مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی دکتری ترجمه زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی دکتری مترجمی زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته دکتری مترجمی زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

ترجمه انگلیسی رشته ای که اساساً با هدف تحقیق و پژوهش در چند و چون ترجمه در ابعاد مختلف زبانی شامل محتوای زبان(هسته) و صورت زبان(پوسته)، فرهنگی، ادبی، تاریخی، سیاسی، فناوری و … در سالهای اخیر در دانشگاه های کشورهای غربی و به دلیل نیاز مبرم به ترجمه به ترجمه گسترش فراوانی یافته است. در مقطع دکتری عنوان ترجمه در برابر با عنوان رسمی و مقبول آن در سطح جهان – Translation Studies- برگزیده می شود.(عنوان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در ایران، مترجمی زبان انگلیسی) تعیین شده بود.

تربیت پژوهشگران آموخته و آزموده دانشگاه برای انجام پژوهش در حوزه ترجمه

تربیت مدرسان دانشگاهی برای تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

تربیت فرهیختگان دانشگاهی برای تهیه و تدوین مواد درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

افزایش سطح کیفی درسهای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

افزایش سطح کیفی شیوه های تدریس در دوره های پایین تر از طریق تربیت مدرسان متخصص ترجمه

تفکیک و جداسازی دوره های آموزش زبان از دوره های آموزش ترجمه

افزایش کیفیت تدریس دروس نظری در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

رفع کمبود همیشگی مدرس درسهای ترجمه

ترغیب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در داخل کشور و به تبع آن پیشگیری از خروج ارز از کشور

ارتقای سطح کیفی ترجمه در سطح جامعه با تربیت متخصصان دانشگاهی

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: حداقل ۳٫۵ تا حداکثر ۴٫۵ سال

واحدهای درسی: ۳۶ واحد درسی در قالب ۱۸ درس به شرح زیر:

  • ۱۲ واحد درس تخصصی اجباری
  • ۶ واحد درس تخصصی اختیاری
  • ۱۸ واحد رساله دکتری

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1روشهای پژوهش در مطالعات ترجمه2تخصصی-اجبارینیمسال اول
2رایانه و ترجمه2تخصصی-اجبارینیمسال اول
3ترجمه از منظر منظورشناسی،متن شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی2تخصصی-اجبارینیمسال دوم
4فرهنگ،ایدئولوژی و ترجمه2تخصصی-اجبارینیمسال دوم
5تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه2تخصصی-اجبارینیمسال سوم
6روشهای تدریس ترجمه2تخصصی-اجبارینیمسال سوم
7اصطلاح شناسی و فرهنگ نگاری2تخصصی-اختیارینیمسال اول
8ادب و بوطیقای ترجمه2تخصصی-اختیارینیمسال دوم
9نقد ترجمه:نظریه و عمل2تخصصی-اختیارینیمسال سوم
10نظریه های ترجمه شفاهی2تخصصی-اختیارینیمسال اول
11روشهای پژوهش در ترجمه شفاهی2تخصصی-اختیارینیمسال دوم
12روشهای تدریس ترجمه شفاهی2تخصصی-اختیارینیمسال سوم
13ترجمه چند رسانه ای2تخصصی-اختیارینیمسال اول
14روشهای پژوهش در ترجمه چند رسانه ای2تخصصی-اختیارینیمسال دوم
15روشهای تدریس ترجمه چند رسانه ای2تخصصی-اختیارینیمسال سوم
16روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه2جبرانیندارد
17نظریه های ترجمه2جبرانیندارد
18ارزشیابی پیشرفته و ترجمه2جبرانیندارد

نظرات