مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید. سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد. امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری علوم شناختی زبان شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری علوم شناختی زبان شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری علوم شناختی زبان شناسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز […]

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به شرح زیر […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد واژه گزینی و اصطلاح شناسی به شرح زیر می باشد […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی به شرح زیر می باشد […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی خبر انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز […]

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری ترجمه زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر […]

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز […]

سرفصل دروس دانشگاهی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز […]