مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

دوره زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی، دوره ای آموزشی است که در آن دانشجویان به مهارت های لازم برای ترجمه آثار فکری دینی، که به زبان فارسی در ایران تولید شده اند می پردازند.دانشجویان این رشته به زبان انگلیسی توانایی نسبی پیدا کرده و می توانند مقالاتی با محتوای تبلیغی به زبان انگلیسی بنویسند. این دانشجویان پس از موفقیت در پایان دوره، مدرک کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی دریافت می نمایند.

اهداف کلی دوره عبارتند از:

  • تسلط نسبی بر مهارت های چهارگانه خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن به زبان انگلیسی
  • تاکید ویزه بر مهارت نگارش عمومی و نگارش علمی به زبان انگلیسی
  • آشنایی با روش و اصول علمی ترجمه از فارسی به انگلیسی
  • ایجاد توانمندی در زبان آموزان به منظور ترجمه متون علوم اسلامی فارسی به انگلیسی

شرط ورود به این رشته: دانشجویان متقاضی حضور در این رشته بایستی سطح یک حوزه های علمیه را گذرانده باشند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: شش نیمسال معادل سه سال

واحدهای درسی: ۱۳۰ واحد درسی در قالب ۴۸ درس به شرح زیر:

  • ۲۰ واحد درس عمومی(معادل سازی شده)
  • ۲ واحد درس عمومی الزامی
  • ۵۸ واحد درس پایه و اصلی
  • ۱۲ واحد درس پایه(معادل سازی شده)
  • ۳۰ واحد درس تخصصی و الزامی
  • ۸ واحد درس اختیاری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1تربیت بدنی 11عمومینداردعملی
2تربیت بدنی 21عمومینداردعملی
3دروس عمومی معادل سازی شده20عمومینداردنظری
4خواندن و درک مفاهیم مقدماتی4پایه و اصلینداردنظری
5خواندن و درک مفاهیم متوسطه4پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم مقدماتینظری
6خواندن و درک مفاهیم پیشرفته4پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم متوسطهنظری
7خواندن و درک مفاهیم علوم انسانی4پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم پیشرفتهنظری
8گفت و شنود مقدماتی4پایه و اصلینداردنظری و عملی
9گفت و شنود متوسطه4پایه و اصلیگفت و شنود مقدماتینظری و عملی
10گفت و شنود پیشرفته4پایه و اصلیگفت و شنود متوسطهنظری و عملی
11گفت و شنود آزاد4پایه و اصلیگفت و شنود پیشرفتهنظری و عملی
12بیان شفاهی داستان2پایه و اصلیگفت و شنود متوسطهنظری
13مکالمه موضوعی2پایه و اصلیگفت و شنود پیشرفتهنظری
14دستور و نگارش مقدماتی4پایه و اصلینداردنظری
15دستور و نگارش پیشرفته4پایه و اصلیدستور و نگارش مقدماتینظری
16فنون یادگیری زبان2پایه و اصلینداردنظری
17آواشناسی2پایه و اصلیخواندن و درک مفاهیم متوسطه - گفت و شنود متوسطه - دستور و نگارش پیشرفتهنظری
18اصول و روش ترجمه2پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
19ترجمه متون ساده2پایه و اصلیاصول و روش ترجمهنظری
20پاراگراف نویسی2پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
21مقاله نویسی2پایه و اصلیپاراگراف نویسینظری
22نامه نگاری2پایه و اصلیدستور و نگارش پیشرفتهنظری
23زبان خارجی 1-2-3-412پایه و اصلینداردنظری
24کلیات زبان شناسی 12تخصصی و الزامیدستور و نگارش پیشرفته - خواندن و درک مفاهیم متوسطهنظری
25کلیات زبان شناسی 22تخصصی و الزامیکلیات زبان شناسی 1نظری
26کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه2تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمهنظری
27روش تحقیق2تخصصی و الزامیکلیات زبان شناسی پیشرفنه و مقدمه ای بر ادبیاتنظری
28مقاله نویسی پیرامون مباحث اسلامی2تخصصی و الزامیمقاله نویسینظری
29شیوه های ارائه سخنرانی2تخصصی و الزامیگفت و شنود آزاد - بیان شفاهی داستان مقدماتینظری
30خواندن متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانی2تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
31خواندن متون و اصطلاحات تاریخی و سیره2تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
32خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیری2تخصصی و الزامیخواندن و درک مفاهیم علوم انسانینظری
33ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانی2تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات فلسفی و عرفانینظری
34ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات تاریخی و سیره2تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیرینظری
35ترجمه و نگارش متون و اصطلاحات قرآن و تفسیری2تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمه - خواندن متون و اصطلاحات قرآنی و تفسیرینظری
36بررسی ترجمه های قرآن2تخصصی و الزامینداردنظری
37بررسی ترجمه های ادبیات دینی2تخصصی و الزامینداردنظری
38اصول و مبانی نظری ترجمه2تخصصی و الزامیاصول و روش ترجمهنظری
39بررسی مقابله ای ساخت جمله2اختیاریکلیات زبان شناسی 2نظری
40واژه شناسی2اختیاریساخت زبان فارسی - کلیات زبان شناسی 2نظری
41درآمدی بر ادبیات انگلیسی2اختیاریدروس خواندن متوسطه - دستور و نگارش پیشرفته - گفت و شنود پیشرفتهنظری
42کاربرد علوم اجتماعی در تاریخ2اختیارینداردنظری
43کاربرد رایانه در قرائت و ترجمه متون اسلامی2اختیارینداردنظری
44فرهنگ نگاری2اختیارینداردنظری
45نگارش مقاله مروری2اختیاریمقاله نویسینظری
46خواندن متون و اصطلاحات فقهی2اختیاریخواندن پیشرفتهنظری
47آشنایی با ادبیات معاصر ایران2اختیارینداردنظری
48ترجمه پیشرفته2اختیاریترجمه متون سادهنظری

نظرات