ترجمه تضمینی با قیمت مناسب

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه تخصصی

موسسه عصر زبان

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درس هشتم – افعال حالتی، لازم و متعدی

تاریخ انتشار: 

به روز شده در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۰۴

افعال حالتی، لازم و متعدی

افعال حالتی، لازم و متعدی را در این درس از مجموعه آموزش گرامر آیلتس در ۴۰ درس فرا خواهیم گرفت. آشنایی با این افعال در انجام بخش نگارشی Writing Task آزمون آیلتس بسیار مهم است. به عبارت دیگر با شناخت این دسته افعال زبان انگلیسی می توانید دو تکلیف بخش نگارش را به صورت حرفه ای تری بنویسید. توصیه اکید داریم پیش از ورود به این بحش جلسات قبلی مجموعه را مطالعه کنید. برای درک بهتر افعال حالتی، لازم و متعدی حتماً پیش از آغاز مطالعه تمرین مربوطه را انجام دهید. افعال حالتی، لازم و متعدی بایستی چندین بار مرور شوند.

جلسه قبل: درس ششم – زمان حال ساده مجهول Present simple passive


پیش تمرین PreTest

.Read the task and the student’s response, and write TRUE, FALSE or NOT GIVEN

تکلیف داده شده و پاسخ دانشجو را خوانده و یکی از موارد صحیح، غلط و داده نشده Not Given را انتخاب کنید.

تمرین افعال حالتی، لازم و متعدی

Writing task 1
.The diagram below shows how the color of light from a star changes when it is moving rapidly through the universe. Write a brief explanation of what is happening

Redshift and the expanding universe
Is the universe expanding? Most scientists believe that it is,but how do they know? The theory can be explained by something called Redshift. When a star is travelling through the universe, the light waves in front of it are compressed and appear bluer, whereas light from a star which is zooming away is stretched out, and becomes more red. This light isn’t travelling slowly: it moves at 1,864 miles per second! Since most light from stars we can see is red-shifted, scientists conclude that they are moving away from us – but where are they going? They must be going somewhere, and scientists say that this proves the universe is getting bigger

 Redshift can be seen in front of a star
Most scientists believe the universe is increasing in size
Light from stars that are moving away from us is brighter
Light waves are stretched out behind a star


افعال حالتی Stative Verbs

افعال حالتی به معمول در ساختارهای مستمری Continuous Structures بکار نمی روند. به عنوان مثال در متن بالا افعال زیر به عنوان فعل حالتی شناخته می شوند.

believe, know, appear, become, conclude

افعال حرکتی معمولاً نشان دهنده این موارد هستند:

  • اغلب حالتهای روحی را شرح می دهند مانند:

love, hate, understand, want

  • احساسات نیز ویژگی افعال حالتی را دارند مانند:

seem, look, smell, taste, hear

نکته:

بسیاری از افعال حالتی در موقعیت فعل های حرکتی Active Verbs نیز بکار می روند. به مثال نیز توجه کنید تا تفاوت این دو گونه برایتان روشن گردد.

مقایسه فعل حالتی و حرکتی:

Light waves in front o f it are compressed and appear bluer, (a permanent state)
New sunspots are appearing more frequently these days, (a temporary or continuing action)

در جمله اول فعل appear در حالت پایدار بکار رفته است پس صورت افعال حالتی را می گیرد. اما در جمله دوم این فعل حالت استمرار را نشان می دهد در نتیجه در نوع حرکتی بکار رفته است. به زبان ساده تر فعل appear می تواند در دو گونه حالتی (برای مواقع ثابت) و گونه حرکتی (برای استمرار عمل) بکار برده شود.


افعال متعدی در زبان انگلیسی Transitive Verbs in English

همه زبان آموزان و داوطلبان آزمون آیلتس به خوبی می دانند که ساختار جمله در زبان انگلیسی SVO به صورت زیر است:

فرمول جمله در زبان انگلیسی SVO ⇐⇐⇐⇐⇐ Subject + Verb + Object

همانطور که ملاحظه می فرمایید یکی از اجزای جمله مفعول Object می باشد. هر چند وجود مفعول از ارکان جمله در زبان انگلیسی نمی باشد یعنی بدون آن نیز می توان جمله ساخت اما در صورت قرار گرفتن در یک جمله نقشی تعیین کننده دارد.

بر این اساس افعال زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

  • افعال متعدی Transitive Verbs
  • افعال لازم Intransitive Verbs

افعال متعدی به مفعول نیاز دارند. یعنی بایستی برای کامل شده معنای این دسته از افعال حتماً از مفعول استفاده شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

Most light from stars we can see is redshifted.(object)
Light from a star is stretched out, and becomes more red. (object)


افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive Verbs in English

افعال لازم به مفعول نیاز ندارند( لازم ⇐⇐⇐⇐⇐ مفعول نا لازم

.This light isn’t travelling slowly. It moves at 1,864 miles per second

نکته:

۱ – افعال لازم زبان انگلیسی را نمی توان در حالت مجهول به کار برد. زیرا این دسته از افعال مفعول نمی پذیرند.

۲ – بسیاری از افعال بر اساس موقعیتی که استفاده می شوند می توانند به دو صورت لازم یا متعدی به کار روند. به مثال زیر توجه کنید:

Scientists are looking for the force which moves the planets, (transitive)
The planets move slowly, (intransitive)


تمرین Practice

۱ – متن زیر را بخوانید و دو نوع افعال لازم و متعدی را در آن مشخص نمایید.

When a species of animal dies, the world loses something that can never be replaced. Sometimes,humankind is directly responsible for hunting and killing a species to extinction, as with the example of the dodo. This bird lived on an island called Mauritius. Portuguese sailors visited the island and found the birds, which were easy to catch. The dodo had no fear of humans, so it walked straight up .to them. They hunted and ate the birds until there were none left, which changed the ecology of Mauritius forever

۲ – جملات یک تا چهار را بخوانید. کدامیک از افعال به کار رفته در آنها متعدی و کدامیک لازم هستند؟

.During the concert, nobody coughed
.As a child, I wasn’t allowed to stay out late
.I work in Manchester, but I live in Leeds
.Diamonds are mined in Brazil and South Africa

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
خیلی بدبدمتوسطخوبعالی (No Ratings Yet)

نظرات