارجینظری
۳۳مقاله نویسی۲اصلینگارش پیشرفتهنظری
۳۴بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱۲اصلیترجمه متون ساده - کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمهنظری
۳۵خواندن متون مطبوعاتی۲اصلیخواندن و درک مفاهیم ۱-۲-۳نظری
۳۶ساخت زبان فارسی۲تخصصینداردنظری
۳۷آشنایی با ادبیات معاصر ایران۲تخصصیفارسی ۱ - فارسی ۲نظری
۳۸نگارش فارسی۲تخصصیفارسی ۱ - فارسی ۲نظری
۳۹واژه شناسی۲تخصصیکلیات زبان شناسی ۱-۲ (به زبان انگلیسی) - ساخت زبان فارسینظری
۴۰ترجمه پیشرفته ۱-۲۴تخصصیترجمه متون سادهنظری
۴۱بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲۲تخصصیبررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱نظری
۴۲ترجمه متون اقتصادی۲تخصصیترجمه پیشرفته ۱نظری
۴۳ترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)۲تخصصیاصول و روش ترجمه - ترجمه متون سادهنظری
۴۴ترجمه متون سیاسی۲تخصصیترجمه پیشرفته ۱نظری
۴۵ترجمه مکاتبات و اسناد ۱-۲ زبان دوم۴تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری
۴۶ترجمه متون مطبوعاتی ۱-۲ زبان دوم۴تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری
۴۷ترجمه شفاهی ۱-۲-۳۶تخصصیمکالمه موضوعی - آواشناسی انگلیسی - بیان شفاهی داستان ۱-۲نظری
۴۸ترجمه نوار و فیلم ۱-۲۴تخصصیمکالمه موضوعینظری
۴۹بررسی مقابله ای ساخت جمله ۱-۲۴تخصصیکلیات زبان شناسی ۱-۲ (به زبان انگلیسی)نظری
۵۰ترجمه انفرادی ۱-۲۴تخصصیترم هفتم و هشتمنظری
۵۱اصول و مبانی نظری۲تخصصیاصول و روش ترجمهنظری
۵۲ترجمه متون ادبی۲تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات