مشاوره و سفارش در فضای مجازی

×

موسسه عصر زبان-ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی مقاله،متن کتاب،ISI و مرکز زبان های خارجی

در این بخش می توانید آخرین اطلاعیه های موسسه را مطالعه نمایید.سامانه جامع ثبت سفارش آنلاین راه اندازی شد.امکان پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب فراهم شد.

ترجمه مقالات

موسسه عصر زبان - تاسیس 1388

مرکز تخصصی ترجمه و زبان های خارجی

سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی

در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی پیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.

تعریف و هدف

محتوی واحدهای اصلی و تخصصی رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی عبارت است از:

تدریس چگونگی برگردان ساختهای مختلف دستوری

آشنایی با مقدمات و اصطلاحات ادبی و سیری در آثار بزرگان ادب

بحث و بررسی تحلیل-انتقادی آثار ترجمه شده

ارائه معیارها و اصولی که رعایت آنها در ترجمه آثار مختلف علمی و ادبی به انسجام و انتظام فعالیت های ترجمه کمک خواهد کرد.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره: ۸ نیمسال معادل ۴ سال

واحدهای درسی: ۱۴۵ واحد در قالب ۵۲ درس به شرح زیر:

  • ۱۹ واحد درس عمومی
  • ۷۶ واحد درس اصلی
  • ۵۰ واحد درس تخصصی

جدول دروس

ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازنوع آموزشتوضیحات
1معارف اسلامی 12عمومینداردنظری
2فارسی 12عمومینداردنظری
3زبان خارجی 1 (نظری و عملی)2عمومینداردنظری و عملی
4تربیت بدنی 1 (عملی)1عمومینداردعملی
5معارف اسلامی 22عمومینداردنظری
6اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 23عمومینداردنظری
7فارسی 22عمومینداردنظری
8زبان خارجی 2 (عملی و نظری)2عمومینداردنظری و عملی
9تربیت بدنی 2 (عملی)1عمومینداردعملی
10تاریخ اسلام2عمومینداردنظری
11انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم2عمومینداردنظری
12متون اسلامی (آیات و احادیث)2عمومینداردنظری
13زیست شناسی2عمومینداردنظری
14خواندن و درک مفاهیم 1-2-312اصلینداردنظری
15نگارش 1-28اصلینداردنظری
16نگارش پیشرفته2اصلینگارش 1-2نظری
17گفت و شنود 1-28اصلی(ظرفیت کلاس 25 نفر)نظری
18مکالمه موضوعی2اصلیگفت و شنود 1-2نظری
19آواشناسی انگلیسی2اصلینداردنظری
20کلیات زبان شناسی 1-2 (به زبان انگلیسی)4اصلینگارش 1-2 - خواندن 1-2نظری
21درآمدی بر ادبیات 1-24اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3 - نگارش 1-2 - گفت و شنود 1-2 - نمونه های نثر ساده (انگلیسی) - نمونه های شعر انگلیسی (ساده)نظری
22فنون یادگیری زبان2اصلینداردنظری
23اصول و روش ترجمه2اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3 - نگارش 1-2نظری
24نمونه های نثر ساده (انگلیسی)2اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3 - نگارش 1-2نظری
25نمونه های شعر انگلیسی (ساده)2اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3نظری
26ترجمه متون ساده2اصلیاصول و روش ترجمهنظری
27کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه2اصلیاصول و روش ترجمهنظری
28اصول و روش تحقیق 1-24اصلیکلیات زبان شناسی 1-2 (به زبان انگلیسی) - درآمدی بر ادبیات 1-2نظری
29بیان شفاهی داستان 1-24اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3 - نگارش 1-2 - گفت و شنود 1-2نظری
30نامه نگاری2اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3 - نگارش 1-2 - گفت و شنود 1-2نظری
31روش تدریس زبان خارجی4اصلیکلیات زبان شناسی 1-2 (به زبان انگلیسی) - (بعد از گذراندن 100 واحد)نظری
32آزمون سازی زبان2اصلیروش تدریس زبان خارجینظری
33مقاله نویسی2اصلینگارش پیشرفتهنظری
34بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 12اصلیترجمه متون ساده - کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمهنظری
35خواندن متون مطبوعاتی2اصلیخواندن و درک مفاهیم 1-2-3نظری
36ساخت زبان فارسی2تخصصینداردنظری
37آشنایی با ادبیات معاصر ایران2تخصصیفارسی 1 - فارسی 2نظری
38نگارش فارسی2تخصصیفارسی 1 - فارسی 2نظری
39واژه شناسی2تخصصیکلیات زبان شناسی 1-2 (به زبان انگلیسی) - ساخت زبان فارسینظری
40ترجمه پیشرفته 1-24تخصصیترجمه متون سادهنظری
41بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 22تخصصیبررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1نظری
42ترجمه متون اقتصادی2تخصصیترجمه پیشرفته 1نظری
43ترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)2تخصصیاصول و روش ترجمه - ترجمه متون سادهنظری
44ترجمه متون سیاسی2تخصصیترجمه پیشرفته 1نظری
45ترجمه مکاتبات و اسناد 1-2 زبان دوم4تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری
46ترجمه متون مطبوعاتی 1-2 زبان دوم4تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری
47ترجمه شفاهی 1-2-36تخصصیمکالمه موضوعی - آواشناسی انگلیسی - بیان شفاهی داستان 1-2نظری
48ترجمه نوار و فیلم 1-24تخصصیمکالمه موضوعینظری
49بررسی مقابله ای ساخت جمله 1-24تخصصیکلیات زبان شناسی 1-2 (به زبان انگلیسی)نظری
50ترجمه انفرادی 1-24تخصصیترم هفتم و هشتمنظری
51اصول و مبانی نظری2تخصصیاصول و روش ترجمهنظری
52ترجمه متون ادبی2تخصصیترجمه متون علوم انسانی(جامعه شناسی - تعلیم و تربیت - روان شناسی و حقوق)نظری

نظرات