مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

هدف وازه گزینی و اصطلاح شناسی شاید برخلاف بسیازی از علوم نظری جایگاه ویژه ای در کشور خواهد یافت. زیرا موسساتی مانند فرهنگستانها با بهره گیری از مباحث نظری، آن را کاربردی و عملی می سازند و این رشته عملاً جایگاه خود را در جامعه پیدا خواهد کرد.

آنچه فرهنگستان را برآن داشت تا برکزاری دوره کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی را پیشنهاد نماید، تجربه چند ساله آن در کار واژه گزینی و فعالیت مراکز مشابه و نیز مشکلاتی بود که بر اثر عدم آموزش کافی افراد با آن مواجه بوده است. توسعه علم بدون توسعه واژگان آن در هیچ جامعه ای امکان پذیر نیست.

چنانچه بتوان اصطلاح شناسان و واژه گزینان خبر تربیت کرد می توان به نتایج زیر رسید:

  • انتقال فناوری یا دانش موضوعی به سایر زبانها از طریق تهیه واژگان یک زبان نظام مند اصطلاح شناختی
  • تربیت اصطلاح شناس حرفه ای برای برآورده ساختن مقاصد فوق
  • توسعه علم از طریق توسعه واژگان
  • تدوین واژگانهای اصطلاح شناسی که ابزارهای ضروری برای برقراری ارتباط تخصصی است.
  • تدوین لغت نامه ها
  • تدوین مجموعه اصطلاحات

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: چهار نیمسال معادل دو سال

واحدهای درسی: ۳۲ واحد درسی در قالب ۲۳ درس به شرح زیر:

  • ۲۴ واحد درس اجباری
  • ۴ واحد درس اختیاری
  • ۴ واحد پایان نامه

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1مفاهیم بنیادی زبانشناسی2پیش نیازنداردنظری
2مبانی رایانه2پیش نیازنداردنظری و عملی
3آشنایی با صرف و نحو زبان عربی2پیش نیازنداردنظری
4روش تحقیق2پیش نیازنداردنظری
5تاریخ زبان فارسی2پیش نیازنداردنظری
6آواشناسی و واج شناسی و بازشناسی آواها در زبان فارسی2اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
7متون علمی فارسی2اجبارینداردنظری
8مبانی نظری ساختواژه2اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
9کاربرد رایانه در اصطلاح شناسی2اجباریمبانی رایانه - مبانی اصطلاح شناسی 1 - 2نظری و عملی
10نحو زبان فارسی2اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
11ساختواژه زبان فارسی2اجباریمبانی نظری ساختواژهنظری
12جامعه شناسی زبان2اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
13مبانی اصطلاح شناسی 1-24اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
14آشنایی با موسسات بین المللی اصطلاح شناسی2اجباریمبانی اصطلاح شناسی 1 - 2نظری
15سمینار اصطلاح شناسی2اجبارینداردنظری
16کارگاه واژه گزینی2اجباریمفاهیم بنیادی زبان شناسی - روش تحقیق - مبانی نظری ساخت واژه - ساختواژه زبان فارسینظری و عملی
17فرهنگ نویسی2اختیاریمفاهیم بنیادی زبان شناسینظری
18نامگداری و جنبه های جامعه شناسی آن2اختیاریمفاهیم بنیادی زبان شناسی - جامعه شناسی زباننظری
19آشنایی با زبانهای ایرانی2اختیارینداردنظری
20تاریخ علم2اختیارینداردنظری
21تجزیه و تحلیل کلام(پیام کاوی)2اختیاریمفاهیم بنیادی زبان شناسی - نحو زبان فارسینظری
22بررسی تطبیق فرهنگها2اختیارینداردنظری
23آشنایی با زبان های یونانی و لاتین2اختیارینداردنظری

نظرات