مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1383

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

این برنامه به نیاز فراوان و روزافزون جامعه به وجود مترجمان توانا و زبردست در زمینه های فرهنگی، ادبی و علوم انسانی و در تکمیل دوره کاردانی مترجمی زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن اهداف زیر تنظیم شده است.

الف- تکمیل و تعمیق مهارتهای چهارگانه اصلی و دوگانه فرعی( شنیدار، گفتار، خواندن، نوشتن، دستور و واژگان) به منظور تسلط به زبان انگلیسی

ب- آشنایی با فنون ترجمه، تمرین کافی در زمینه ترجمه و مهارت عنوان توانایی آن

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۴ نیمسال معادل ۲ سال

واحدهای درسی: ۶۹ واحد در قالب ۳۴ درس به شرح زیر:

  • ۹ واحد درس عمومی
  • ۳۰ واحد درس اصلی و پایه
  • ۳۰ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)2عمومیاندیشه اسلامی 1نظری
2انقلاب اسلامی ایران2عمومینداردنظری
3تاریخ تحلیلی صدر اسلام2عمومینداردنظری
4تفسیر موضوعی قرآن2عمومینداردنظری
5تذبیت بدنی 21عمومیتربیت بدنی 1عملی
6خواندن و درک مطلب پیشرفته3اصلی و پایهنداردنظری
7نگارش پیشرفته2اصلی و پایهنداردنظری
8مقاله نویسی2اصلی و پایهنگارش پیشرفتهنظری
9کلیات زبان شناسی 12اصلی و پایهنداردنظری
10کلیات زبان شناسی 22اصلی و پایهکلیات زبان شناسی 1نظری
11نانه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر2اصلی و پایهنگارش پیشرفتهنظری و عملی
12نمونه نثر و شعر ساده3اصلی و پایهخواندن و درک مطلب پیشرفتهنظری
13درآمدی بر ادبیات انگلیسی 12اصلی و پایهخواندن و درک مطلب پیشرفتهنظری
14درآمدی بر ادبیات انگلیسی 22اصلی و پایهدرآمدی بر ادبیات انگلیسی 1نظری
15گفت و شنود 32اصلی و پایهنداردعملی
16مکالمه موضوعی2اصلی و پایهنداردنظری
17بیان شفاهی داستان2اصلی و پایهمکالمه موضوعی
18روش تدریس زبان انگلیسی4اصلی و پایهسال دوم ارائه شودنظری
19آزمون سازی5اصلی و پایه18 (یا همزمان با 18)نظری
20ساخت زبان فارسی2تخصصینداردنظری
21کاربرد اصطلاحات و تعبیر آن ها در ترجمه2تخصصینداردنظری
22نگارش فارسی2تخصصینداردنظری
23اصول و مبانی نظری ترجمه2تخصصینداردنظری
24ترجمه پیشرفته 12تخصصیکلیات زبان شناسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2نظری
25ترجمه پیشرفته 22تخصصیترجمه پیشرفته 2نظری
26ترجمه متون سیاسی2تخصصیترجمه پیشرفته 1نظری
27ترجمه شفاهی 12تخصصیبیان شفاهی داستاننظری
28ترجمه شفاهی 22تخصصیترجمه شفاهی 1نظری
29کارگاه ترجمه2تخصصیترجمه پیشرفته 1عملی
30ترجمه نوار و فیلم2تخصصیبیان شفاهی داستاننظری
31ترجمه انفرادی 12تخصصینداردنظری
32ترجمه انفرادی 22تخصصیترجمه انفرادی 1نظری
33ترجمه متون ادبی-اسلامی2تخصصیترجمه پیشرفته 1نظری
34اصول و روش تحقیق2تخصصیمقاله نویسینظری و عملی

نظرات