مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

مترجمی و ترجمه شناسی یکی از رشته های علوم انسانی است که از تاریخ بسیار کهن معتنابه جامعه بوده و به علت نیازهای زمانی و مکانی مورد توجه قرار گرفته است و با عنایت به پیشرفتهای حاصله در کلیه علوم و فنون بخصوص در قرن حاضر و نیاز به تبادل اطلاعات و برگردان پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف جهان به زبانهای گوناگون و استفاده جوامع مختلف از تجریبات و دانش یکدیگر، نیاز به پرداختن به تربیت مترجم زبده و ترجمه شناسان مجرب و کارآمد بیش از همیشه در کشور ما احساس می گردد.

منظور اصلی از ایجاد دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی برآوردن دو نیاز برای نیازهای مملکت است:

الف- تربیت مترجمان زبده در زمینه علوم انسانی، علوم اجتماعی و غیره.

ب- تربیت ترجمه شناسان و مربیان دروس ترجمه در سطوح مختلف دانشگاهی و محققانی در زمینه مسایل و کاربردهای ترجمه

بدیهی است فارغ التحصیلان این رشته می توانند نیاز روزافزون مملکت را به مترجمان و نیز نیاز هیئت علمی لازم برای تدریس دروس ترجمه و تحقیقات ترجمه را تا حد زیادی برآورده سازند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۴ نیمسال معادل ۲ سال

واحدهای درسی: ۳۲ واحد درسی در قالب ۲۶ درس به شرح زیر:

  • ۲۲ واحد درس تخصصی اجباری
  • ۶ واحد درس تخصصی انتخابی
  • ۴ واحد پایان نامه

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1زبان شناسی کاربردی و ترجمه2تخصصی - اجبارینداردنظری
2روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه2تخصصی - اجبارینداردنظری
3نظریه های ترجمه2تخصصی - اجبارینداردنظری
4ادب فارسی در ادبیات جهان2تخصصی - اجبارینداردنظری
5واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه2تخصصی - اجباریزبان شناسی کاربردی و ترجمهنظری
6سمینار مسایل ترجمه2تخصصی - اجباریزبان شناسی کاربردی و ترجمه - روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمهنظری
7مدلهای ترجمه2تخصصی - اجبارینظریه های ترجمهنظری
8نقد و بررسی آثار ترجمه شده2تخصصی - اجبارینظریه های ترجمهنظری
9ارزشیابی پیشرفته و ترجمه2تخصصی - اجباریروشهای پیشرفته تحقیق و ترجمهنظری
10کارگاه ترجمه2تخصصی - اجبارینقد و بررسی آثار ترجمه شدهنظری
11نقد کاربردی(در ادبیات انگلیسی)2تخصصی - اجبارینقد و بررسی آثار ترجمه شده - روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمهنظری
12پایان نامه4تخصصی - اجبارینداردنظری
13مقاله نویسی به زبان انگلیسی2انتخابی - تخصصینداردنظری
14اصول و نظریه های آموزش زبان2انتخابی - تخصصینداردنظری
15فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه2انتخابی - تخصصینداردنظری
16دیرینه شناسی ترجمه در ایران و آشنایی با آثار ترجمه شده به فارسی2انتخابی - تخصصیادب فارسی در ادبیات جهاننظری
17ادبیات و تحلیل کلام2انتخابی - تخصصیزبان شناسی کاربردی و ترجمه - نظریه های ترجمهنظری
18بررسی ترجمه انواع متون علمی2انتخابی - تخصصینظریه های ترجمهنظری
19کاربرد رایانه در ترجمه2انتخابی - تخصصیمدلهای ترجمهنظری
20ترجمه از دیدگاه زبانشناسی2انتخابی - تخصصیمدلهای ترجمه - زبان شناسی کاربردی و ترجمهنظری
21شناخت عناصر فرهنگی در دو زبان2انتخابی - تخصصیادب فارسی در ادبیات جهاننظری
22سبک شناسی مقابله ای انواع نثر در ترجمه2انتخابی - تخصصیادب فارسی در ادبیات جهان - واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمهنظری
23بررسی شاهکارهای ادبیات داستانی2انتخابی - تخصصیادب فارسی در ادبیات جهاننظری
24بررسی و ترجمه آثار اسلامی (از فارسی به انگلیسی)2درس های کمبودنداردنظری
25مبانی نظری ترجمه2درس های کمبودنداردنظری
26فلسفه تعلیم و ترجمه2درس های کمبودنداردنظری

نظرات