مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

هدف از تاسیس رشته آموزش زبان فارسی تربیت متخصصانی است که بتوانند آخرین پیشرفت های دانش زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان فارسی و روانشناسی یادگیری را در خدمت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان به کار گیرند.

این رشته، ماهیتی کاربردی دارد و همراستا با دیپلماسی عمومی و علمی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر یافته های نوین علم آموزش زبان دوم یا زبان خارجی برای ترویج و گسترش زبان فارسی در سراسر جهان تاسیس گردیده است.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سال و نیم

واحدهای درسی: ۴۲ واحد درسی در قالب ۲۷ درس به شرح زیر:

  • ۶ واحد درس جبرانی
  • ۶ واحد درس اختیاری
  • ۱۲ واحد درس اجباری
  • ۱۸ واحد رساله دکتری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1گونه های زبان فارسی معاصر2جبرانینداردنظری
2رویکردهای طراحی برنامه درسی و ارزیابی آموزشی2جبرانینداردنظری
3نظریه های ارزیابی و آزمون سازی و کاربرد آنها در زبان فارسی2جبرانینداردنظری
4اصول و فنون آموزش مهارت های زبانی2جبرانینداردنظری
5تهیه و تدوین مواد آموزشی2جبرانینداردنظری
6نظام آوائی زبان فارسی2جبرانینداردنظری
7صرف زبان فارسی2جبرانینداردنظری
8نحو زبان فارسی2جبرانینداردنظری
9معنی شناسی2جبرانینداردنظری
10بررسی و نقد اصول و نظریه های یادگیری و آموزش زبان دوم/خارجی2اجبارینداردنظری
11سمینار مسائل آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان2اجبارینداردنظری
12مباحث نوین در آموزش مهارت های زبان فارسی2اجبارینداردنظری
13آزمون سازی پیشرفته زبان فارسی2اجبارینداردنظری
14بررسی و نقد منابع آموزش زبان فارسی برای غیر از فارسی زبانان2اجبارینداردنظری
15مبانی و شیوه های آموزش زبان فارسی مبتنی بر فناوری های نوین2اجبارینداردنظری
16روش تحقیق کمی و گیفی پیشرفته2اختیارینداردنظری
17تحقیق در متون نظم و نثر گذشته زبان فارسی2اختیارینداردنظری
18تحقیق در متون نظم و نثر معاصر زبان فارسی2اختیارینداردنظری
19معنی شناسی و کاربردشناسی زبان فارسی2اختیارینداردنظری
20زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها2اختیارینداردنظری
21مباحث نوین در صرف و نحو زبان فارسی و کاربرد آموزشی آنها2اختیارینداردنظری
22طراحی دوره تربیت مدرس زبان فارسی2اختیارینداردنظری
23ایران شناسی2اختیارینداردنظری
24رده شناسی زبان فارسی2اختیارینداردنظری
225روان شناسی زبان2اختیارینداردنظری
26جامعه شناسی زبان2اختیارینداردنظری
27تحقیق آزاد2اختیارینداردنظری و عملی

نظرات

    صادقی پور

    توضیحات مناسب است فقط بهتربودبرای درس هامثلانحوفارسی کتاب‌ها هم مشخص میشد لی به نظرم مطالب کامل بود